Рядок послідовності документів

Рядок послідовності документів є інструментом створення документів процесу продажу на основі попередніх документів у послідовності. Він розташований у верхній частині кожного документа процесу продажу. Рядок послідовності представляє типовий процес продажу, який складається з п'яти послідовних кроків, що включають створення наступних документів продажу і документів, які стосуються продажу:

Пропозиція ⇒ Замовлення ⇒ Доставлення ⇒ Продаж ⇒ Отриманий платіж

Примітка: Рядок послідовності є додатковим інструментом управління процесом продажів. Його основна мета - відобразити процес продажу в більш зрозумілий і прозорий спосіб. Проте, він не є основним інструментом створення документів процесу продажу. Наприклад, рядок послідовності документів дає змогу створювати лише один документ певного типу на основі попередніх документів продажу. Таким чином, якщо ви бажаєте створити кілька замовлень на основі однієї пропозиції, вам необхідно скористатися стандартною функцією копіювання.


Переміщення по рядку послідовності документів

Рядок послідовності документів також допомагає переміщатися по процесу продажу і документах, які стосуються продажу. Рядок надає інформацію про місце розташування певного документа процесу продажу в рядку, про те, чи він створений на основі інших документів процесу продажу, якщо так, то яких, про те, які документи можуть бути створені і не можуть бути створені на основі цього документа.

В рядку послідовності документів поточний етап процесу продажу виділений синім.

Наступні доступні для створення документи в рядку виділені голубим, поруч з назвою документа відображається плюс.

Якщо документ створений на основі попередніх документів процесу продажу, замість загальної назви документа буде відображений серійний номер конкретного документа в послідовності. Ви можете переміщатися по документах у послідовності, вибираючи їх в рядку послідовності.

Документи, які не можуть бути створені на основі певного документа, неактивні і виділені сірим.


Створення документів з рядка послідовності документів

Наприклад, якщо ви починаєте процес продажу шляхом додавання пропозиції, ви можете створити всі наступні документи процесу продажу на основі неї - замовлення, доставлення або продаж.

Примітка: Ви не можете створити отриманий платіж з пропозиції або інших документів процесу продажу, окрім продажу. Отриманий платіж можна створити як окремий документ або як документ на основі продажу.

Для того, щоб створити документ у послідовності, вам потрібно, перш за все, зберегти пропозицію, після чого вибрати в рядку послідовності документ, який ви бажаєте створити на основі послідовності. Система скопіює інформацію з пропозиції і перенесе її в новостворений документ процесу продажу, заповнивши поля документа значеннями, скопійованими з відповідних полів пропозиції.

Ви можете створити будь-який з документів у рядку послідовності з пропозиції, окрім отриманого платежу, який можна створити лише з продажу.

Ви можете слідувати типовому процесу продажу і створювати всі документи в послідовності або пропускати певні документи, наприклад, створити доставлення прямо з пропозиції. Якщо ви пропустите певні документи в послідовності і відразу перейдете до створення документів вищого рівня, ви можете повернутися до першого документа в послідовності і створити пропущені документи. Наприклад, ви можете створити замовлення на основі пропозиції, для якої вже було створено доставлення. У такому випадку створене замовлення також буде відображене в рядку послідовності документів. Проте, якщо пропозиція не передувала доставленню, ви не зможете створити замовлення, оскільки процес продажу в Codejig ERP односторонній і не рухається в зворотньому напрямку. Тому, рекомендовано розпочинати цикл продажу зі створення першого документа в послідовності, оскільки це дасть вам змогу створити всі документи з послідовності в будь-який час.

Примітка: Ви можете редагувати документи продажу, які були створені на основі попередніх документів у послідовності. Ви можете редагувати дані в будь-яких полях, додавати нові позиції, видаляти перенесені позиції або змінювати їхні деталі. Також ви можете редагувати або видаляти документи, на основі яких були створені наступні документи в послідовності, не впливаючи на документи вищого рівня і не ініціюючи внесення в них змін. Також, ви можете створювати нові документи на основі видалених документів, і вони будуть відображені в рядку послідовності документів. Проте, якщо ви видалите перший документ в послідовності, ви не зможете створювати нові документи з нього в послідовності.


Дізнатися більше

Створення документів продажу
Копіювання документів продажу
Клонування документів продажу
Процес продажу