Продажі

Продаж - це документ, який продавець відправляє клієнту і в якому вказані вартість і кількість товарів і послуг, наданих продавцем. Продаж є запитом на оплату від клієнта. Це юридично зобов'язуючий документ.

В Codejig ERP, ви можете створювати продажі на основі інших документів процесу продажу або як окремі документи.

Примітка: В процесі продажу документ продажу є єдиним обов'язковим для створення документом. Вам не обов'язково починати зі створення перших трьох документів, які йому передують. 
Створення продажу запускає в системі ряд бухгалтерських операцій з запису доходів, витрат і податків, а також впливає на залишки на рахунках клієнтів. Зміни відображаються в журналі проведень, журналі рентабельності, реєстрі ПДВ, реєстрі запасів та реєстрі клієнтів.

В Codejig ERP документи продажу за замовчуванням здійснюють всі операції, пов'язані з продажами, та включають функції документів доставлення. Вони зменшують кількість товарів у наявності, визначають дохід, зароблений від продажу товарів/послуг, розраховують вартість проданих товарів, збільшують дебіторську заборгованість і за необхідності несуть вихідний ПДВ. У результаті, документи доставлення стають зайвими і необхідність їхнього створення зменшується, оскільки система сприймає доставку і виставлення рахунку як одну операцію. 

Проте, якщо у вашій компанії доставлення і виставлення рахунків є двома різними процесами і ви спершу створюєте доставлення, а вже після того виставляєте клієнту рахунок, ви можете створювати доставлення й продаж як два різних документи. Для цього, вам необхідно дозволити створення документів доставки в системі шляхом включення опції Окремі документи для доставки проданих товарів на вкладці Параметри обліку на сторінці Наша компанія в модулі Налаштування. Це дасть вам змогу:

  • Створювати доставлення;
  • Створювати продажі на основі доставлень;
  • Створювати продажі як окремі документи.
Примітка: Якщо опція Окремі документи для доставки проданих товарів виключена, створення документів доставлення заборонено і замість доставлення використовуються продажі. 
Проте, навіть якщо ви включите цю опцію, вам все одно потрібно в кожному продажі вказувати, що ви не маєте наміру використовувати його як доставлення.

Для цього:
 
  • На сторінці продажу на вкладці Товари в розділі Склад та умови доставки включіть опцію Доставка і продаж здійснюються різними документами.
Для того, щоб дізнатися більше про цю функцію, перейдіть на сторінку Продаж: Перелік товарів і послуг.

Якщо ваш продаж створений на основі певного доставлення, він має бути налаштований таким чином, щоб він не виконував функцію доставлення.
Попередження: Якщо ви використовуєте як доставлення продаж, створений на основі певного доставлення, це призведе до виникнення системної помилки, оскільки продаж запустить ті самі операції, що й раніше створене доставлення.
У такому разі продаж розпізнає дохід, розрахує вартість проданих товарів, збільшить дебіторську заборгованість і, за потреби, включить вихідний ПДВ. Попереднє доставлення, в свою чергу, спише товари на продаж зі складу, з якого товари були відправлені.

Якщо ваш продаж створений як окремий документ до створення доставлення (або якщо він створений на основі пропозиції або замовлення), то, на додачу до того, що він розпізнає дохід, отриманий від продажу товарів/послуг, розрахує вартість проданих товарів, збільшить дебіторську заборгованість і, за потреби, включить вихідний ПДВ, він також зарезервує вказану кількість товарів і забезпечить можливість продажу цих товарів іншим клієнтам. Доставлення, створене після продажу, відмінить резервацію товарів і зменшить кількість товарів у наявності.

Примітка: Якщо опція Окремі документи для доставки проданих товарів виключена в налаштуваннях компанії, то опція Доставка і продаж здійснюються різними документами недоступна в документах продажу, оскільки створення документів доставлення в системі заборонено і продажі використовуються як доставлення за замовчуванням.
 
Codejig ERP також дозволяє створювати повернення напряму з продажу.
 
Для того, щоб перейти до продажу:
 
  1. У Головному меню Codejig ERP перейдіть до модулю Продажі.
  2. В модулі Продажі виберіть Продаж. 
 
Дізнатися більше
Процес продажу
Створення документів продажу
Копіювання документів продажу
Продаж: Загальна секція
Продаж: Перелік товарів і послуг
Доставлення
Повернення від клієнта
Операції, запущені документами продажу