Сплачений платіж: Загальна секція

Загальна секція дозволяє вказувати, переглядати і змінювати деталі платежу разом з інформацією, яка стосується усіх типів платежу. Загальна секція містить наступні підсекції, які групують логічно об'єднані поля:


Деталі платежу

Поле/Кнопка

Опис

Тип платежу

Вкажіть тип платежу, який ви бажаєте записати. Виберіть тип зі списку визначених наперед платежів:

 • Обмін валюти - виберіть цей тип платежу, якщо ви бажаєте записати кошти, сплачені внаслідок обміну валюти (суму, сплачену в національній валюті згідно з поточним курсом обміну). 
 • Інші витрати - використовуйте для запису витрат на діяльність, відмінну від вашої типової. 
 • Інший виконаний платіж  - використовуйте для запису платежів, які не можна віднести до інших категорій. 
 • Сплата податків - опція стосується платежів, які стосуються будь-якого виду державних і місцевих податків, які сплачує ваша компанія. 
 • Оплата постачальнику - виберіть цей тип платежу, якщо ви бажаєте записати оплату інвойса або ваша компанія сплатила аванс до надання товарів і послуг. 
 • Повернення продажу - використовуйте для запису платежів, які стосуються повернення продажу. 
 • Перерахування коштів на інший банківський рахунок - виберіть цей тип платежу, коли вам необхідно сплатити додаткову комісію для перерахування коштів між рахунками. 

Платник

Виберіть бізнес партнера, якому ви перераховуєте оплату, зі списку створених бізнес партнерів.

Поле доступне для всіх типів платежу, окрім Обміну валюти і Перерахування коштів на інший банківський рахунок.

Банківський рахунок

Банківський рахунок, з якого ви перераховуєте платіж вибраному бізнес партнеру.

Поле заповнюється автоматично. Це основний банківський рахунок вашої компанії, вказаний в налаштуваннях компанії.

Банківський рахунок на

Банківський рахунок, на який ваш бізнес партнер отримає платіж.

 • Поле не є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не маєте інформації про банківські рахунки вашого бізнес партнера, залиште поле незаповненим.

Залишок на рахунку після оплати

Сума на вибраному банківському рахунку після перерахування оплати вашому бізнес партнеру.

Поле заповнюється автоматично і не може бути змінене вручну.

Закриття неоплачених документів купівлі

Опція з'являється тільки при виборі типу Оплата постачальнику в полі Тип платежу

Включіть цю опцію, якщо ви бажаєте вручну вказати інвойси, які будуть сплачені. 

При включенні опції на формі з'являється кнопка Додати неоплачені покупки і поле Сума не розподілена між документами купівлі.

Також відкривається доступ до секції Неоплачені покупки. У цій секції ви можете додавати і змінювати відкриті інвойси, які ви бажаєте закрити повністю або частково за допомогою сплаченого платежу. Якщо ви створюєте сплачений платіж з інвойса, опція Закриття неоплачених документів купівлі буде включена за замовчуванням і в секції відображатиметься інвойс, на основі якого був створений сплачений платіж. Ви можете переглядати деталі інвойса, такі як закрита дебіторська заборгованість, відсоток знижки, сума знижки і сума платежу, а також редагувати їх, за потреби.

Спосіб заповнення

Опція з'являється тільки при виборі типу Оплата постачальнику в полі Тип платежу.

Вкажіть, на основі чого буде створений сплачений постачальнику платіж: відкритих інвойсів або рахунків на оплату.

Додати неоплачені покупки

Кнопка з'являється після включення опції Закриття неоплачених документів купівлі

Натисніть на кнопку Додати неоплачені покупки після вибору бажаного способу заповнення.

Сума не розподілена між документами купівлі

Кнопка з'являється після включення опції Закриття неоплачених документів купівлі

Якщо між сплаченою сумою (вказаною в полі Сума сплачена) і сумою платежу, виділеною на кожний інвойс, який має бути закритий, є розбіжності, різниця буде відображена в полі Сума не розподілена між документами купівлі.


Інформація, що стосується документа

Поле

Опис

Номер

Номер присвоюється сплаченому платежу автоматично при збереженні.

Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер і вводити номер сплаченого платежу вручну.

Після зміни номера сплаченого платежу автоматичне нумерування наступних документів буде продовжено, але відправною точкою нумерування стане сплачений платіж зі зміненим номером.

Дата

Дата присвоюється сплаченому платежу автоматично в момент створення документа.

Дата є датою створення і проведення сплаченого платежу.

Автоматично згенеровану дату можна редагувати.

 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не вкажете дату, ви не матимете змоги зберегти документ.

 

Надіслана сума платежу

Поле
Опис
Валюта

Виберіть валюту сплаченого платежу.

 • Поле заповнюється автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці постачальника вказана валюта. Це валюта вказана як основна.
 • Якщо на сторінці постачальника не вказана валюта, валюта буде завантажена з налаштувань компанії.   
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнену валюту і не виберете на її місце іншу, ви не матимете змоги зберегти документ.
Сума сплачена
Сума платежу, яку ви сплачуєте для закриття кількох або всіх інвойсів, отриманих від постачальника, вибраного в полі Платник.

Призначення платежу

Поле

Опис

Призначення платежу

Поле дозволяє вказати призначення платежу. Опис буде додано до платежу і він має відповідати опису, вказаному в банківській виписці.

 

Розширений режим

Секція Розширений режим дає можливість вручну налаштувати певні рахунки для запису операції або вказати рахунки, передбачені в налаштуваннях компанії (сторінка Наша компанія, модуль Налаштування). 

Розгорніть секцію для того, щоб переглянути або змінити рахунки кредиторської заборгованості і сплачених авансів постачальникам, на які мають вплив операції, внесені сплаченим платежем.

Поле
Опис
Встановити рахунки за замовчуванням
Натисніть на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням для того, щоб автоматично завантажити рахунки, встановлені на сторінці налаштувань для запису сплаченого платежу.
Кредиторська заборгованість - рахунок
Виберіть рахунок, на який буде записана кредиторська заборгованість.

Ви може заповнити поле вручну або натиснувши на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням.
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете рахунок кредиторської заборгованості, ви не матимете змоги зберегти документ.
Аванси отримані - рахунок
Виберіть рахунок, на який будуть записані отримані аванси.

Ви може заповнити поле вручну або натиснувши на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням.
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете рахунок отриманих авансів, ви не матимете змоги зберегти документ.

Додаткова інформація

Поле
Опис
НотаткаДодаткова інформація або коментарі, які стосуються сплаченого платежу.
Приєднаний файлДодайте файли даних або зовнішні посилання, які стосуються сплаченого платежу.
 • Ви можете приєднати зображення, текстові файли, PDF файли, таблиці, стиснуті файли та інші файли даних (наприклад, CSV, XML та ін.)
 • Ви можете завантажити приєднані файли на ваш пристрій, натиснувши на назву файла.


Дізнатися більше