Підписка: Контейнери

Вкладка Контейнери підсумовує інформацію про кількість контейнерів, якими володіє компанія і суму, яка має бути за них заплачена. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про контейнери платформи Codejig, перейдіть на сторінку Управління контейнерами.

Вкладка містить такі поля і кнопки:

Кнопка

Опис

Купити новий контейнер

Натисніть на кнопку Купити новий контейнер для того, щоб купити додаткові контейнери для програм і білдерів. Дія доступна для адміністратора програми.

Видалити контейнер

Натисніть на стрілку біля кнопки Купити новий контейнер для того, щоб побачити цю опцію.

Натисніть на кнопку Видалити контейнер і в секції, що відкриється, ви можете видалити наявні контейнери для програми або білдера. Дія доступна для адміністратора програми.

  • Якщо вам потрібно видалити певну кількість контейнерів, спочатку видаліть їх зі списку Використані контейнери. Кількість контейнерів, яка може бути видалена, дорівнює кількості контейнерів у полі Доступно секції Придбані контейнери.

 Секція Купити новий контейнер

Поле/Кнопка

Опис

Контейнер

Виберіть тип контейнера, який ви маєте намір купити.

Існують такі типи контейнерів:

  • Additional basic container
  • Additional standard container
  • Additional professional container
  • Additional builder container

Кожен контейнер, окрім типу Additional builder container, призначений для того, щоб вміщувати вашу програму, або для того, щоб вміщувати додаткові програми для тестувальників або для інших цілей.

Сума

У полі відображається сума до сплати за користування вибраною кількістю і типом контейнерів.

Купити

Натисніть на кнопку Купити для того, щоб підтвердити внесення змін у секції.

 
Секція Видалити контейнер

Поле/Кнопка

Опис

Контейнер

Виберіть контейнер, який ви хочете видалити.

  • Ви можете видалити контейнер тільки тоді, коли він порожній.
  • Перед тим, як видалити контейнер, вам потрібно зупинити його. Залежно від типу вмісту контейнера, його можна зупинити на сторінці налаштування програми або на сторінці налаштування білдера.

Підтвердити

Натисніть на кнопку Підтвердити для того, щоб підтвердити внесення змін у секції.


Секція Придбані контейнери

Усі поля цієї секції носять інформативний характер і не можуть бути змінені вручну.

Поле

Опис

Послуга

У полі відображається проект, для якого ви придбали контейнер.

  • Один проект містить один білдер і принаймні одну програму, ним розроблену.

Придбано

У полі відображається загальна кількість придбаних контейнерів для кожної послуги.

У використанні

У полі відображається кількість контейнерів, використовуваних користувачами.

Доступно

У полі відображається кількість контейнерів, придбаних, але ще не наданих у користування жодному користувачу, наприклад, в нього не було переміщено ніякі дані програми або білдера.

Ціна

У полі відображається ціна одного контенера згідно з вибраними планами підписки програми і білдера та типом контейнера.

Сума

У полі відображається загальна сума, яка має бути сплачена за вказану кількість контейнерів, використовуваних коритувачами за вибраний період оплати. 

 
Секція Використані контейнери

Поле

Опис

Програма/Білдер

У полі відображається назва програми або білдера, поміщених у вказаний контейнер.

  • Натисніть на назву програми для того, щоб перейти до сторінки налаштувань.

Шлях

У цьому полі відображається скорочена оптимізована URL адреса для вказаного контейнера. 

Контейнер

У цьому полі відображається тип контейнера, використаний для вказаної програми або білдера.


Дізнатися більше
Підписка
Підписка: Загальна секція
Підписка: Ліцензії користувачів
Підписка: Ліцензії розробників
Підписка: Білдери
Підписка: Підтримка
Головне меню