Інші операції

Модуль Інші операції дозволяє керувати вашими операціями, закривати фінансові періоди, здійснювати переоцінку валюти і списувати ваші майбутні витрати.

Модуль Інші операції містить такі вкладки:

 • Ручні проведення
Вкладка Ручне проведення дає широкий набір інструментів для ручного проведення будь-якого типу операції зі збереженням повного контролю над процесом.
 
 • Списання майбутніх доходів та витрат
Вкладка Списання майбутніх доходів та витрат генерується автоматично для періодичного списання частини майбутніх витрат шляхом списання активів на витрати.
 
 • Переоцінка валюти
Вкладка Переоцінка валюти запускає процес переоцінки валюти, необхідний для оновлення значення відкритих операцій відповідно до коливань курсів обміну валют.
 
 • Фінансові результати
Вкладка Фінансові результати використовується для підсумовування результатів (прибутків або збитків) за певний період часу, як правило, один місяць, квартал або рік.
 
 • Блокування операцій
Вкладка Блокування операцій обмежує здатність користувача редагувати операції, проведені до певної дати.
 
 • Типи балансу
Вкладка Тип балансу дає інструменти для підготовки і презентації фінансових звітів.

 • Статті балансу
Каталог Стаття балансу визначає яким чином і в яких категоріях, підкатегоріях і групах організовані рахунки у фінансових звітах.

Перед початком роботи

Перед початком створення бухгалтерських документів необхідно визначити основні налаштування для вашої компанії, що стосуються проведення фінансових операцій:

 • Ознайомитися з основним планом рахунків і налаштувати його за потреби (каталог План рахунків, модуль Налаштування);
 • Створити нові рахунки в основному плані рахунків за потреби (каталог План рахунків, модуль Налаштування);
 • Вказати статті балансу для рахунків (каталог Статті балансу, модуль Інші операції);
 • Вибрати правильні рахунки в документах і записах в системі відповідно до триступеневого процесу вналаштування основних рахунків у Codejig ERP.
 
Для того, щоб перейти в модуль Інші операції:
 
 • У Головному меню Codejig ERP виберіть модуль Інші операції
 
Дізнатися більше