Замовлення постачальнику

Замовлення постачальнику є документом, який підтверджує купівлю певних товарів або надання певних послуг за цінами, у кількостях і в терміни, погоджені наперед. Документ вносить запис в системні журнали, який резервує вказані товари в запасах (робить запис в журнал запасів).

Ви можете переглядати зарезервовану кількість у різних звітах, таких як звіт про закупи. Кількості, необхідні для дозакупки, відображаються в інших документах купівлі, таких як замовлення постачальнику, пропозиція купівлі, надходження товарів і послуг, інвойс.

Примітка: Якщо замовлення постачальнику створене для послуг, воно не вносить ніяких резервацій. Проте, документ не має жодного бухгалтерського впливу.


Зазвичай, замовлення постачальнику видається після того, як компанія погоджується на умови пропозиції купівлі від постачальника або у відповідь на замовлення постачальника.


Політика вашої компанії визначає, чи замовлення є обов'язковим або юридично зобов'язуючим документом - ваша компанія може не виробляти товарів або не надавати послуги до створення замовлення постачальнику.


Для того, щоб перейти до замовлення постачальнику:

  1. У Головному меню Codejig ERP виберіть модуль Купівля.
  2. У модулі Купівля виберіть Замовлення

Дізнатися більше
Процес купівлі
Замовлення постачальнику: Загальна секція
Замовлення постачальнику: Перелік товарів і послуг