Експорт платіжних доручень: Загальна секція

Загальна секція дає змогу створювати новий запис експорту і вказувати необхідні деталі експорту.

Секція містить наступні підсекції, які групують логічно об'єднані поля:

Поле/Кнопка

Опис

Тип

Вкажіть банк, якому буде доручено обробку проекспортованих платежів.

Дата з

Дата початку періоду, за який ви бажаєте проекспортувати платежі. Поле заповнюється вручну.

Дата до

Дата кінця періоду, за який ви бажаєте проекспортувати платежі. Поле заповнюється вручну.

Кнопка Заповнити дані

Натисніть на кнопку для того, щоб заповнити список платежів для файлу на вкладці Платежі.


Інформація, що стосується документа

Поле

Опис

Номер

Серійний номер, який автоматично присвоюється експорту при збереженні запису.

Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер.

Після зміни номера нумерація наступних документів буде продовжена, починаючи з документа зі зміненим номером.

Дата

Поле буде заповнене автоматично при створенні нового запису експорту.

Вказана у полі дата є датою створення запису, проведення документа і експорту платіжних доручень.

Поле можна редагувати.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не вкажете дату документа, ви не матимете змоги зберегти документ.

Статус

Статус запису в системі. В Codejig ERP є п'ять статусів експорту платіжних доручень:

  • Новий – запис створено і збережено в системі.
  • Проекспортований - файл з платежами створено і завантажено.
  • Підтверджений - файл з проекспортованими платежами пройшов банківську перевірку.
  • Відхилений - файл з проекспортованими платежами не пройшов банківську перевірку.
  • Банківська виписка - експорт підтверджений банківською випискою.

Поле заповнюється автоматично і не підлягає редагуванню.

Статуси Підтверджений і Відхилений стосуються статусів усіх окремих операцій у записі, хоча кожна окрема операція має вплив на загальний статус запису.

Нотатка

Додаткова інформація або коментарі, які стосуються платіжного доручення.


Після заповнення полів Загальної секції ви можете використовувати наступні кнопки для створення файла з платежами для експорту:

Поле/Кнопка

Опис

Кнопка Створити файл

Натисніть на кнопку для того, щоб створити файл з платежами для експорту.

Файл

Секція міститиме файл з платежами, який система створить після того, як ви натиснете на кнопку Створити файл.


Дізнатися більше

Експорт платіжних доручень
Створення платіжних доручень
Експорт платіжних доручень: Платежі