Повернення: Загальна секція

Загальна секція Повернення дозволяє вказати загальні деталі щодо всіх позицій, доданих до документа. Поля Загальної секції об'єднані в кілька логічних груп згідно з розташуванням на сторінці форми. Поля поділені на такі логічні групи:


Повернутий продаж

Поле

Опис

Клієнт

Виберіть клієнта зі списку клієнтів, попередньо внесених у систему, для якого ви бажаєте зменшити або відмінити суму попередньо виданого інвойса.

 • Зауважте, що клієнта потрібно вибрати до початку роботи з документом. Не вибравши клієнта, ви не матимете змоги вибрати інвойс, який буде основою для повернення. Коли ви виберете клієнта, інформація в інших полях, таких як продаж і інформація, заповнена з продажу, буде видалена.
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете клієнта, ви не матимете змоги зберегти повернення.

  Повернутий продаж

  Виберіть попередньо виданий інвойс, який ви бажаєте очичтити або змінити з допомогою повернення.

  • Більшість полів і інформації в поверненні буде заповнено автоматично на основі поточного інвойса; пізніше ви можете змінити дані вручну у деяких полях, за необхідності. Після внесення змін в інвойс, інформація в полях також буде змінена.
  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете повернутий продаж, ви не матимете змоги зберегти повернення.

  Заповнити з продажу

  Після вибору повернутого продажу, натисніть на кнопку Заповнити з продажу для того, щоб завантажити інформацію з інвойса і скопіювати її в секцію повернення Перелік товарів і послуг. Інформація щодо позицій буде скопійована з повернутого продажу і перенесена в повернення. Ви можете редагувати інформацію, за потреби.

  • Використання кнопки не є обов'язковим, ви можете заповнити всю необхідну інформацію вручну.

  Адреса

  Поле

  Опис

  Адреса реєстрації

  Вкажіть адресу реєстрації клієнта для надсилання всіх офіційних повідомлень

  • Поле буде заповнене автоматично після вибору повернутого продажу, якщо на сторінці компанії вказана адреса реєстрації. Поле не можна редагувати.
   Адреса відвантаження

  Вкажіть адресу відвантаження, на яку були доставлені товари/послуги на підставі інвойса. 

  • Поле буде заповнене автоматично після вибору повернутого продажу, якщо на сторінці компанії вказана адреса реєстрації. Поле можна редагувати.
  • Після зміни клієнта інформація у цьому полі буде видалена.

  Контактні дані

  Поле

  Опис

  Менеджер з продажу

  Виберіть менеджера з продажу, який створює повернення, зі списку працівників вашої компанії.

  • Поле буде заповнене автоматично після вибору повернутого продажу, якщо для продажу було вказано менеджера з продажу. Поле можна редагувати.
  • Після зміни клієнта інформація у цьому полі буде видалена.

  Контактна особа клієнта

  Виберіть контактну особу клієнта зі списку попередньо доданих до системи контактних осіб або створіть нову контактну особу.

  • Поле буде заповнене автоматично після вибору повернутого продажу, якщо на сторінці компанії вказана контактна особа. Поле можна редагувати.

  Канал збуту

  Виберіть канал збуту, використаний для продажу, зі списку попередньо доданих до системи або створіть новий канал збуту.

  • Поле буде заповнене автоматично після вибору повернутого продажу, якщо на сторінці компанії вказаний канал збуту. Поле можна редагувати.

  Телефон

  Телефон контактної особи клієнта.

  • Поле буде заповнене автоматично після вибору повернутого продажу, якщо на сторінці контактної особи вказаний телефон. Поле можна редагувати.
  • Після зміни клієнта інформація у цьому полі буде видалена.

  Умови оплати

  Поле

  Опис

  Банківський рахунок клієнта

  Виберіть банківський рахунок клієнта, на який він отримає повернення згідно з поточним поверненням. Ви також можете створити новий банківський рахунок.

  Умови оплати

  Виберіть умови оплати, вказані клієнтом для повернення. В Codejig ERP, умови оплати включають наступні компоненти: термін оплати, де вказано, коли потрібно сплатити всю суму інвойса, та умови надання знижки, які пропонують знижки за здійснення ранньої оплати. 

  Термін оплати

  Термін оплати є датою, до якої потрібно оплатити повернення.

  • Поле буде заповнене автоматично після вибору умов оплати. Поле можна редагувати. Якщо ви зміните термін оплати, вам потрібно буде вказати нові умови оплати.

  Умови порушення терміну оплати

  Виберіть умови порушення терміну оплати, вказані клієнтом, або створіть нові. В Codejig ERP умови порушення терміну оплати визначають пеню за несвоєчасну оплату інвойса. Пеня нараховується після прострочення терміну оплати. 


  Інформація, яка стосується документа

  Поле

  Опис

  Номер

  Номер присвоюється поверненню автоматично при збереженні.

  Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер і вводити номер повернення вручну.

  Після зміни номера повернення автоматичне нумерування наступних повернень буде продовжено, але відправною точкою нумерування стане повернення зі зміненим номером.

