Клонування документів купівлі

В Codejig ERP ви можете копіювати наявні документи купівлі і створювати їхні дублікати за допомогою функції клонування.

Функція клонування разом з функцією створення належить до стандартних можливостей копіювання в Codejig ERP. Функція дозволяє клонувати певний документ або запис і створювати його ідентичну копію шляхом перенесення даних з оригінального файла в документ/запис, створений на основі нього.

Наприклад, ви можете клонувати створене замовлення постачальнику і створити скільки-завгодно його копій.

Примітка: Ви можете клонувати один і той самий файл даних необмежену кількість разів. 

Для того, щоб клонувати замовлення постачальнику:

1. З Головного меню перейдіть в модуль Купівля і виберіть Замовлення.

2. На сторінці списку замовлень постачальнику виберіть необхідний документ і відкрийте його.

3. На панелі інструментів натисніть на стрілку поруч з назвою файла, внаслідок чого відкриється випадне меню.

Примітка: Клонування доступне лише для збережених документів/записів.

4. У випадному меню виберіть Клонувати.
 
В результаті ви отримуєте копію оригінального замовлення постачальнику. Усі дані оригінального файла, окрім дати і серійного номера, будуть скопійовані в новостворений файл. За потреби ви можете вносити будь-які зміни в новостворений файл.
 
5. Після внесення змін на сторінці форми новоствореного файла натисніть Зберегти
 
Функція клонування доступна для всіх документів купівлі та документів, які стосуються купівлі, а також для всіх інших типів даних у системі.


Дізнатися більше