Позиція: Бухоблік

На вкладці Бухоблік ви можете визначати бухгалтерські рахунки для позиції. Для позицій типу основні засоби ви також можете вказувати параметри амортизації.

Коли ви додаєте нові записи в каталог Позиція, рахунки на вкладці Бухоблік будуть заповнені автоматично з налаштувань компанії. Проте, рекомендовано переглядати виставлені за замовчуванням рахунки і змінювати їх на відповідні для доданої позиції, за потреби. Рахунки, вказані на цій вкладці, будуть використані в усіх документах і операціях, які стосуються позиції.

Вкладка відображається для всіх типів позицій. Проте, набір рахунків на цій вкладці відрізняється залежно від типу позиції. 

На вкладці Бухоблік рахунки розділені у такі групи:

Позиція

Рахунки, які належать до цієї групи, слугують для запису деталей позиції, необхідних для керування позицією після її придбання під час її зберігання і використання.

Рахунок

Опис

Рахунок запасів

Рахунок для запису придбаних або вироблених товарів та інших запасів, які зберігаються на складі, а також придбаних або вироблених основних засобів, які ще не були визнані як основні засоби.

Для позицій типу запаси ви вибираєте рахунок запасів зі списку наперед визначених рахунків запасів у системі. Для позицій типу основні засоби ви вибираєте рахунок запасів зі списку наперед визначених рахунків основних засобів у системі.

Рахунок стосується запасів і основних засобів. З рахунку запасів списується вартість позиції, операція записується в журнал проведень і журнал запасів. На основі даних, записаних у журнал запасів, ви можете створювати звіти про запаси, які дозволяють відслідковувати зростання або зниження кількості ваших запасів, зміни вартості ваших запасів, наявність певних позицій на вибраному складі або секторі складу, контролювати зарезервовані товари, доставлення і продажі клієнтам, а також замовлення, відвантаження і надходження від постачальників.

 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Витрати на витратні матеріали

Рахунок для запису витрат внаслідок купівлі витратних матеріалів (не запасів).

Рахунок стосується не запасів.

 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Витрати на придбані послуги

Рахунок для запису витрат внаслідок купівлі послуг.

Рахунок стосується послуг.

 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Продажі і собівартість

Рахунки, які належать до цієї групи, використовують для запису операцій, пов'язаних з продажем, і вони стосуються майже усіх типів позицій. 

Рахунок

Опис

Дохід від продажу

Рахунок слугує для запису доходу, отриманого від продажу позиції. Ви вибираєте рахунок доходу зі списку наперед визначених у системі рахунків доходу.

 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Собівартість продажу

Рахунок для запису собівартості продажу, який розраховується відповідно до вибраного методу оцінки запасів. Виберіть рахунок зі списку наперед вихначених у системі рахунків собівартості.

Рахунок відображається для запасів і основних засобів.

 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Основні засоби

Група включає рахунки і поля, які слугують для запису і збереження інформації, необхідної для визнання основних засобів і визначення параметрів їх амортизації. 

Рахунок / Поле

Опис

Група основних засобів

Виберіть одну з наперед визначених у системі груп основних засобів. У групі основних засобів вказані рахунки для основних засобів, терміну використання і методів амортизації. Таким чином, при виборі групи основних засобів поля і рахунки, які стосуються основних засобів, будуть заповнені автоматично. Проте, ви можете редагувати автоматично заповнені дані і вводити нові дані вручну.

У цьому полі ви можете зазначити групу ОЗ для бухгалтерського обліку

Група ОЗ згідно ПК

Виберіть одну з наперед визначених у системі згідно з Податковим кодексом груп основних засобів.

У цьому полі ви можете зазначити групу ОЗ для податкового обліку.

Метод амортизації

Виберіть метод амортизації зі списку доступних.

 • Після вибору групи основних засобів для позиції, метод амортизації буде вибрано автоматично. Зараз Codejig ERP підтримує лише прямолінійний метод амортизації. коли будуть додані інші методи, ви зможете змінити автоматично заповнений метод амортизації і вибрати замість нього інший.
 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Термін використання (місяців)

Кількість місяців, за які основний засіб буде амортизовано. 

 • Після вибору групи основних засобів термін використання буде запропоновано автоматично. Проте, ви можете змінити автоматично запропонований термін і вказати замість нього інший.

Первісна вартість основних засобів

Рахунок для запису вартості основних засобів після того, як вони були визнані як основні засоби шляхом проведення визнання і визначення для них параметрів амортизації в тому самому документі. 

На рахунок буде записано вартість основних засобів і відповідна операція буде записана в журнал проведень і реєстр основних засобів. Інформація, записана в реєстр основних засобів, буде оброблена в звітах, які стосуються основних засобів і які дозволяють проаналізувати збільшення або зменшення початкової і балансової вартості основних засобів, підрахувати накопичену амортизацію для кожного основного засобу і визначити їхній термін використання.

 • Після вибору групи основних засобів для позиції, рахунок первісної вартості основних засобів буде вибраний автоматично. Проте, за потреби ви можете його змінити.
 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Накопичена амортизація основних засобів

Рахунок для запису вартості основного засобу, який було амортизовано після певного періоду амортизації. З рахунку накопиченої амортизації основних засобів буде списано суму амортизації. Це кредитний рахунок, що є контра-рахунком до рахунку витрат на амортизацію.

 • Після вибору групи основних засобів для позиції, рахунок накопиченої амортизації основних засобів буде вибрано автоматично. Проте, за потреби ви можете його змінити.
 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Витрати на амортизацію

Рахунок для запису витрат на амортизацію. На рахунок витрат на амортизацію буде записана сума амортизації. Це дебетний рахунок, що є контра-рахунком для рахунку накопиченої амортизації основних засобів.

 • Після вибору групи основних засобів для позиції, рахунок витрат на амортизацію буде вибрано автоматично. Проте, за потреби ви можете його змінити.
 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Інвентаризація запасів

Рахунки, які належать до цієї групи, слугують для запису доходів і витрат, визнаних під час процесу інвентаризації, якщо під час інвентаризації було виявлено нестачу або надлишок запасів. Їх також використовують для бухгалтерського обліку особистого використання запасів.

Рахунок / Поле

Опис

Дохід від оприбуткування надлишку запасів

Рахунок для запису доходу, отриманого від оприбуткування надлишку запасів.

 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.

Дохід від списання нестачі запасів

Рахунок для запису витрат, отриманих внаслідок виявлення нестачі запасів або для бухгалтерського обліку особистого використання запасів.

 • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший рахунок того самого типу, ви не матимете змоги зберегти позицію.


Дізнатися більше
Наша компанія: Бухоблік
План рахунків