Створення отриманих платежів на основі документів продажу

Зазвичай, документ Отриманий платіж завершує процес продажу. Ви можете створити отриманий платіж, щоб списати заборгованість для неоплаченого інвойсу або щоб записати аванс від клієнта, отриманий до відправлення товарів або надання послуг.

Якщо ви створюєте Отриманий платіж для того, щоб закрити відкритий інвойс, це призводить до зменшення суми заборгованості й зарахування отриманої суми на банківський рахунок.

Для того, щоб створити Отриманий платіж для певного інвойсу:

1. Перейдіть до списку інвойсів на вкладці Продажі в модулі Продажі.
 
2. Зі списку створених інвойсів виберіть той, на основі якого ви бажаєте створити отриманий платіж.  

3. На панелі інструментів на сторінці інвойсу натисніть піктограму плюса (+), внаслідок чого відкриється випадне меню.

4. У випадному меню виберіть Створити - Отриманий платіж.
 
АБО
 
  • У рядку послідовності документів виберіть + Отриманий платіж.
 
Codejig ERP скопіює всю відповідну інформацію з інвойса і перенесе її в отриманий платіж. Поля документа отриманий платіж будуть заповнені інформацією з полів інвойса. Ви можете редагувати перенесену інформацію, вводити дані вручну, додавати інші інвойси для того, щоб закрити їх, перевизначати рахунки заборгованості та авансів, вказувати призначення платежу.
 
Ви також можете створювати отриманий платіж для одного або кількох інвойсів з нуля, не посилаючись на конкретний інвойс. Тоді всі поля, що стосуються оплати, будуть порожні і вам доведеться заповнювати їх вручну. 

Для того, щоб створити отриманий платіж для одного або кількох інвойсів з нуля: 
 
1. У Головному меню Codejig ERP, виберіть вкладку Банк.
 
2. На вкладці Банк виберіть Отримані платежі.
 
Перед вами відкриється сторінка списку отриманих платежів.
 
3. На сторінці списку натисніть кнопку + Додати новий запис.
 
Перед вами відкриється сторінка для внесення деталей отриманого платежу.

4. На сторінці форми нового отриманого платежу в секції Деталі платежу виберіть відповідний тип платежу, в цьому випадку це буде Платіж від клієнта, вкажіть платника, відповідні банківські рахунки, валюту та суму платежу.

5. У секції Сума платежу, вкажіть комісію банку, за наявності.
 
Дізнатися більше про поля отриманого платежу ви можете на сторінках Отриманий платіж: Загальна секція і Отриманий платіж: Деталі платежу.
 
 6. Якщо ви бажаєте закрити неоплачені інвойси вручну, включіть опцію Закриття неоплачених документів продажу.
 
За замовчуванням, опція Закриття неоплачених документів продажу виключена. Якщо ви не включатимете її, для закриття неоплачених інвойсів буде застосовано метод FIFO.

Застосування методу FIFO до закриття інвойсу означає:

Інвойси, виставлені платнику, будуть закриті автоматично, перші інвойси, поставлені на облік, першими вибудуть з обліку, тобто будуть закриті отриманим платежем. Загальна сума отриманого платежу буде розподілена для закриття неоплачених інвойсів. Якщо загальна сума буде недостатня для того, щоб закрити всі неоплачені інвойси, будуть закриті ті інвойси, які першими були поставлені на облік. Останні інвойси залишаться неоплаченими або оплаченими частково. Сума неоплачених інвойсів буде записана в системі як заборгованість клієнта. Якщо сума отриманого платежу буде більшою, ніж сума неоплачених інвойсів, надлишок буде записано в системі як отриманий від клієнта аванс.
 
7. Якщо ви включите опцію Закриття неоплачених документів з продажу, ви отримаєте доступ до секції Неоплачені продажі. У цій секції ви можете додавати і змінювати відкриті інвойси, які ви бажаєте повністю або частково закрити отриманим платежем.
 
Для цього:
 
1. Включіть опцію Закриття неоплачених документів з продажу.
 
2. У секції Неоплачені продажі зробіть наступне:

  • Для того, щоб додати всі відкриті інвойси, виберіть з випадного списку опцію Заповнити відкритими інвойсами.

АБО

  • Для того, щоб додати інвойси вручну, виберіть Створити новий.
В обох випадках один або декілька інвойсів будуть додані як лінійні елементи. Однак, якщо ви додасте всі відкриті інвойси, всі поля лінійних елементів будуть заповнені автоматично і вам не потрібно буде заповнювати їх вручну.

Поля продажу

Поле

Опис

Продаж

Інвойс, який ви бажаєте закрити повністю або частково.

Після вибору інвойса всі деталі платежу будуть заповнені автоматично. Проте, за потреби ви можете їх змінити.

Закрита дебіторська заборгованість

Сума дебіторської заборгованості для певного неоплаченого інвойса, яка буде покрита отриманим платежем.

Сума закритої дебіторської заборгованості розраховується таким чином:

Сума закритої дебіторської заборгованості = Сума платежу - Сума знижки (за наявності)

Знижка, %

Знижка за умови ранньої оплати в %. Вона зменшує суму заборгованості клієнта, якщо клієнт оплачує до дати, вказаної в інвойсі.

  • Умови, за яких надається знижка, завантажуються з умов, вказаних в інвойсі.
  • Шляхом порівняння дати, до якої повинен бути оплачений інвойс, і дати отриманого платежу визначається, чи буде застосована знижка. Якщо платіж сплачено в період надання знижки, в полі відображатиметься відсоток знижки.

Сума знижки

Сума, яка списується з заборгованості клієнта, якщо він вносить платіж до дати, вказаної в інвойсі.

Сума знижки розраховується таким чином:

Сума знижки = Сума платежу x Знижка %

Сума платежу

Загальна сума платежу після врахування знижки.


Після додання інвойса або інвойсів, які ви бажаєте закрити, ви можете переглядати і редагувати деталі платежу, за необхідності. Якщо внесені вами зміни викличуть певні розбіжності між отриманою сумою і вказаною сумою платежу, різниця буде відображена в полі Сума не розподілена між документами продажу.

Поле Сума не розподілена між документами продажу не можна редагувати.  

Якщо ви створюєте отриманий платіж на основі інвойса, опція Закриття неоплачених документів продажу включена за замовчуванням і секція містить посилання на інвойс, на основі якого було створено отриманий платіж.

Розширений режим - перейдіть в розширений режим для того, щоб переглядати і редагувати клієнтські рахунки дебіторської заборгованості і авансів від покупців, на які мають вплив облікові операції, створені отриманим платежем.
Якщо платіж ідентифіковано як такий, що закриває відкритий інвойс, отриманий платіж списує клієнтську заборгованість, записуючи на вказаний рахунок суму отриманого платежу.
Якщо платіж ідентифіковано як аванс, сума отриманого платежу зараховується на рахунок авансів від покупців. 
Сума також може бути розподілена між обома рахунками, якщо після списання заборгованості залишається певна залишкова сума.

Використовуйте розширений режим обережно. Перевизначення рахунків може спотворити процес продажу або призвести до серйозних помилок у системі, якщо ви неправильно вкажете рахунки. 
 
Коли ви закінчите, збережіть і проведіть документ. Проведення внесе записи в журнал проведень, банківські операції та реєстр клієнтів. Сума заборгованості буде списана і отримана сума буде внесена на банківський рахунок. Відкрита сума для інвойсу обнулиться. Таким чином, інвойс буде закрито.  
 
 
Дізнатися більше
Рядок послідовності документів
Отримані платежі