Панель моніторингу

Панель моніторингу на Стартовій сторінці є першим, що бачить користувач після входу в обліковий запис ERP. Панель моніторингу призначена для того, щоб дати стиглий огляд фінансової ситуації вашої компанії.

Основне місце на Панелі моніторингу займають діаграми, графіки і таблиці, такі як: 

  • Кругова діаграма Продажі
Діаграма відображає співвідношення між неоплаченими продажами, тобто продажами, рахунки за які були виставлені покупцеві, але ще не оплачені ним, і отриманими авансами, тобто авансами, перерахованими покупцем.

Діаграма містить дані з журналу продажів у модулі Продажі.


  • Кругова діаграма Рахунки купівлі
Діаграма відображає співвідношення між неоплаченими покупками, тобто покупками, рахунки за які ще не оплачені вашою компанією, і оплаченими авансами, тобто авансами, вже перерахованими вашою компанією.

Діаграма містить дані з журналу купівлі у модулі Купівля.

Наведення курсора на будь-яку частину діаграм Продажі та Рахунки купівлі показує колір, назву і суму порівнюваних величин.


  • Секція Налаштування графіків
Секція дає можливість вибрати період часу для діаграм на Панелі моніторингу. Для того, щоб вказати дати, натисніть на полі Дата з і виберіть дату в календарі. Повторіть дію для поля Дата до, після чого натисніть кнопку Оновити під полем Дата до.


  • Графік Доходи та витрати
Графік відображає динаміку доходів, тобто суми, отриманої компанією в обмін на надані нею товари і послуги, або шляхом інвестицій, та витрат, тобто суми, яку компанія повинна виплатити за отримані товари і послуги.

Графік містить дані з модулю Всі документи.

Наведення курсора на будь-яку частину графіка Доходи та витрати показує колір, назву і суму порівнюваних величин.


  • Таблиця Банківські рахунки
Таблиця відображає усі банківські рахунки компанії, їхні назви, валюта і залишок. Над таблицею розміщена кнопка Додати новий запис і фільтр. При натисканні на кнопку Додати новий запис вас буде перенаправлено на сторінку Банківський рахунок.

Таблиця містить дані зі сторінки Банківські рахунки у модулі Банк.


  • Вертикальна діаграма Найпопулярніші витрати
Діаграма містить ваші найпопулярніші витрати, посортовані за категорією витрат.

Діаграма відображає динаміку витрат за датою і сумою і співвідношення між першими п'ятьма категоріями витрат і категорією Інше. Категорія Інше відображає суму усіх інших витрат.

Діаграма містить дані з модулю Всі документи і назви категорій витрат з Плану рахунків. План потрібно вибрати в програмі ERP наперед. 


  • Вертикальна діаграма Найпопулярніші доходи
Діаграма містить ваші найпопулярніші доходи, посортовані за категорією доходів.

Діаграма відображає динаміку доходів за датою і сумою і співвідношення між першими п'ятьма категоріями доходів і категорією Інше. Категорія Інше відображає суму усіх інших доходів.

Діаграма містить дані з модулю Всі документи і назви категорій доходів з Плану рахунківПлан потрібно вибрати в програмі ERP наперед.

Наведення курсора на будь-яку частину діаграм Найпопулярніші витрати та Найпопулярніші доходи показує дату, колір, назву і суму порівнюваних величин.


ERP програма дозволяє налаштовувати відображення кожної діаграми, графіка або таблиці шляхом вибору певного набору параметрів у легенді під діаграмою. Для того, щоб побачити діаграму без певних параметрів, а також для того, щоб повернути їх назад, натисніть на назві параметра в легенді діаграми. 

Дізнатися більше