  Дата

  Дата присвоюється поверненню автоматично в момент створення повернення.

  Дата є датою створення, проведення, відправлення повернення клієнту.

  Автоматично згенеровану дату можна редагувати.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Документ, в якому не вказана дата, не можна зберегти.

  Номер повернення

  Номер документа, встановлений клієнтом.

  Дата повернення

  Дата документа, встановлена клієнтом.

  Посилання

  Посилання присвоюється поверненню автоматично в момент створення повернення.

  Посилання дозволяє автоматично співвіднести повернення  з відправленим платежем.

  • Якщо ви зміните номер повернення, посилання також буде автоматично змінено.

  Загальна сума документа

  Поле

  Опис

  Валюта

  Виберіть валюту, в якій будуть вказані ціни на товари і послуги в поверненні.

  • Валюту повернення буде заповнено автоматично після вибору повернутого продажу. Поле можна редагувати.
  • Після зміни клієнта інформація у цьому полі буде видалена.
  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнену валюту і нічого не виберете взамін, ви не матимете змоги зберегти документ.

  Загальна сума

  Відображає загальну суму доданих до повернення товарів і послуг у вибраній валюті.

  • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.

  Сума без ПДВ

  Відображає загальну суму товарів і послуг, які будуть повернуті, без ПДВ.

  • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.
  • Поле недоступне, якщо ваша компанія не ідентифікована як платник ПДВ у системі. Для того, щоб дізнатися більше про те, як зареєструвати вашу компанію як платника ПДВ в системі й активувати функції, що стосуються ПДВ, перейдіть на сторінку Номери платника ПДВ.

  Сума ПДВ

  Відображає загальну суму ПДВ, додану до суми без ПДВ, або загальну суму товарів і послуг, які будуть повернуті, з урахуванням ПДВ.

  • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.
  • Поле недоступне, якщо ваша компанія не ідентифікована як платник ПДВ у системі. Для того, щоб дізнатися більше про те, як зареєструвати вашу компанію як платника ПДВ в системі й активувати функції, що стосуються ПДВ, перейдіть на сторінку Номери платника ПДВ.

  Сума з урахуванням ПДВ

  Якщо ви бажаєте вказати ціну позиції без ПДВ, не включайте опцію Сума з урахуванням ПДВ. Як наслідок, сума ПДВ буде стягнута з суми без ПДВ; яка, в свою чергу, буде розрахована як Сума без ПДВ, помножена на кількість. Сума цих двох значень становитиме загальну суму.

  Якщо ви бажаєте включити ПДВ за вибраною ставкою у вказану суму для однієї позиції, включіть опцію Сума з урахуванням ПДВ. У цьому випадку, загальна сума буде дорівнювати ціні однієї позиції з ПДВ помноженій на кількість.

  • Поле буде заповнене автоматично на основі вибраного повернутого продажу. Поле можна редагувати.
  • Після зміни клієнта інформація у цьому полі буде видалена.
  • Якщо ваша компанія не ідентифікована як платник ПДВ у системі, опція сума з урахуванням ПДВ деактивується і стає недоступна. Для того, щоб дізнатися більше про те, як зареєструвати вашу компанію як платника ПДВ в системі й активувати функції, що стосуються ПДВ, перейдіть на сторінку Номери платника ПДВ.
   
  Інформація для ПДВ
   
  Секція з'являється при натисканні на кнопку Розгорнути інформацію для ПДВ (pic) та містить такі поля:
  Примітка: Вся секція недоступна, якщо ваша компанія не ідентифікована як платник ПДВ у системі. Для того, щоб дізнатися більше про те, як налаштувати вашу компанію як платника ПДВ у системі й активувати функції, що стосуються ПДВ, перейдіть на сторінку Номери платника ПДВ.

  Поле

  Опис

  ПДВ

  Відображає тип ставки ПДВ, вибраний для позицій.

  • Кожна застосована ставка ПДВ відображається як окремий лінійний елемент у секції інформація для ПДВ. Наприклад, стандартна ставка застосована до трьох елементів, а понижена ставка - до п'яти. В такому разі у секції відображатиметься два лінійних елементи, стандартна і понижена ставка, які містять певну інформація, яка стосується стягнень на основі цих ставок.

  Сума ПДВ

  Відображає загальну суму ПДВ, нараховану на товари і послуги, до яких було застосовано певну ставку.

   
  Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. 

  Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля:
   

  Поле

  Опис

  База ПДВ

  Відображає загальну суму позицій без ПДВ, до якої застосована ставка ПДВ. ПДВ нараховується на вказану суму.

  Ставка ПДВ

  Відображає ставку ПДВ (у %) відповідно до вказаного типу ставки.


  Якщо ви бажаєте вийти з розширеного режиму, натисніть піктограму Менше.
  ПриміткаПісля виходу з розширеного режиму ваші налаштування режиму будуть збережені.
  Номери платника ПДВ
   

  Поле

  Опис

  Номер платника ПДВ

  Ваш номер платника ПДВ. Це національний номер платника ПДВ, виданий країною, де ви зареєстровані як платник ПДВ. Він завжди починається з коду країни - двох перших літер її назви. Номер завантажується зі сторінки вашої компанії, на якій ви вказуєте ваш номер платника ПДВ.

