Створення сплачених платежів на основі документів купівлі

Зазвичай, документ Сплачений платіж завершує процес купівлі. Ви можете створити сплачений платіж, щоб списати заборгованість для неоплаченого інвойсу або щоб записати аванс, перерахований до отримання товарів або надання послуг.

Якщо ви створюєте Сплачений платіж для того, щоб закрити відкритий інвойс, це призводить до збільшення суми заборгованості й зарахування сплаченої суми на банківський рахунок.

Для того, щоб створити сплачений платіж для певного інвойсу:

1. Перейдіть до списку інвойсів на вкладці Купівля в модулі Купівля.

2. Зі списку створених інвойсів виберіть той, на основі якого ви бажаєте створити сплачений платіж.

3. На панелі інструментів на сторінці інвойсу натисніть піктограму плюса (+), внаслідок чого відкриється випадне меню.

4. У випадному меню виберіть Створити - Сплачений платіж.

АБО

  • У рядку послідовності документів виберіть + Сплачений платіж.
Codejig ERP скопіює всю відповідну інформацію з інвойса і перенесе її в сплачений платіж. Поля документа Сплачений платіж будуть заповнені інформацією з полів інвойса. Ви можете редагувати перенесену інформацію, вводити дані вручну, додавати інші інвойси для того, щоб закрити їх, перевизначати рахунки заборгованості та авансів, вказувати призначення платежу.

Ви також можете створювати сплачений платіж для одного або кількох інвойсів з нуля, не посилаючись на конкретний інвойс. Тоді всі поля, що стосуються оплати, будуть порожні і вам доведеться заповнювати їх вручну.

Для того, щоб створити сплачений платіж для одного або кількох інвойсів з нуля: 

1. У Головному меню Codejig ERP, виберіть вкладку Банк.
 
2. На вкладці Банк виберіть Виконані платежі.

Перед вами відкриється сторінка списку сплачених платежів.

3. На сторінці списку натисніть кнопку +Додати новий запис.

Перед вами відкриється сторінка для внесення деталей сплаченого платежу.

4. На сторінці форми нового сплаченого платежу в секції Деталі платежу виберіть відповідний тип платежу, в цьому випадку це буде Платіж постачальнику, вкажіть платника, відповідні банківські рахунки, валюту та суму платежу.

5. У секції Сума платежу, вкажіть комісію банку, за наявності.
 
Дізнатися більше про поля сплаченого платежу ви можете на сторінках Сплачений платіж: Загальна секція і Сплачений платіж: Деталі платежу.
 
 6. Якщо ви бажаєте закрити неоплачені інвойси вручну, включіть опцію Закриття неоплачених документів купівлі.
За замовчуванням, опція Закриття неоплачених документів купівлі виключена. Якщо ви не включатимете її, для закриття неоплачених інвойсів буде застосовано метод FIFO.

Застосування методу FIFO до закриття інвойсу означає:

Інвойси, виставлені платнику, будуть закриті автоматично, перші інвойси, поставлені на облік, першими вибудуть з обліку, тобто будуть закриті сплаченим платежем. Загальна сума сплаченого платежу 
буде розподілена для закриття неоплачених інвойсів. Якщо загальна сума буде недостатня для того, щоб закрити всі неоплачені інвойси, будуть закриті ті інвойси, які першими були поставлені на облік. Останні інвойси залишаться неоплаченими або оплаченими частково. Сума неоплачених інвойсів буде записана в системі як заборгованість постачальнику. Якщо сума сплаченого платежу буде більшою, ніж сума неоплачених інвойсів, надлишок буде записано в ситемі як сплачений аванс постачальнику.
 
7. Якщо ви включите опцію Закриття неоплачених документів купівлі, ви отримаєте доступ до секції Неоплачені покупки. У цій секції ви можете додавати і змінювати відкриті інвойси, які ви бажаєте повністю або частково закрити сплаченим платежем.
 
Для цього:
 
1. Включіть опцію Закриття неоплачених документів купівлі.
 
2. У секції Неоплачені покупки зробіть наступне:

  • Для того, щоб додати всі відкриті інвойси, виберіть з випадного списку опцію Заповнити відкритими інвойсами.

АБО

  • Для того, щоб додати інвойси вручну, виберіть Створити новий.
В обох випадках один або декілька інвойсів будуть додані як лінійні елементи. Однак, якщо ви додасте всі відкриті інвойси, всі поля лінійних елементів будуть заповнені автоматично і вам не потрібно буде заповнювати їх вручну.

Поля покупки

Поле

Опис

Продаж

Інвойс, який ви бажаєте закрити повністю або частково.

Після вибору інвойса всі деталі платежу будуть заповнені автоматично. Проте, за потреби ви можете їх змінити.

Закрита дебіторська заборгованість

Сума дебіторської заборгованості для певного неоплаченого інвойса, яка буде покрита сплаченим платежем.

Сума закритої дебіторської заборгованості розраховується таким чином:

Сума закритої дебіторської заборгованості = Сума платежу - Сума знижки (за наявності)

Знижка, %

Знижка за умови ранньої оплати в %. Вона зменшує суму заборгованості постачальнику, якщо ви оплачуєте до дати, вказаної в інвойсі.

  • Умови, за яких надається знижка, завантажуються з умов, вказаних в інвойсі.
  • Шляхом порівняння дати, до якої повинен бути оплачений інвойс, і дати сплаченого платежу визначається, чи буде застосована знижка. Якщо платіж сплачено в період надання знижки, в полі відображатиметься відсоток знижки.

Сума знижки

Сума, яка списується з заборгованості постачальнику, якщо ви вносите платіж до дати, вказаної в інвойсі. 

Сума знижки розраховується таким чином:

Сума знижки = Сума платежу x Знижка %

Сума платежу

Загальна сума платежу після врахування знижки.


Після додання інвойса або інвойсів, які ви бажаєте закрити, ви можете переглядати і редагувати деталі платежу, за необхідності. Якщо внесені вами зміни викличуть певні розбіжності між сплаченою сумою і вказаною сумою платежу, різниця буде відображена в полі Сума не розподілена між документами продажу.

Поле Сума не розподілена між документами продажу не можна редагувати.  

Якщо ви створюєте сплачений платіж на основі інвойса, опція Закриття неоплачених документів купівлі включена за замовчуванням і секція містить посилання на інвойс, на основі якого було створено сплачений платіж.
Розширений режим - перейдіть в розширений режим для того, щоб переглядати і редагувати рахунки дебіторської заборгованості і авансів постачальникам, на які мають вплив облікові операції, створені сплаченим платежем.
Якщо платіж ідентифіковано як такий, що закриває відкритий інвойс, сплачений платіж списує вашу заборгованість, записуючи на вказаний рахунок суму сплаченого платежу.
Якщо платіж ідентифіковано як аванс, сума сплаченого платежу зараховується на рахунок авансів постачальникам. 
Сума також може бути розподілена між обома рахунками, якщо після списання заборгованості залишається певна залишкова сума.
Використовуйте розширений режим обережно. Перевизначення рахунків може спотворити процес купівлі або призвести до серйозних помилок у системі, якщо ви неправильно вкажете рахунки. 
Коли ви закінчите, збережіть і проведіть документ. Проведення внесе записи в журнал проведень, банківські операції та заборгованість перед постачальниками. Сума вашої заборгованості буде списана і сплачена сума буде внесена на банківський рахунок. Відкрита сума для інвойсу обнулиться. Таким чином, інвойс буде закрито.


Дізнатися більше

Купівля
Виконані платежі
Створення нового сплаченого платежу