Створення документів продажу

Для того, щоб створити документи продажу:

1. В Головному меню Codejig ERP відкрийте модуль Продажі, і виберіть один з документів, наприклад, замовлення.

Відкриється сторінка списку замовлень.
Примітка: Сторінка списку - це таблиця, що містить перелік документів (створених документів продажу, які відображаються як рядки таблиці).
2. На сторінці списку замовлень натисніть кнопку +Додати новий запис.

Вас буде перенаправлено на сторінку форми документа.
Примітка: Усі документи продажу, що відносяться до модуля Продажі, мають однакову структуру. Вони складаються з набору загальних секцій, які в свою чергу містять поля для заповнення з певними змінами залежно від документа.
  Сторінка містить такі секції:

  • Загальна секція;
  • Секція Перелік товарів і послуг:
   • Вкладка Товари;
   • Вкладка Послуги.
  3. У Загальній секції введіть інформацію, яка стосується клієнта, деталі продажу, умови замовлення, інформацію, яка стосується ПДВ, інформацію, яка стосується документа та інші додаткові деталі. В цій секції ви також можете переглянути загальну суму документа.

  4. На вкладці Товари вкажіть інформацію про склад, з якого будуть відвантажені товари, і умови доставки. Після цього додайте товари (позиції типу Запаси, Основні засоби або Не стосується запасів) і введіть їхні деталі в запропоновані поля.

  5. На вкладці Послуги додайте послуги (позиції типу Послуга) і введіть інформацію щодо них

  6. Натисніть Зберегти.

  Примітка: Для того, щоб зберегти документ, ви маєте заповнити усі обов'язкові поля, позначені зірочкою (*).
  Для того, щоб документ мав вплив на систему, він має бути проведений. Розпроведений документ вважається чернеткою.

  Для того, щоб дізнатися більше про проведення і розпроведення документів, перейдіть на сторінку Провести/розпровести документи.

  Для того, щоб переглянути проводки документа, натисніть піктограму Журнал проведень на сторінці списку біля відповідного запису в таблиці або натисніть кнопку Показати проводки на панелі інструментів на сторінці форми документа.
  Примітка: Коли ви створюєте документ продажу як окремий документ, не створений на основі попередніх документів, він запускає новий процес продажу. Він стає основним документом послідовності і ви не можете створити для нього попередні документи.

  Дізнатися більше
  Проведення і розпроведення документів продажу
  Редагування документів продажу
  Видалення документів продажу
  Клонування документів продажу
  Копіювання документів продажу
  Рядок послідовності документів
  Сторінки списків і форм