Замовлення: Загальна секція

Загальна секція Замовлення дозволяє вказати загальні деталі щодо доданих до документу записів. Поля Загальної секції об'єднані в кілька логічних груп згідно з розташуванням на сторінці форми. Поля поділені на такі логічні групи:

Інформація, яка стосується клієнта

Поле

Опис

Клієнт

Виберіть клієнта зі списку клієнтів, попередньо внесених у систему, або створіть нового клієнта.  

Клієнти (юридичні та фізичні особи) будуть додані до системи як компанії.

 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете клієнта, ви не матимете змоги зберегти замовлення. 

Адреса відвантаження

Вкажіть адресу відвантаження, на яку будуть доставлені товари/послуги.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору клієнта, якщо на сторінці компанії вказана адреса доставки. Поле можна редагувати. 

Контактні дані

Поле

Опис

Менеджер з продажу

Виберіть менеджера з продажу, який створює замовлення, зі списку працівників вашої компанії.

Контактна особа клієнта

Виберіть контактну особу клієнта зі списку попередньо доданих до системи контактних осіб або створіть нову контактну особу.

Канал збуту

Виберіть канал збуту, який ви бажаєте використати для продажу, зі списку попередньо доданих до системи або створіть новий канал збуту.

Телефон

Телефон контактної особи клієнта.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору контактної особи клієнта, якщо на сторінці контактної особи вказаний телефон. Поле можна редагувати.

Умови замовлення

Поле

Опис

Умови оплати

Виберіть умови оплати для продажу, який буде створено на основі цього замовлення, або створіть нові умови оплати.

 • Умови оплати буде заповнено автоматично після вибору клієнта, якщо на сторінці клієнта вони вказані. Поле можна редагувати.

Дата відправки

Вкажіть дату, коли товари повинні покинути склад і коли послуги повинні бути надані клієнту. 


Інформація, яка стосується документа
 

Поле

Опис

Номер

Номер присвоюється замовленню автоматично при збереженні.

Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер і вводити номер замовлення вручну.

Після зміни номера замовлення автоматичне нумерування наступних замовлень буде продовжено, але відправною точкою нумерування стане замовлення зі зміненим номером.

Дата

Дата присвоюється замовленню автоматично у момент створення замовлення.

Дата є датою створення, проведення, відправлення замовлення клієнту.  

Автоматично згенеровану дату можна редагувати.

 • Поле є обов'язковим до заповнення. Документ, в якому не вказана дата, не можна зберегти.

Загальна сума документа

Поле

Опис

Валюта

Виберіть валюту, в якій будуть вказані ціни на товари і послуги в замовленні. 

 • Валюту замовлення буде заповнено автоматично після вибору клієнта, якщо на сторінці клієнта вибрано валюту. Поле можна редагувати.
 • Якщо на сторінці клієнта не вказано валюту, валюту буде заповнено автоматично зі сторінки налаштувань компанії.  
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнену валюту і нічого не виберете взамін, ви не матимете змоги зберегти документ.

Загальна сума

Відображає загальну суму замовлених товарів і послуг у вибраній валюті.

 • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.
  Сума без ПДВ

Відображає загальну суму замовлених товарів і послуг без ПДВ.

 • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.
 • Поле недоступне, якщо ваша компанія не ідентифікована як платник ПДВ у системі. Для того, щоб дізнатися більше про те, як зареєструвати вашу компанію як платника ПДВ в системі й активувати функції, що стосуються ПДВ, перейдіть на сторінку Номери платника ПДВ.

Сума ПДВ

Відображає загальну суму ПДВ, додану до суми без ПДВ, або загальну суму замовлених товарів і послуг з урахуванням ПДВ.

 • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.
 • Поле недоступне, якщо ваша компанія не ідентифікована як платник ПДВ у системі.

Сума з урахуванням ПДВ

Якщо ви бажаєте вказати ціну позиції без ПДВ, не включайте опцію Сума з урахуванням ПДВ. Як наслідок, сума ПДВ буде стягнута з суми без ПДВ; яка, в свою чергу, буде розрахована як Сума без ПДВ, помножена на кількість. Сума цих двох значень становитиме загальну суму.

