Редагування документів купівлі

Після створення документа купівлі ви можете редагувати його в будь-який час, навіть після проведення або створення інших документів купівлі на основі нього. Ви може вносити будь-які зміни в документи купівлі.

Редагування документа купівлі не вплине на дані, введені в інших документах, створених на основі нього. Редагування полів основного документа не запустить процес зміни полів документа, створеного з посиланням на нього.


Наступна процедура ілюструє зміну попередньо створених пропозицій від постачальника. Всі інші документи купівлі можна редагувати аналогічно.

1. У Головному меню Codejig ERP відкрийте модуль Купівля, де виберіть Пропозиції

Відкриється сторінка списку пропозицій від постачальника.
 
2. На сторінці списку виберіть запис у таблиці, який містить пропозицію, яку ви бажаєте змінити.
 
Відкриється пропозиція від постачальника.
 
3. Для внесення змін в пропозицію натисніть Змінити.
 
4. Внесіть необхідні зміни у відповідних полях.
 
5. Натисніть Зберегти.
 

Редагування проведених документів купівлі

Якщо ви редагуєте документ купівлі, який вже вніс проводки в журнал проведень та інші журнали, документ купівлі і всі інші створені в системі документи, що мають більш пізню дату і час проведення, будуть розпроведені, усі проведення, ініційовані ними, будуть скасовані, а після того документи будуть перепроведені автоматично, створюючи нові бухгалтерські записи в журналі проведень та інших журналах.  

Примітка: Дата і час проведення є датою і часом створення документа
Для того, щоб дізнатися більше про проведення і розпроведення документів, перейдіть на сторінку Проведення і розпроведення документів.

Обмеження, які стосуються редагування

Ви не можете редагувати документи купівлі, якщо:

  • документ датований більш ранньою датою, ніж зазначена в секції Блокування операцій; 
  • не маєте дозволу на редагування документів купівлі.


Дізнатися більше