Імпорт банківської виписки

Імпорт банківської виписки є основним інструментом розділу Імпорт виписок, який дозволяє переносити інформацію про здійснені операції, отриману від ваших банків, і звіряти розрахунки.

Банківську виписку рекомендовано час від часу імпортувати з кожного з ваших банків за певний період, залежно від інтенсивності операцій це може бути день, тиждень або місяць.

Імпорт здійснюється вручну шляхом завантаження файла з операціями по рахунках, отриманого від кожного з ваших банків. Список банків визначений системою наперед для вашого регіону і не є тотожним списку банків, внесеному вами в систему.

Для звірки розрахунків за певний період з вашим банком ви можете скористатись Імпортом банківської виписки.


Для того, щоб перейти до Імпорту банківської виписки:

1. З Головного меню Codejig ERP перейдіть у модуль Банк.
2. У модулі Банк відкрийте папку Імпорт виписок, де виберіть Імпорт банківської виписки.


Дізнатися більше

Імпорт виписок
Імпорт нової банківської виписки
Імпорт банківської виписки: Загальна секція
Імпорт банківської виписки: Операції