  • Номер платника ПДВ заповнюється автоматично; інформація завантажується зі сторінки Номер платника ПДВ.
  • Поле носить інформативний характер; воно неактивне для редагування і не може бути змінене.
  • Поле недоступне, якщо ваша компанія не зареєстрована як платник ПДВ у системі.

  Номер платника ПДВ клієнта

  Номер платника ПДВ клієнта.

  • Номер платника ПДВ клієнта заповнюється автоматично; інформація завантажується з відповідного запису в системі, створеного на вкладці Наша компанія.
  • Поле носить інформативний характер; воно неактивне для редагування і не може бути змінене.
  • Поле порожнє, якщо клієнт не ідентифікований системою як платник ПДВ. Для того, щоб дізнатися, як вказати номер платника ПДВ ваших клієнтів, перейдіть на вкладку Наша компанія: ПДВ
  • Поле недоступне, якщо ваша компанія не зареєстрована як платник ПДВ у системі.


  Розширений режим

  Перейдіть в розширений режим для того, щоб переглянути рахунки, на які записуються дебіторська заборгованість і аванси від покупців. Рахунки будуть заповнені автоматично після вибору повернутого продажу. За потреби ви можете їх редагувати.

  Повернення відміняє облікові операції, проведені продажем. Воно вносить протилежні записи в рахунки дебіторської заборгованості і авансів від покупців.

  Хоча, якщо клієнт відмовляється оплачувати частину доставлених товарів або послуг, або повернуті товари мають більшу або меншу ціну, або відбулася зміна курсу обміну валют, повернення часто пов'язане з витратами або доходами. Рахунки інших витрат і доходів будуть завантажені автоматично з налаштувань компанії. За потреби ви можете їх редагувати. 

  Поле

  Опис

  Встановити рахунки за замовчуванням

  Натисніть на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням для того, щоб автоматично встановити рахунки за замовчуванням для клієнта і для позицій, доданих в секції Перелік товарів і послуг. Клієнтські рахунки будуть завантажені з відповідного запису клієнта і для кожної доданої позиції будуть завантажені рахунки з пов'язаного запису про позицію.

  • Коли ви натиснете на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням, заповнені для всіх доданих позицій рахунки буде видалено, і натомість буде завантажено рахунки за замовчуванням, вказані у відповідних записах про позиції. Таким чином, якщо одного разу ви вибрали альтернативні рахунки запасів для позицій і не бажаєте їх змінювати, не натискайте на цю кнопку. 

  Дебіторська заборгованість - рахунок

  Коли ви створюєте повернення, сума, яку ви повертаєте клієнту за повернуті товари і послуги, списується з рахунку дебіторської заборгованості. Сума дебіторської заборгованості списується у валюті повернення і в основній валюті, яка конвертується у валюту повернення по курсу валют на момент створення повернення.

  Різниця курсу обміну валют записується на відповідних рахунках, вказаних у Плані рахунків у відповідному обліковому записі клієнта або на сторінці налаштувань компанії.

  • Поле заповнюється автоматично після вибору повернутого продажу. Поле можна редагувати.
  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

  Аванси від покупців - рахунок

  Якщо повернутий продаж був повністю або частково закритий платежем, отриманим від клієнта, повернення відміняє цю операцію і збільшує суму авансів від покупців, які ваша організація отримала від клієнта шляхом списання авансів з клієнтських рахунків.

  • Поле заповнюється автоматично після вибору повернутого продажу. Поле можна редагувати.
  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

  Інші витрати - рахунок

  Якщо ціна повернутих товарів більша за ціну продажу, мають місце витрати, що має бути записано в рахунку інших витрат. Інформація в цьому полі також включає прибуток, отриманий завдяки зміні курсу обміну валют.

  • Поле заповнюється автоматично після вибору повернутого продажу. Поле можна редагувати.
  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

  Інші доходи - рахунок

  Якщо ціна повернутих товарів менша за ціну продажу, мають місце доходи, що має бути записано в рахунку інших доходів. Інформація в цьому полі також включає прибуток, отриманий завдяки зміні курсу обміну валют.

  • Поле заповнюється автоматично після вибору повернутого продажу. Поле можна редагувати.
  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

  Центр прибутку

  Вкажіть проект або відділення, на яке ви бажаєте послатися в поверненні. Звіт про прибутковість показує прибутковість кожного центру прибутку.

  • Поле не є обов'язковим до заповнення.

  Додаткова інформація

  Поле

  Опис

  Нотатка

  Додаткова інформація або коментарі, які стосуються повернення.

  Приєднаний файл

  Додайте файли даних або зовнішні посилання, які стосуються повернення.

  • Ви можете приєднати зображення, текстові файли, PDF файли, таблиці, стиснуті файли та інші файли даних (наприклад, CSV, XML та ін.)
  • Ви можете завантажити приєднані файли на ваш пристрій, натиснувши на назву файла.


  Дізнатися більше