Повернення від клієнта

Повернення - це документ, виданий продавцем для зменшення суми, заборгованої покупцем за попередньо виданий інвойс. Повернення створюють у зв'язку з поверненням товару, помилкою в інвойсі, пошкодженням товару та ін. 

Примітка: Ви можете створити повернення на основі інвойса, але не на основі інших документів продажу.
Повернення відміняє зміни в бухгалтерії і запасах, внесені інвойсом.
Примітка: З юридичних причин не рекомендується видаляти або змінювати надісланий або оплачений інвойс, навіть якщо в ньому було виявлено критичні помилки або товари було повернуто. Ви маєте створити повернення для того, щоб очистити такий інвойс.
Повернення частково або повністю відміняє операції, запущені інвойсом і записані в журнал проведень, журнал рентабельності, ПДВ реєстр (якщо компанія є платником ПДВ), реєстр запасів і реєстр клієнтів. Повернення коригує кількість запасів і грошові показники. Кількість запасів зростає на кількість товарів, вказаних у поверненні шляхом дебетування рахунку запасів. Повернення дебетує рахунок доходів і, якщо ваша компанія зареєстрована в системі як платник ПДВ, - вихідний ПДВ рахунок; записує загальну суму в кредит рахунку дебіторської заборгованості. Собівартість продажу змінюється.

Для того, щоб перейти до повернення: 
 
1. У Головному меню Codejig ERP виберіть модуль Продажі.
2. У модулі Продажі виберіть Повернення.
 
Примітка: Codejig ERP також дає можливість створювати повернення напряму з інвойса.
 
Для того, щоб створити повернення напряму з інвойса:
 
1. Відкрийте інвойс, на основі якого ви бажаєте створити повернення.
2. Натисніть на піктограму плюса, внаслідок чого відкриється випадне меню.
3. У випадному меню виберіть Створити - Повернення.
 
Повернення буде створено і його поля буде заповнено з інвойса. Проте, за потреби, ви можете редагувати завантажену інформацію, наприклад, якщо клієнт здійснив часткове повернення, або якщо загальна вартість повернених товарів відрізняється від початкової.  
 
 
Дізнатися більше