Процес продажу

Хоча процес продажу має багато форм, продаж відбувається за однаковою визначеною схемою, яка починається з пропонування товарів і послуг і закінчується виставленням рахунків клієнтам. Запропонована в Codejig ERP схема пропонує типовий і широко розповсюджений процес продажу, який включає 4 кроки: формування пропозиції продажу, створення замовлення від клієнта, доставку товарів або послуг, виставлення клієнту рахунка за надані товари або послуги. Кожна стадія процесу представлена окремим документом продажу, таким як пропозиція продажу або замовлення від клієнта. В Codejig ERP процес продажу супроводжують такі документи:

Пропозиція продажу ⇒ Замовлення від клієнта ⇒ Доставлення ⇒ Продаж

За процесом продажу легко слідкувати, оскільки Codejig ERP може копіювати і переносити всю відповідну інформацію з одного документа продажу в інший. Однак, не обов'язково робити кожен крок по порядку. За потреби ви можете створити продаж прямо у відповідь на замовлення постачальнику від вашого клієнта, не створюючи пропозицію продажу, замовлення від клієнта і доставлення. Або ви можете пропустити певні документи і, наприклад, створити доставлення на основі пропозиції продажу, не створюючи замовлення від клієнта.
Примітка: Процес продажів односторонній. Ви можете створювати документи вищого рівня на основі документів нижчого рівня. Наприклад, ви не можете створити продаж, а після цього створити для нього доставлення. Проте, якщо ви створили пропозицію і на основі неї - продаж, пропустивши замовлення і доставлення, ви можете повернутися до документів, які ви пропустили і створити їх на основі пропозиції, але не на основі продажу.
В Codejig ERP процес продажу зручно візуалізований за допомогою рядка послідовності документів, розташованого у верхній частині кожного документа продажу. Рядок полегшує створення документів продажу на основі попередніх документів у послідовності, управління і переміщення в межах створених документів продажу.

Для того, щоб дізнатися більше про рядок послідовності документів, перейдіть на сторінку Рядок послідовності документів.
Примітка: Ви можете налаштовувати процес продажу в Codejig ERP для задоволення потреб вашої компанії. Хоча документи продажу займають сталі позиції в послідовності документів продажу, вони є відносно не залежними один від одного документами, що дозволяє вам імплементувати свою модель продажів. Також, ви можете редагувати одні документи продажу, створені на основі інших. Ви можете змінювати дані в будь-яких полях, додавати нові позиції, видаляти передані позиції або змінювати деталі позицій. Документи, на основі яких було створено наступні документи в послідовності, можуть бути змінені або видалені, і це не спотворить процес продажу і не призведе до появи помилок у системі.

Документи продажу

В Codejig ERP процес продажу супроводжують такі документи продажу:

 1. Пропозиція продажу

Пропозиція - це документ, який пропонує клієнту продаж товарів і послуг за певною ціною і на певних умовах. Пропозиція дозволяє клієнту переглядати ціни та інші деталі до здійснення покупки. Документ і його проводки не мають впливу на запаси і бухгалтерію.

 2. Замовлення від клієнта

Замовлення - це документ, який підтверджує продаж певних товарів і надання певних послуг по затверджених цінах, у затверджених кількостях і в межах затверджених дат. Проведення документа резервує певні товари в запасах і коригує кількість, доступну для продажу.

 3. Доставлення

Доставлення - це документ, який свідчить про те, що товари було відправлено клієнту або послуги було надано. Доставлення не регулює і не контролює транспортування товарів. Документ лише відображає той факт, що клієнт отримав товари або послуги або що товари було відправлено зі складу. Документ скасовує бронювання товарів, зроблене замовленням клієнта. Він змінює загальну кількість позицій у наявності на кількість зарезервованих товарів і показує, що товари було доставлено клієнту без документу продажу. Він також впливає на журнал проведень і реєстр запасів. 