Якщо ви бажаєте включити ПДВ за вибраною ставкою у вказану суму для однієї позиції, включіть опцію Сума з урахуванням ПДВ. У цьому випадку, загальна сума буде дорівнювати ціні однієї позиції з ПДВ помноженій на кількість.

 • Якщо ваша компанія ідентифікована як платник ПДВ у системі, опція сума з урахуванням ПДВ деактивується і стає недоступна.

Інформація для ПДВ

Секція з'являється при натисканні на кнопку Розгорнути інформацію для ПДВ (pic) та містить такі поля:
Примітка: Вся секція недоступна, якщо ваша компанія не ідентифікована як платник ПДВ у системі. 

Поле

Опис

ПДВ

Відображає тип ставки ПДВ, вибраний для позицій.

 • Кожна застосована ставка ПДВ відображається як окремий лінійний елемент у секції інформація для ПДВ. Наприклад, стандартна ставка застосована до трьох елементів, а понижена ставка - до п'яти. В такому разі у секції відображатиметься два лінійних елементи, стандартна і понижена ставка, які містять певну інформація, яка стосується стягнень на основі цих ставок.

Сума ПДВ

  Відображає загальну суму ПДВ, нараховану на товари і послуги, до яких було застосовано певну ставку.

Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. 

Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля: 

Поле

Опис

База ПДВ

 Відображає загальну суму позицій без ПДВ, до якої застосована ставка ПДВ. ПДВ нараховується на вказану суму.

Ставка ПДВ

 Відображає ставку ПДВ (у %) відповідно до вказаного типу ставки.

Якщо ви бажаєте вийти з розширеного режиму, натисніть піктограму Менше.
ПриміткаПісля виходу з розширеного режиму ваші налаштування режиму будуть збережені.
Номери платника ПДВ

Поле

Опис

Номер платника ПДВ

Ваш номер платника ПДВ. Це національний номер платника ПДВ, виданий країною, де ви зареєстровані як платник ПДВ. Він завжди починається з коду країни - двох перших літер її назви. Номер завантажується зі сторінки вашої компанії, на якій ви вказуєте ваш номер платника ПДВ.

 • Номер платника ПДВ заповнюється автоматично; інформація завантажується зі сторінки Номер платника ПДВ.
 • Поле носить інформативний характер; воно неактивне для редагування і не може бути змінене.
 • Поле недоступне, якщо ваша компанія не зареєстрована як платник ПДВ у системі.

Номер платника ПДВ клієнта

 Номер платника ПДВ клієнта.
 • Номер платника ПДВ клієнта заповнюється автоматично; інформація завантажується з відповідного запису в системі, створеного на вкладці Наша компанія.
 • Поле носить інформативний характер; воно неактивне для редагування і не може бути змінене.
 • Поле порожнє, якщо клієнт не ідентифікований системою як платник ПДВ. Для того, щоб дізнатися, як вказати номер платника ПДВ ваших клієнтів, перейдіть на вкладку Наша компанія: ПДВ
 • Поле недоступне, якщо ваша компанія не зареєстрована як платник ПДВ у системі.

Додаткова інформація
 

Поле

Опис

Нотатка

Додаткова інформація або коментарі, які стосуються замовлення.

Приєднаний файл

Додайте файли даних або зовнішні посилання, які стосуються замовлення.

 • Ви можете приєднати зображення, текстові файли, PDF файли, таблиці, стиснуті файли та інші файли даних (наприклад, CSV, XML та ін.)
 • Ви можете завантажити приєднані файли на ваш пристрій, натиснувши на назву файла. 
 
Примітка: Ви можете створити ваше замовлення на основі пропозиції. У такому випадку система скопіює всі дані з пропозиції і перенесе їх у замовлення. В результаті, всі поля замовлення, окрім полів Серійний номер, Дата і Дата відвантаження, будуть заповнені даними з полів пропозиції. Дата відвантаження залишиться порожньою, але ви можете заповнити її вручну. Також, ви можете змінити автоматично заповнені поля за необхідності. Стосовно полів Серійний номер і Дата, їхні значення будуть присвоєні автоматично, як і для всіх новостворених документів.
  
Дізнатися більше
Замовлення: Перелік товарів і послуг
Номери платника ПДВ
Випадні списки