Імпорт банківської виписки: Операції

Вкладка Операції містить дані, завантажені з банківської виписки.

Лінійний елемент таблиці має такі поля:

Поле

Опис

Статус

Статус банківської операції визначає дії, які ви як користувач можете виконати з кожною операцією.

В Codejig ERP є п'ять статусів банківської виписки в системі:

 • Проімпортований раніше - статус присвоюється у випадку, якщо операція вже була проімпортована раніше і поточна операція тотожна минулій. Статус запобігає створенню дублікатів у системі.
 • Не потребує розпізнання - статус присвоюється у випадку перерахування суми з одного банківського рахунку на інший (кредитування, дебетування).
 • Наше платіжне доручення - статус присвоюється, якщо проімпортований документ є нашим платіжним дорученням, отриманим від банку після звірки.
 • Розпізнаний - статус присвоюється у разі коректного заповнення всіх полів, що стосуються операції, або автоматично відразу після завантаження файла, або після змін, внесених в ручному режимі. Статус 'Розпізнаний' є єдиним у системі статусом, який дозволяє проводити подальші дії з операцією.
 • Нерозпізнаний - статус присвоюється у разі, якщо не всі поля було заповнено коректно після завантаження файла. Після внесення змін у ручному режимі, статус буде змінено на 'Розпізнаний'.

  Інформація про платіж

  Поле буде заповнене після створення в системі платежу на основі операції. Поле містить серійний номер платежу в системі.

  Дата

  Дата операції, вказана в проімпортованій банківській виписці.

  Компанія

  Назва компанії, вказаної в операції.

  Кореспондуючий банківський рахунок

  Банківський рахунок компанії, вказаної в операції.

  Тип документа

  Тип документа, який буде створено на основі розпізнаних операцій. Тип включає інвойс, повернення, отриманий/сплачений платіж.

  Валюта

  Валюта банківської операції.

  Сума отримана

  Сума, отримана внаслідок здійснення операції.

  Сума сплачена

  Сума, сплачена внаслідок здійснення операції.


  Правило

  Правило - це автоматизована дія, яку ви можете додати і зберегти в системі на основі операції. Коли певні операції здійснюються регулярно, ви можете додати їх до системи як правила, і наступного разу при імпорті і завантаженні банківської виписки система використає правило для повторюваної операції (у випадку 100%-вого збігу інформації у правилі і виписці), автоматично заповнить ключові параметри операції і легко розпізнає її.

  При створенні правил на основі розпізнаних транзакцій перед збереженням документа натисніть на кнопку Створити правила на вкладці Операції

  Згенерований платіж

  Інформація, яка стосується згенерованого платежу.


  Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. 

  Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля: 

  Поле

  Опис

  Банківський рахунок компанії

  Назва і номерна серія банківського рахунку вашої компанії, вказаного в операції.

  Сума комісії банку

  Сума комісії, сплаченої за здійснення банківської операції.

  Сума отримана без вирахування комісії

  Сума операції, зазначена з урахуванням суми комісії банку.

  Оригінальна валюта платежу

  Якщо операція стосується отримання коштів внаслідок продажу валюти, у полі буде відображено валюту, яка була продана.

  Валютна сума

  Якщо операція стосується отримання коштів внаслідок продажу валюти, у полі буде відображено суму валюти, яка була продана.

  Курс обміну валюти

  Якщо операція стосується отримання коштів внаслідок продажу валюти, у полі буде відображено курс обміну валюти, яка була продана.

  Призначення платежу

  Призначення платежу/банківської операції, вказане в проімпортованій банківській виписці.

  Тип платежу

  Виберіть тип платежу з випадного списку або створіть новий тип платежу.

  Заборгованість - рахунок

  Бухгалтерський рахунок, на який буде записано заборгованість, яка стосується здійсненої операції.

  Аванси отримані - рахунок

  Бухгалтерський рахунок, на який буде записано отримані аванси, які стосуються здійсненої операції.

  Витрати на комісії банків - рахунок

  Бухгалтерський рахунок, на який буде записано банківські комісії, які стосуються здійсненої операції.


  Створити платежі

  Після того, як ви впевнитесь, що всі поля таблиці заповнені відповідно, ви можете створити Отриманий і Сплачений платіж на основі звірених операцій, натиснувши на кнопку Створити платежі. Це перенесе операції у відповідні непроведені платежі.


  Дізнатися більше

  Імпорт виписок
  Імпорт банківської виписки
  Імпорт нової банківської виписки
  Імпорт банківської виписки: Загальна секція