Створення документів купівлі

Для того, щоб створити документи купівлі:

1. В Головному меню Codejig ERP відкрийте модуль Купівля, і виберіть один з документів, наприклад, замовлення.

Відкриється сторінка списку замовлень.

ПриміткаСторінка списку - це таблиця, що містить перелік документів (створених документів купівлі, які відображаються як рядки таблиці).

2. На сторінці списку замовлень натисніть кнопку + Додати новий запис.

Вас буде перенаправлено на сторінку форми документа.

Примітка: Усі документи купівлі, що відносяться до модуля Купівля, мають однакову структуру. Вони складаються з набору загальних секцій, які в свою чергу містять поля для заповнення з певними змінами залежно від документа.

Сторінка містить такі секції:

  • Загальна секція;
  • Секція Перелік товарів і послуг:
    • Вкладка Товари;
    • Вкладка Послуги.

3. У Загальній секції введіть інформацію, яка стосується постачальника, деталі купівлі, умови замовлення, інформацію, яка стосується ПДВ, інформацію, яка стосується документа та інші додаткові деталі. В цій секції ви також можете переглянути загальну суму документа.

4. На вкладці Товари вкажіть інформацію про склад, на який будуть поставлені товари, і умови доставки. Після цього додайте товари (позиції типу Запаси, Основні засоби або Не стосується запасів) і введіть їхні деталі в запропоновані поля.

5. На вкладці Послуги додайте послуги (позиції типу Послуга) і введіть інформацію щодо них. 

6. Натисніть Зберегти.

Примітка: Для того, щоб зберегти документ, ви маєте заповнити усі обов'язкові поля, позначені зірочкою (*).
Для того, щоб документ мав вплив на систему, він має бути проведений. Розпроведений документ вважається чернеткою.

Для того, щоб дізнатися більше про проведення і розпроведення документів, перейдіть на сторінку Провести/розпровести документи.

Для того, щоб переглянути проводки документа, натисніть піктограму Журнал проведень на сторінці списку біля відповідного запису в таблиці або натисніть кнопку Показати проводки на панелі інструментів на сторінці форми документа.
Примітка: Коли ви створюєте документ купівлі як окремий документ, не створений на основі попередніх документів, він запускає новий процес купівлі. Він стає основним документом послідовності і ви не можете створити для нього попередні документи.

Дізнатися більше