 4. Продаж
 
Продаж - це документ, який продавець надсилає клієнту, вказуючи в ньому свої витрати і кількість наданих товарів і послуг. Продаж є запитом на отримання оплати від клієнта. Він вносить зміни в журнал проведень, рентабельність, ПДВ реєстр, реєстр продажів і реєстр запасів.
Примітка: В процесі продажів продаж є єдиним обов'язковим для створення документом. Попередні три документи створювати не обов'язково.


Підходи до створення документа

Існує чотири підходи до створення документів продажу.

1. Ви можете створити документ продажу вручну як окремий документ.

Для того, щоб дізнатися більше про створення документів продажу вручну, перейдіть на сторінку Створення документів продажу.

Примітка: Коли ви створюєте документ продажу як окремий документ, не створений на основі попередніх документів, він запускає новий процес продажу.

2. Ви можете клонувати документи продажу і створювати ідентичні документи того самого типу шляхом використання стандартної функції клонування.

Для того, щоб дізнатися більше про клонування документів продажу, перейдіть на сторінку Клонування документів продажу.

3. Ви можете створити документи продажу на основі попередніх шляхом використання стандартної функції копіювання.

Для того, щоб дізнатися більше про копіювання документів продажу, перейдіть на сторінку Копіювання документів продажу.

Примітка: Шляхом використання стандартної функції копіювання ви можете створювати кілька документів на основі одного документа продажу. Проте, лише перший документ продовжуватиме процес продажу і міститиме посилання на документ, на основі якого він був створений. Усі інші документи не міститимуть посилання на попередній документ з послідовності і формуватимуть нові послідовності, в яких вони будуть документами, які запускатимуть процеси продажу.

4. Ви можете створити документи продажу на основі попередніх у послідовності шляхом використання рядка послідовності документів.

Для того, щоб дізнатися більше про рядок послідовності документів, перейдіть на сторінку Рядок послідовності документів.

Примітка: Навіть якщо ви створите документи шляхом використання стандартної функції копіювання, а не з рядка послідовності документів, такі документи все одно будуть відображені в рядку, який міститиме послідовність для певного основного документа. Проте, рядок не відображатиме всі документи, створені на основі певного документа продажу. Лише перші документи вищого рівня будуть відображені в послідовності.


Документи, які стосуються продажу

Окрім основних документів, які складають описаний процес продажу, в Codejig ERP є такі документи, які стосуються продажу:

  • Прайс-лист - це документ, який дозволяє встановлювати ціни на товари і послуги і відстежувати коливання цін за певні періоди часу. Прайс-лист вносить проведення в реєстр цін продажу.
  • Отриманий платіж - це документ, який завершує процес продажу і є знаком закриття продажу. Хоча документ належить до модулю Банк, його можна створити прямо з документу продажу після отримання платежу від клієнта. Документ вносить проведення, які закривають відкритий оплачений документ продажу, в журнал проведень, реєстр продажів і реєстр банківських операцій.
  • Повернення від клієнта - це документ, який продавець надає для зменшення суми з попереднього документу продажу, не сплаченої покупцем. Повернення створюється у випадку повернення товару, помилки в документі продажу, пошкодження товару та ін. Повернення частково або повністю повертає операції, запущені внесенням документом продажу проведень в журнали проведень. Внесені поверненням проведення обернені до проведень, внесених документом продажу.

Каталоги, які стосуються продажу

Модуль Продажі містить такі каталоги:

  • Генератор документів продажу - уможливлює групове створення документів продажу для відкритих замовлень і доставлень. 
  • Експорт документів продажу - дає змогу конвертувати створені в Codejig ERP документи продажу в електронні продажі в форматі XML або EDI, які можна надіслати вашим клієнтам електронною поштою.
  • Клієнти - дозволяє додавати нових клієнтів і відстежувати існуючих, а також слідкувати за клієнтською заборгованістю.
 
Дізнатися більше
Рядок послідовності документів
Пропозиції продажу
Замовлення від клієнта
Доставлення
Продажі
Редагування документів продажу
Видалення документів продажу
Проведення і розпроведення документів продажу
Операції, запущені документами продажу