Генератор документів продажу: Загальна секція

Загальна секція Генератора документів продажу дозволяє вказати спосіб вибору замовлень і доставлень, на основі яких будуть згенеровані документи продажу, а також відображає інформацію про згенеровані продажі. Поля Загальної секції об'єднані в кілька логічних груп згідно з розташуванням на сторінці форми. Поля поділені на такі логічні групи:

Спосіб заповнення


Поле

Опис

Спосіб заповнення

Виберіть на основі чого будуть створені інвойси: на основі замовлень і доставлень чи тільки на основі доставлень.

 

Заповнити всі зарезервовані товари і послуги

Опція дозволяє створювати інвойси на основі замовлень і доставлень.

Заповнити тільки товари і послуги, для яких створено доставлення

Опція дозволяє створювати інвойси лише на основі доставлень.

Кнопка Заповнити

Натисніть кнопку Заповнити після вибору бажаного способу заповнення.


Спосіб генерування документів продажу

Поле

Опис

Спосіб генерування документів продажу

Виберіть підхід до створення інвойсів: окремий інвойс для клієнта, який міститиме всі замовлення і доставлення цього клієнта, або окремий інвойс для кожного замовлення і доставлення, незалежно від клієнта.

 

Згенерувати погруповані інвойси

Опція дозволяє створити погруповані по клієнтах інвойси, де для кожного клієнта буде згенеровано окремий інвойс, який міститиме всі замовлення і доставлення цього клієнта.


Якщо замовлення/доставлення містять однакові значення в полях Валюта, Склад, Ціна з ПДВ і Доставка і продаж здійснюються різними документами, система згенерує один інвойс для всіх замовлень/доставлень клієнта.

Згенерувати окремі інвойси для кожного замовлення і доставлення

Опція дозволяє створювати окремі інвойси для кожного замовлення і доставлення, незалежно від клієнта.

Менеджер з продажу

Виберіть менеджера з продажу, відповідального за створення інвойсів, зі списку попередньо створених працівників або створіть нового.

Кнопка Згенерувати документи

Натисніть кнопку Згенерувати документи після вибору замовлень та доставлень та заповнення необхідної інформації щодо них. 


Примітка: Поля Спосіб заповнення і Спосіб генерування документів продажу заповнені наперед. Вибір способів є обов'язковим для створення документів.

Інформація, що стосується документа

Поле

Опис

Номер

Номер присвоюється документу автоматично при збереженні.

Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер і вводити номер документа вручну.

Після зміни номера документа автоматичне нумерування наступних документів буде продовжено, але відправною точкою нумерування стане документ зі зміненим номером.

Дата

Поле буде заповнене автоматично при створенні документа.

Вказана дата є датою створення документа в системі і датою проведення документа.

Поле можна редагувати.

Нотатка

Додайте коментарі щодо згенерованих продажів, за потреби.


Дізнатися більше