Замовлення від клієнта

Замовлення є документом продажу, який підтверджує намір клієнта придбати певні товари або отримати певні послуги за цінами, у кількостях і в терміни, погоджені наперед. Документ резервує товари в запасах і зменшує кількість товарів, доступних для продажу. Що стосується послуг, замовлення вносять записи в тимчасові нарахування.

Для всіх товарів, внесених у систему, ви можете переглядати об'єми зарезервованих і доступних для продажу товарів у звіті про запаси. Для конкретного товару кількість зарезервованих і доступних товарів відображена в записі про позицію, створеному на вкладці Склад на сторінці позиції. Також дані про кількість товару автоматично завантажуються при додаванні товару в будь-який з документів продажу.

Проте, документ не вносить записи в журнали проведень та зміни в баланс або фінансову звітність.
Замовлення не є ані обов'язковим до виконання, ані юридично зобов'язуючим документом. Політика вашої компанії визначає, чи можете ви виробляти продукцію або доставляти товари та послуги до створення замовлення.

Зазвичай, замовлення видається після того, як клієнт приймає пропозицію. Однак, бувають ситуації, коли необхідно отримати підтвердження від постачальника про те, що він зможе доставити необхідні товари і послуги своєчасно, і на основі цього підтвердження, записаного у формі замовлення на закупівлю, можна також створити замовлення.

Наступним кроком після видачі замовлення у процесі продажу є створення доставлення або продажу. Також, ви можете створити кілька продажів одночасно на основі всіх відкритих замовлень за допомогою Генератора документів продажу.

Для того, щоб перейти до замовлення:

  1. У Головному меню Codejig ERP виберіть модуль Продажі.
  2. У модулі Продажі виберіть Замовлення. 

Дізнатися більше
Процес продажу
Створення документів продажу
Замовлення: Загальна секція
Замовлення: Перелік товарів і послуг
Операції, запущені документами продажу
Створення замовлення постачальнику на основі замовлення від клієнта
Генератор документів продажу