Позиції

У Codejig ERP ви можете керувати всіма товарами, які ви продаєте, купуєте, комплектуєте та зберігаєте на складі.

У Codejig ERP є такі типи позицій: запаси, не-запаси, основні засоби і послуги. Типи позицій визначають вміст позиції, особливості складського менеджменту та інформацію про позицію, що зберігається в системних журналах. Типи позицій наперед визначені в системі і не можуть бути змінені без внесення змін до вихідного коду.

Вибираючи певний тип для новоствореної позиції ви вказуєте, чи вона буде визначена як засіб (запаси, основні засоби), чи як витрати одразу після придбання (не-запаси, послуги).

Для того, щоб дізнатися більше про типи позицій, перейдіть на сторінку Позиція: Загальна секція.

У модулі Запаси ви можете створювати нові позиції, додавати, керувати і налаштовувати їхні дані, які можуть бути використані для продажу, придбання, керування запасами та основними засобами. Також деталі позицій потрібно знати для документів, що стосуються запасів та інших документів, що використовують дані запасів, таких як документи продажу, придбання і запасів, визнання, початкові залишки і ручне проведення.

Ви можете перейти до каталогу Позиції, ввести та зберегти інформацію, яка їх стосується, а також переглянути і відрегагувати позиції, що вже були додані до системи. Сторінка списку позицій містить перелік усіх позицій вашої компанії. 

Для того, щоб перейти до каталогу Позиції:

  1. У Головному менню Codejig ERP перейдіть у модуль Запаси.
  2. У модулі Запаси виберіть Позиції.

Дізнатися більше
Створення нової позиції
Зміна позицій
Видалення позицій
Позиція: Загальна секція
Позиція: Деталі