Редагування документів продажу

Після створення документа продажу ви можете редагувати його в будь-який час, навіть після проведення або створення інших документів продажу на основі нього. Ви може вносити будь-які зміни в документи продажу.

Редагування документа продажу не вплине на дані, введені в інших документах, створених на основі нього. Редагування полів основного документа не запустить процес зміни полів документа, створеного з посиланням на нього.

Редагування проведених документів продажу

Якщо ви редагуєте документ продажу, який вже вніс проводки в журнал проведень та інші журнали, документ продажу і всі інші створені в системі документи, що мають більш пізню дату і час проведення, будуть розпроведені, усі проведення, ініційовані ними, будуть скасовані, а після того документи будуть перепроведені автоматично, створюючи нові бухгалтерські записи в журналі проведень та інших журналах. На проводки впливатимуть зміни, внесені в документ, який запустив процес групового перепроведення документів. 
Примітка: Дата і час проведення є датою і часом створення документа. 
Для того, щоб дізнатися більше про проведення і розпроведення документів, перейдіть на сторінку Проведення і розпроведення документів.

Обмеження, які стосуються редагування

Ви не можете редагувати документи продажу, якщо

  • документ датований більш ранньою датою, ніж зазначена в секції Блокування операцій;
  • не маєте дозволу на редагування документів продажу.

Дізнатися більше

Проведення і розпроведення документів продажу
Групове проведення і розпроведення документів
Блокування операцій