Позиція: Загальна секція

У Загальній секції ви вказуєте і налаштовуєте загальну інформацію, яка стосується усіх типів позицій.

Загальна секція містить такі поля:

Поле

Опис

Назва

Вкажіть назву позиції.

  • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви не вкажете назву позиції, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Артикул товару

Введіть артикул товару, який є присвоєним товару ідентифікаційним номером.

Артикул товару у постачальника

Введіть артикул, під яким товар зазначений у постачальника.

Тип

Виберіть один з типів позиції, які розробники наперед визначили в системі і які не можуть бути змінені або налаштовані без зміни системного коду.

Вам необхідно вибрати певний тип для кожної новоствореної позиції, оскільки тип позиції визначає її вміст та особливості складського менеджменту, а також те, чи будуть дані про позицію записані в системні журнали Codejig ERP.

  • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви не виберете тип позиції, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Примітка: Після того, як ви виберете тип позиції, ви не можете змінити її, якщо для позиції були проведені певні операції, які стосуються запасів і бухгалтерії.

В Codejig ERP існують такі типи позицій:

  • Запаси - це матеріальні товари, які ви можете продавати клієнту, купувати у постачальника, укомплектовувати самостійно або зберігати на складі. Їх використовують для проведення операцій з запасами. Запаси підлягають складському менеджменту і кількісному обліку.
  • Основні засоби - необоротні матеріальні або нематеріальні активи, якими компанія володіє і які використовує для створення свого доходу і не очікується, що вони будуть спожиті або конвертовані в готівку протягом наступних 12 місяців. Наприклад, основними засобами вважаються будівлі, нерухомість, меблі та програмне забезпечення. При придбанні або набутті нового основного засобу, його спершу реєструють як запаси в системі. Основні засоби підлягають складському менеджменту та кількісному обліку, поки ви не визнаєте їх як основні засоби. Для того, щоб визнати запаси як основні засоби, необхідно створити для позиції визнання, в якому вказати всі параметри, необхідні для визнання основних засобів. Після цього основні засоби підлягатимуть менеджменту основних засобів і будуть записані як витрати періоду їх корисного використання на основі вибраного методу амортизації. Для того, щоб дізнатися більше про основні засоби, перейдіть на сторінку Основні засоби. В іншому разі товар буде функціонувати як запаси.
  • Не запаси - це матеріальні товари, з якими не проводять складський менеджмент і кількісний облік. Зазвичай, офісне приладдя, таке як папір і канцтовари, вважається не запасами. Не запаси не зберігають на складі і відслідковують як поточну вартість, яка впливає на Прибутки і Збитки при покупці.
  • Послуги - послуги, які ви надаєте або отримуєте. Придбані послуги записують як окремі витрати або як додаткові (коли додають їх вартість до вартості інших товарів, основних засобів) або класифікують як витрати на виробництво інших товарів (чи послуг) після придбання таких послуг. При продажі послуг їх записують як дохід. Послуги не зберігають на складі, тому з ними не проводять жодних операцій з запасами.

Одиниця виміру базова

Виберіть базову одиницю виміру для позиції, наприклад, штука, кілограм, літр і т.д. зі списку наперед визначених у системі одиниць виміру. 

  • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви не виберете базову одиницю, ви не матимете змоги зберегти документ.
  • Ви не можете змінити вибрану базову одиницю виміру для позиції, якщо з позицією були проведені певні операції, які стосуються запасів і бухгалтерії.

Використовувати декілька одиниць виміру

Увімкніть цю опцію для того, щоб мати змогу відображати кількість товару в одиниці виміру, відмінній від базової. Якщо ця опція увімкнена, кілька одиниць виміру можуть бути використані для відображення кількості товару у документах, які стосуються продажу, купівлі і запасів. Проте, усі операції, які стосуються запасів і бухгалтерії, використовуватимуть базову одиницю виміру, в яку буде конвертована альтернативна одиниця виміру відповідно до визначеного співвідношення конвертації. Якщо ви бажаєте, щоб операції, що стосуються запасів і бухгалтерії, використовували альтернативну одиницю виміру, вам необхідно створити нову позицію і визначити для неї іншу базову одиницю виміру.

Якщо ви увімкнете цю опцію, на формі з'явиться поле Набір одиниць виміру.

Набір одиниць виміру

Виберіть набір одиниць виміру для позиції. Усі одиниці виміру з набору можуть бути використані для відображення кількості товару в документах, які стосуються продажу, купівлі і запасів. Усі одиниці виміру з набору співвідносяться з вибраною базовою одиницею виміру відповідно до визначеного співвідношення конвертації.

Для того, щоб дізнатися більше про те, як створити новий набір одиниць виміру, перейдіть на сторінку Створення нового набору одиниць виміру.

  • Ви можете вибрати лише ті набори, базові одиниці яких співпадають з базовою одиницею виміру, вибраною для позиції.

Опис

Введіть опис позиції.

Ціна продажу

Ціна продажу позиції. Вона буде завантажена з найновішого прайс-листа.

  • Ціна продажу носить інформативний характер. Ви не можете змінити її або ввести іншу ціну вручну.

Зображення

Ви можете завантажити зображення позиції.

Номер

Номер присвоюється позиції автоматично при збереженні на основі вибраного нумератора.

Користувачі з відповідними правами доступу можуть змінювати автоматично згенерований номер і вводити його вручну.

Після зміни серійного номера автоматичне нумерування буде продовжене, починаючи зі зміненого номера.

Нотатка

Введіть додаткову інформацію щодо позиції, за потреби.

Неактивний 

Увімкніть цю опцію, якщо ви бажаєте деактивувати попередньо активну позицію.

Якщо позицію неактивна, її не можна вибрати для використання і вона буде доступна лише на сторінці списку в каталозі запасів.

За замовчуванням, ця опція вимкнена і всі позиції буде додано до системи як активні. Ви можете вибирати активні позиції зі списків у полі Позиція у різних документах і каталогах.Дізнатися більше
Позиція: Деталі
Одиниці виміру
Набір одиниць виміру
Прайс-лист