Головне меню ERP

Головне меню надає доступ до різних модулів Codejig ERP. Кожний модуль відповідає за певні функції Codejig ERP і охоплює якийсь бізнес-процес, пропонуючи інструменти для налаштування і автоматизації вашого бізнесу. Codejig ERP надає вам такі інструменти, як документи, які стосуються процесу, каталоги, звіти та журнали.
 
Codejig ERP має такі модулі:

 • Продажі
Модуль Продажі дозволяє визначати та налаштовувати ваш процес продажу, починаючи зі створення/запису пропозицій і закінчуючи отриманням платежу. Ви можете створювати, змінювати і відстежувати документи, що стосуються продажу, для моніторингу та аналізу вашого циклу продажів.
 
 • Купівля
Модуль Купівля містить документи і функції, необхідні для успішного перебігу процесу купівлі, починаючи з формування замовлення на закупку і закінчуючи оплатою рахунків постачальників. Цей модуль також дозволяє відстежувати зміни запасів, що є невіддільною частиною процесу.
 
 • Банк
Модуль Банк призначений для ведення обліку всіх грошових операцій, пов'язаних з банківськими рахунками, які належать вашій компанії, включаючи, але не обмежуючись такими операціями, як отримання платежів від ділових партнерів за продані товари, перерахування платежів діловим партнерам за придбані товари, вивірення банківського рахунку за допомогою використання банківських виписок, ведення обліку банківських рахунків, які належать вашій компанії та ін.

 • Запаси
Модуль Запаси розроблений для того, щоб допомогти вам керувати запасами, включаючи внутрішні переміщення запасів, виробництво складських товарів, списання запасів, перевірку запасів, створення інвентарних позицій і переліку складів вашої компанії.

 • Основні засоби
Модуль Основні засоби дозволяє контролювати фізичні та фінансові аспекти основних засобів, що належать вашій компанії увесь свій життєвий цикл, від визнання до амортизації, від модернізації до припинення визнання основних засобів. Система озволяє не лише переглядати, а й створювати різні відповідні звіти, які містять актуальну інформацію.

 • ПДВ
Модуль ПДВ дає змогу визначати та контролювати процес сплати ПДВ шляхом реєстрації платника ПДВ, виставлення ставок ПДВ для конкретної країни, керування нарахуванням ПДВ на послуги, придбані закордоном, створення і подання заяв про відшкодування ПДВ.

Модуль також дозволяє здійснювати процедури митного оформлення імпортних товарів.

 • CRM
Модуль CRM (Управління відносинами з клієнтами) розроблений для того, щоб керувати і аналізувати взаємодію з клієнтами, а також дані, які їх стосуються. 

Модуль допомагає управляти вашими кандидатами в клієнти, контактними особами, компаніями, діями по залученню клієнтів та кампаніями.

 • Інші операції
Модуль Інші операції дозволяє виконувати процедуру закриття періоду, визначати фінансові результати діяльності компанії, обробляти транзакції вручну і активувати блокування транзакцій.

 • Налаштування
Модуль Налаштування призначений для налаштування вашої компанії і дозволяє ввести початкові залишки компанії, керувати бухгалтерськими рахунками, додавати працівників, вказувати валюту, з якою маєте справу та ін.
 
 • Звіти
Модуль Звіти дає змогу створювати вичерпні та поглиблені звіти. Ви можете отримати інтегровану та актуальну інформацію про стан ваших справ лише одним натиском миші, адже Codejig ERP перетворює ваші розструктуровані дані на прості для розуміння звіти. Модуль включає звіти про купівлю і продаж, бухгалтерські і банківські звіти, звіти про запаси і основні засоби, а також звіт про ПДВ.

 • Всі документи

Модуль Всі документи відображає всі документи, створені в системі. Модуль має вигляд списку, оскільки містить резюме всіх існуючих документів, які відображаються у вигляді записів у таблиці. За замовчуванням, документи сортуються за датою в порядку спадання, від новіших до старіших.


 • Експорт / Імпорт
Модуль Експорт / Імпорт дає змогу експортувати документи або дані до зовнішнього програмного забезпечення, такого як текстові редактори чи облислювальні інструменти, та імпортувати дані з попереднього бухгалтерського програмного забезпечення або додавати дані, отримані від інших компаній.
 

За замовчуванням, Головне меню згорнуте і в ньому видно тільки іконки без назв модулів Codejig ERP. Коли ви наводите курсор на іконку, меню тимчасово розгортається. Коли ви забираєте курсор, меню згортається автоматично. 

Для того, щоб розгорнути і закріпити Головне меню, натисніть на кнопку меню, що розташована зверху біля кнопки На головну.


Дізнатися більше

Продажі
Купівля
Банк
Запаси
Основні засоби
ПДВ
CRM
Інші операції
Налаштування
Звіти
Всі документи
Експорт / Імпорт