Операції, запущені документами продажу

Вплив на реєстр запасів, журнал проведень та інші системні журнали

Документи продажу коригують кількість запасів, вносять зміни в журнал проведень та інші системні журнали таким чином:

  • Прайс-лист впливає на реєстр цін продажів, де зберігаються ціни, вказані в прайс-листі.
  • Пропозиція не має впливу на запаси і бухгалтерію.
  • Замовлення резервує товари на складі та впливає на кількість запасів, доступну для продажу, вносячи зміни в реєстр запасів. В проведеннях, запущених замовленням, позиціям присвоюється статус Зарезервовано і статус Без продажу, їхня кількість і вартість записується як від'ємна.
  • Доставлення вносить зміни в реєстр запасів шляхом відміни резервації товарів, зарезервованих попереднім замовленням, і зменшенням кількості товарів на складі. Документ вносить два проведення. В проведенні, яке відміняє резервацію товарів на складі, позиціям присвоюється статус Зарезервовано і статус Без продажу, їхня кількість і вартість записується як додатна. В проведенні, яке зменшує кількість товарів на складі, позиціям присвоюється статус Зарезервовано і статус Без продажу, їхня кількість і вартість записується як від'ємна. Доставлення також запускає бухгалтерську операцію перерахування з рахунку запасів (кредитування) на транзитний рахунок (дебетування), операція записується в журнал проведень.
  • Продаж проводить ряд бухгалтерських операцій, вносячи записи про доходи і собівартість реалізованої продукції, витрати і податки. Він також змінює залишки на рахунках клієнтів та зменшує рахунки запасів або транзитні рахунки. Документи продажу, створені на базі доставлення, закривають дебетну операцію на транзитний рахунок (кредитування) і дебетують рахунок COGS (собівартість реалізованої продукції), операції записуються в журнал проведень і журнал рентабельності. Операції також мають вплив на реєстр запасів, змінюючи статус позиції з Без продажу на З продажем. В результаті в реєстр запасів вноситься два записи. Спочатку позиціям присвоюється статус У наявності і статус Без продажу, їхня кількість і вартість зазначається як додатна. Після того позиціям присвоюється статус У наявності і статус З продажем, їхня кількість і вартість зазначається як від'ємна. Також ви можете створювати продажі без посилання на документи доставлення. У цьому випадку вам не потрібно створювати доставлення перед створенням продажу, оскільки в Codejig ERP продаж виконує функцію доставлення. Продажі, які використовуються як доставлення, зменшують кількість товарів на складі і не впливають на транзитний рахунок. Незалежно від того, чи продажі створені на основі доставлення, чи використовуються як доставлення, вони впливають на журнал проведень, реєстр продажів (дебетування дебіторської заборгованості), журнал рентабельності (кредитування отриманих доходів) і реєстр ПДВ (кредитування податкових зобов'язань).
  • Повернення збільшує кількість товарів на складі і зменшує дебіторську заборгованість, отримані доходи і податкові зобов'язання. Повернення резервує або коригує оригінальні операції, здійснені продажем, і вносить відповідні записи в ті ж журнали, що й продаж. 

Дізнатися більше