Платіжні доручення для банків: Загальна секція

Загальна секція містить інформацію про нове платіжне доручення для банку. Секція містить наступні підсекції, які групують логічно об'єднані поля:

Деталі платежу

Поле

Опис

Статус

Статус платіжного доручення в системі. В Codejig ERP є п'ять статусів платіжних доручень:

  • Новий – запис створено і збережено в системі.
  • Проекспортований - файл з платежами створено і завантажено.
  • Підтверджений – файл з проекспортованими платежами пройшов банківську перевірку.
  • Відхилений – файл з проекспортованими платежами не пройшов банківську перевірку.
  • Банківська виписка – експорт підтверджений банківською випискою.

Назва компанії

Назва компанії або іншої юридичної особи, якій буде перераховано платіж.

ID компанії

ID компанії, якій буде перераховано платіж.

Призначення платежу

Призначення банківського платежу/операції, вказане в імпортованому документі про звірення рахунків.

IBAN (International Bank Account Number)

Міжнародний номер банківського рахунку, на який буде перераховано платіж.

BBAN (Basic Bank Account Number)

Базовий номер банківського рахунку, на який буде перераховано платіж.

SWIFT (Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication)

Міжнародний код, який банк використовує для перерахування платежу.


Адреса компанії

Секція структурує інформацію про адресу компанії або іншої юридичної особи і містить поля: Місто, Вулиця, Код країни, Поштовий індекс.


Документи

Під адресою подана інформація про інвойс або повернення постачальнику, які будуть закриті сплаченим платежем. Інформація в таблиці буде заповнена автоматично і не підлягає редагуванню.

Поле

Опис

Посилання

Номер, який автоматично створюється і присвоюється платіжному дорученню.

Посилання дозволяє автоматично співвіднести платіжне доручення з платежем, який отримав ваш бізнес-партнер.

  • Якщо ви зміните номер платежу, посилання буде автоматично оновлено.

Тип документа

Тип документа, створеного на основі операцій. Тип включає інвойс, повернення постачальнику і сплачений платіж.

Валюта документу купівлі

Валюта платежу.

Сума документу купівлі

Перерахована сума.


Інформація, що стосується документа

Поля цієї секції стосуються всього документа і дозволяють ідентифікувати документ у системі.

Поле

Опис

Дата

Поле буде заповнене автоматично при створенні нового платіжного доручення.

Вказана у полі дата є датою створення запису, проведення документа і здійснення платежу.

Поле можна редагувати.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не вкажете дату документа, ви не матимете змоги зберегти документ.

Номер

Серійний номер, який автоматично присвоюється платіжному дорученню автоматично при збереженні запису.

Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер.

Після зміни номера нумерація наступних документів буде продовжена, починаючи з документа зі зміненим номером.

Валюта

Валюта платежу.

Сума

Сума платежу у вказаній валюті.


Дізнатися більше

Експорт платіжних доручень
Платіжні доручення для банків