Доставлення

Доставлення свідчить про те, що товари було доставлено клієнту або послуги було надано. Документ не регулює або не контролює процеси відвантаження та доставки, він лише вказує на те, що товари було відвантажено або доставлено. Коли ви проводите доставлення, воно відміняє резервацію товарів, зроблену замовленням, зменшує загальну кількість товарів у наявності на кількість зарезервованих товарів, оскільки товари покинули склад, і вказує, що товари було доставлено клієнту без документа продажу. Якщо ви створюєте доставлення для послуг, воно не буде проведене.

Доставлення, створене як окремий документ без посилання на замовлення зменшує кількість запасів і доставляє товари клієнту без документа продажу.

Примітка: Використовуючи документ, ви можете доставляти товари і послуги до створення продажу.
Доставлення також вносить зміни в журнал проведень і створює записи для рахунків запасів і витрат, які стосуються позиції (впливає на систему обліку).

Для того, щоб перейти до доставлення:
  1. У Головному меню Codejig ERP виберіть модуль Продажі.
  2. У модулі Продажі виберіть Доставлення.
 
Дізнатися більше
Створення документів продажу
Процес продажу
Доставлення: Загальна секція
Доставлення: Перелік товарів і послуг