Підписка: Білдери

Вкладка Білдери підсумовує інформацію про кількість білдерів, якими володіє компанія і суму, яка має бути за них заплачена.

Вкладка містить такі поля і кнопки:

Кнопка

Опис

Купити новий білдер

Натисніть на кнопку Купити новий білдер для того, щоб купити додатковий білдер для налаштування програми. Дія доступна для адміністратора програми.

Видалити білдер

Натисніть на стрілку біля кнопки Купити новий білдер для того, щоб побачити цю опцію.

Натисніть на кнопку Видалити білдер і в секції, що відкриється, ви можете видалити наявні білдери. Дія доступна для адміністратора програми.

  • Якщо вам потрібно видалити певну кількість білдерів, спочатку видаліть їх зі списку Використані білдери. Кількість білдерів, яка може бути видалена, дорівнює кількості білдерів у полі Доступно секції Придбані білдери.

 Секція Купити новий білдер

Поле/Кнопка

Опис

Назва білдера

Вкажіть назву білдера.

  • Ви можете змінити назву пізніше, перейшовши до поля Назва на сторінці налаштування білдера.

Додати контейнер

Активуйте цю опцію у випадку, якщо вам потрібно купити додатковий контейнер для нового білдера.

Послуга

Виберіть тип нового білдера.

Контейнер аплікації

Виберіть тип контейнера аплікації.

  • Тип контейнера залежить від його розміру в гігабайтах.
  • Поле з'являється після активації опції Додати контейнер.

Контейнер білдера

Виберіть тип контейнера білдера.

  • Тип контейнера залежить від його розміру в гігабайтах.
  • Поле з'являється після активації опції Додати контейнер.

Сума

У полі відображається сума до сплати за користування новим білдером протягом місяця.

Купити

Натисніть на кнопку Купити для того, щоб підтвердити внесення змін у секції.

 
Секція Видалити білдер

Поле/Кнопка

Опис

Білдер

Виберіть білдер, який ви хочете видалити.

  • Перед тим, як видалити білдер, вам потрібно зупинити його контейнер на сторінці налаштування білдера. Для того, щоб отримати більше інформації про налаштування білдера, перейдіть на сторінку Загальна секція.

Підтвердити

Натисніть на кнопку Підтвердити для того, щоб підтвердити внесення змін у секції.


Секція Придбані білдери

Усі поля цієї секції носять інформативний характер і не можуть бути змінені вручну.

Поле

Опис

Послуга

У полі відображається тип нового білдера, який ви маєте намір купити.

  • Інформація у цьому полі завантажується з поля Новий білдер у секції Купити новий білдер.

Придбано

У полі відображається загальна кількість придбаних білдерів.

У використанні

У полі відображається кількість білдерів, використовуваних користувачами.

Доступно

У полі відображається кількість білдерів, придбаних, але ще не наданих у користування жодному користувачу.

Ціна

У полі відображається ціна одного білдера згідно з вибраним планом підписки білдера.

Сума

У полі відображається загальна сума, яка має бути сплачена за вибрану кількість білдерів за один місяць. 

 
Секція Використані білдери

Поле

Опис

Білдер

У полі відображається назва певного придбаного білдера.

Шлях

У цьому полі відображається скорочена оптимізована URL адреса для вказаного білдера. 

 
Дізнатися більше
Підписка
Підписка: Загальна секція
Підписка: Ліцензії користувачів
Підписка: Ліцензії розробників
Підписка: Контейнери
Підписка: Підтримка
Головне меню