Запит: Загальна секція

Кожний запит на підтримку має Загальну та Інформаційну секції.

Загальна секція містить інформацію про серійний номер запиту, ім'я користувача, який його створив, назву компанії, тип пакету підтримки, стан запиту, додатки до нього і кількість годин, витрачених на вирішення проблеми, описаної в запиті.

Загальна секція містить такі поля:

Поле

Опис

Номер

Серійний номер запиту присвоюється автоматично, коли ви зберігаєте запит.

  • Користувачі не можуть змінити автоматично створений системою серійний номер або ввести його вручну.

Створено

У полі відображається ім'я та прізвище користувача, який створив запит.

  • Ім'я користувача автоматично завантажується з облікового запису користувача і не може бути змінене.

Компанія

У полі відображається назва компанії, для якої було створено запит.

  • Якщо у вас є доступ до кількох облікових записів компанії, виберіть потрібну компанію зі списку випадаючого меню у цьому полі.

Пакет підтримки

У полі відображається тип пакету підтримки, яким володіє компанія. Це може бути один з придбаних пакетів підтримки або безкоштовна підтримка.

  • Один обліковий запис компанії може купити один пакет підтримки за один раз. У випадку, якщо ви використаєте послуги, включені в пакет, вам потрібно буде докупляти додаткові послуги.

Ядро

У полі відображається ядро Білдера компанії.

Версія

У полі відображається версія Білдера компанії.

Стан

У полі відображається стан надісланого запиту.

Є такі стани:

  • Новий
  • В обробці
  • Закритий

Стандартно кожний запит відображається як "Новий", коли він переходить в обробку спеціаліста служби підтримки, його стан змінюється на "В обробці", а потім на "Закритий".

Опція Отримувати повідомлення на електронну пошту

Якщо опція активована, користувачу, який створив запит, надійде на електронну пошту повідомлення про будь-які зміни статусу його запиту.

  • Стандартно опція включена.

Коли ви створюєте новий запит, ви можете також додати до нього деякі файли для того, щоб краще описати проблему. Список таких файлів показаний у секції Додатки.

Поля і кнопки секції Додатки такі:

Поле/Кнопка

Опис

+Додати новий запис

Натисніть на кнопку для того щоб додати новий файл.

  • Файли можуть містити архіви, текстові документи, відео, фотографії та ін.

Файл

Натисніть на поле Файл для того, щоб відкрити на вашому комп'ютері файловий менеджер і додати необхідний файл.

Примітка

Додайте додаткові деталі або коментарі стосовно прикріпленого файла.


Якщо ваша компанія купила пакет підтримки, запит матиме додаткове поле Усього годин у Загальній секції. Поле автоматично рахуватиме кількість годин, потрачених спеціалістом на вирішення вашої проблеми.

Дізнатися більше
Запит: Інформаційна секція
Створення нового запиту
Сторінка техпідтримки
Головне меню