Сплачений платіж: Типи платежу

При виборі певного типу платежу з'являються специфічні для типу поля. Вони є різними для кожного типу.

Оплата постачальнику

Розширений режим - перейдіть в розширений режим, щоб мати змогу переглядати і змінювати рахунки кредиторської заборгованості і сплачених авансів постачальнику, на які мають вплив бухгалтерські операції, записані сплаченим платежем.

Якщо система ідентифікує платіж як такий, що закриває відкритий інвойс, сплачений платіж закриває заборгованість постачальнику шляхом дебетування вибраного рахунку кредиторської заборгованості на загальну суму сплаченого платежу.

Якщо система ідентифікує платіж як авансовий, буде дебетовано рахунок авансів. Сплачена сума може також бути записана на обидва рахунки, якщо після закриття заборгованості постачальнику залишається певна надлишкова сума.
ПриміткаВикористовуйте розширений режим обережно. Зміна рахунків може призвести до викривлення процесу купівлі і серйозних помилок у системі, якщо рахунки буде змінено помилково.
При виборі типу платежу Оплата постачальнику з'являються наступні рахунки:

Кредиторська заборгованість - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані витрати, перераховані певному постачальнику.

Аванси отримані - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані аванси, перераховані певному постачальнику.

Закриття неоплачених документів купівлі

Якщо ви бажаєте закрити відкритий інвойс вручну, включіть опцію Закриття неоплачених документів купівлі.

Ви отримаєте доступ до секції Неоплачені покупкиУ цій секції ви може додати та відредагувати відкриті інвойси, які ви бажаєте закрити повністю або частково, на суму сплаченого платежу.

Якщо ви створюєте сплачений платіж на основі певного інвойса, опція Закриття неоплачених документів купівлі включена за замовчуванням і секція містить інвойс, на основі якого було створено сплачений платіж.

Ви також можете переглядати деталі неоплаченої покупки, такі як закрита кредиторська заборгованістьзнижка, %сума знижки, сума платежу і т.д. та змінювати їх, за потреби.
Примітка: Деталі неоплаченої покупки заповнюються автоматично.
Якщо ваші зміни призведуть до появи різниці між сплаченою сумою (вказаною в полі Сума сплачена секції Сплачена сума) та Сумою платежу, різниця буде відображена в полі Сума не розподілена між документами купівлі.
Примітка: Поле Сума не розподілена між документами купівлі не можна редагувати.
Ви також можете додати інші інвойси, які ви бажаєте закрити частково або повністю, вручну.

Для цього:

1. Включіть опцію Закриття неоплачених документів купівлі.
 
2. У секції Неоплачені покупки, зробіть наступне:
 
  • Для того, щоб додати всі відкриті інвойси, натисніть на кнопку Додати неоплачені покупки.
 
АБО
 
  • Для того, щоб додати інвойси вручну, натисніть +Додати новий запис.
ПриміткаВ обох випадках інвойси буде додано як лінійні елементи. Проте, якщо ви додасте всі відкриті інвойси шляхом натискання на кнопку Додати неоплачені покупки, які стосуються деталей неоплаченої купівлі, будуть заповнені автоматично.

Поля неоплаченої покупки

Поле

Опис

Купівля

Інвойс, який ви бажаєте закрити повністю або частково.

Після вибору інвойса всі деталі неоплаченої покупки будуть заповнені автоматично. Проте, за потреби ви можете їх змінити.

Дата

Дата інвойса, який ви бажаєте закрити.

Валюта документа купівлі

Валюта відкритого інвойса.

Неоплачена сума

Неоплачена сума відкритого інвойса.

Знижка, %

Знижка ранньої оплати у %. Вона зменшує суму, яку ви винні клієнту, якщо ви оплатите інвойс до вказаної дати.

Умови, на яких надається знижка, завантажуються з умов ранньої оплати, вказаних у інвойсі.

Порівнюється вказана в інвойсі дата і дата сплаченого платежу і, якщо платіж перераховано в межах періоду ранньої оплати, в полі буде відображено відсоток наданої знижки.

Сума знижки

Сума, вирахувана з тієї, яку ви винні клієнту, за умови, що ви перерахуєте оплату до вказаної в інвойсі дати.

Сума знижки вираховується наступним чином:

Сума знижки = Сума платежу x Знижка, %

Закрита кредиторська заборгованість

Сума кредиторської заборгованості за певний неоплачений інвойс, яку буде закрито сплаченим платежем.

Сума закритої кредиторської заборгованості вираховується наступним чином:

Сума закритої кредиторської заборгованості = Сума платежу - Сума знижки (за умови надання знижки)

Неоплачена сума у валюті платежу

Неоплачена сума відкритого інвойса у валюті платежу.

Сума платежу

Загальна сума інвойса після застосування знижки.


Якщо ви створюєте сплачений платіж для одного або кількох інвойсів з нуля, не на основі певного інвойса, опція Закриття неоплачених документів купівлі буде за замовчуванням виключена. Якщо ви не включатимете її, для закриття відкритих інвойсів буде застосовано метод FIFO (the first in, first out), що означає, що інвойси, поставлені на облік першими, вибувають з обліку теж першими.

Закриття інвойсів по методу FIFO означає, що:

Виставлені відкриті інвойси будуть закриті автоматично, причому ті інвойси, що були виставлені першими, будуть закриті сплаченим платежем першими. Сума сплаченого платежу буде розподілена між неоплаченими покупками відповідно до суми інвойсу. Якщо сума недостатня, аби покрити всі відкриті інвойси, деякі інвойси (останні виставлені) залишаться неоплаченими або оплаченими частково. Неоплачена сума буде кредиторською заборгованістю постачальнику. Якщо сума сплаченого платежу перевищує суму всіх відкритих інвойсів, надлишкова сума буде записана на рахунок авансів постачальникам.

Повернення продажу

При виборі типу платежу Повернення продажу з'являються наступні рахунки:

Кредиторська заборгованість - рахунок - вкажіть рахунок, на який буде записане перерахування платежу за повернення продажу певному клієнту.

Аванси отримані - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані аванси, надіслані певному клієнту.
Сплата податків

При виборі типу платежу Сплата податків з'являються наступні рахунки:

Кредиторська заборгованість - рахунок - виберіть рахунок, на який буде записано сплату податків.


Інший виконаний платіж
 
При виборі типу платежу Інший виконаний платіж з'являються наступні рахунки:
 
Кредиторська заборгованість - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані витрати, перераховані певній стороні. Сплачений платіж закриє заборгованість шляхом дебетування на сплачену суму.


Інші витрати
При виборі типу платежу Інші витрати з'являються наступні рахунки:

Кредиторська заборгованість - рахунок - виберіть рахунок, на який буде записаний платіж, перерахований вказаній стороні.

Примітка: Для типів Обмін валюти і Перерахування коштів на інший банківський рахунок секція Розширений режим недоступна.


Дізнатися більше
Сплачений платіж: Загальна секція
Створення сплачених платежів на основі документів купівлі