Експорт платіжних доручень

Експорт платіжних доручень є інструментом створення всіх платіжних доручень відповідно до унікального визначеного банком формату. Експорт записує всі доручення, створені вашою компанією для певного банку. Платежі рекомендовано експортувати для кожного з ваших банків раз на певний період; залежно від інтенсивності операцій це може бути день, тиждень або місяць.

Експорт відбувається вручну шляхом генерації файла з платежами, які ваша компанія доручає банку сплатити, окремо для кожного з ваших банків. Перелік банків наперед визначений вашою системою для кожного регіону і не тотожний переліку банків, введеному вами в систему.

Файл, створений за допомогою Експорту платіжних доручень, носить інформативний характер і дублює інформацію про доручення, надіслані банку у визначений банком спосіб - це можуть бути електронні листи, окремі банківські системи, інструменти клієнт-банку та ін.

Для того, щоб перейти до Експорту платіжних доручень:

1. З Головного меню Codejig ERP перейдіть в модуль Банк
2. У модулі Банк виберіть Експорт платіжних доручень.


Дізнатися більше

Банк
Платіжні доручення для банків