Повернення постачальнику: Загальна секція

Загальна секція повернення постачальнику дозволяє вказати загальні деталі щодо всіх доданих до документа позицій. Поля Загальної секції об'єднані в кілька логічних груп згідно з розташуванням на сторінці форми. Поля поділені на такі логічні групи:

Інформація, яка стосується постачальника

Поле

Опис

Постачальник

Виберіть постачальника зі списку постачальників, попередньо внесених у систему, або створіть нового постачальника.

Постачальники (юридичні та фізичні особи) будуть додані до системи як компанії.

 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете постачальника, ви не матимете змоги зберегти повернення постачальнику.

Повернута купівля

Виберіть інвойс, який ви бажаєте очистити або редагувати за допомогою створення повернення постачальнику.

Після вибору інвойса, поле Склад у поверненні постачальнику буде заповнене з поля Склад у інвойсі.

 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете інвойс, ви не матимете змоги зберегти повернення постачальнику.

Заповнити з купівлі

Після вибору інвойса натисніть на кнопку Заповнити з купівлі для того, щоб завантажити позиції з інвойса і скопіювати їх у повернення постачальнику.

Поля повернення постачальнику будуть заповнені з полів інвойса. За потреби ви можете їх редагувати.


Адреса

Поле

Опис

Адреса реєстрації

Вкажіть адресу реєстрації постачальника, на яку будуть надіслані всі офіційні повідомлення.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказана адреса реєстрації. Поле не можна редагувати.

Адреса відвантаження

Вкажіть адресу відвантаження, на яку будуть повернуті надані постачальником товари.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказана адреса відвантаження. Поле можна редагувати.


Контактні дані

Поле

Опис

Менеджер із закупівель

Виберіть менеджера з закупівель, який створює повернення постачальнику, зі списку працівників вашої компанії.

Контактна особа постачальника

Виберіть контактну особу постачальника зі списку попередньо доданих до системи контактних осіб або створіть нову контактну особу.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказана контактна особа. Поле можна редагувати.

Телефон

Телефон контактної особи постачальника.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору контактної особи постачальника, якщо на сторінці контактної особи вказаний телефон. Поле можна редагувати.

 
Умови оплати

Поле

Опис

Банківський рахунок

Виберіть банківський рахунок, на який ви отримаєте платіж від постачальника.

Умови оплати

Виберіть умови оплати для повернення постачальнику, яке буде створене на основі інвойса. В Codejig ERP, умови оплати включають наступні компоненти: термін оплати, де вказано, коли потрібно сплатити всю суму, та умови надання знижки, які пропонують знижки за здійснення ранньої оплати.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказані умови оплати. Поле можна редагувати.

Термін оплати

Термін оплати повернення встановлюється автоматично на основі дати інвойса і умов оплати.

 • Поле не можна редагувати.  
 • Якщо інвойс неоплачений у вказаний термін, сума інвойсу стає простроченою після закінчення терміну оплати.. 

Умови порушення терміну оплати

Виберіть умови порушення терміну оплати компанії або створіть нові. В Codejig ERP умови порушення терміну оплати визначають пеню за несвоєчасну оплату. Пеня нараховується після прострочення терміну оплати.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказані умови порушення терміну оплати. Поле можна редагувати.

 

Інформація, яка стосується документа

Поле

Опис

Номер

Номер присвоюється поверненню постачальнику автоматично при збереженні.

Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер і вводити номер повернення вручну.

Після зміни номера повернення автоматична нумерація наступних повернень буде продовжена, але відправною точкою нумерації стане повернення зі зміненим номером.

Дата

Дата присвоюється поверненню постачальнику автоматично в момент створення документа.

Дата є датою створення, проведення, відправлення повернення постачальнику.

Автоматично згенеровану дату можна редагувати.

Номер повернення

У полі відображається номер повернення, яке ваша компанія надіслала постачальнику.

 • Поле не є обов'язковим до заповнення.

Посилання

Унікальний номер, який генерується автоматично і присвоюється поверненню відповідно до стандарту ISO 11649.


Загальна сума документа

Поле

Опис

Валюта

Виберіть валюту, в якій будуть вказані ціни на товари і послуги в поверненні.

 • Валюту повернення буде заповнено автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці постачальника вибрано валюту. Поле можна редагувати.
 • Якщо на сторінці постачальника не вказано валюту, валюту буде заповнено автоматично зі сторінки налаштувань компанії.
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнену валюту і нічого не виберете взамін, ви не матимете змоги зберегти документ.

Загальна сума

Відображає загальну суму доданих до повернення товарів і послуг у вибраній валюті.

 • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.

Сума без ПДВ

Відображає загальну суму доданих до повернення товарів і послуг без ПДВ.

 • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.

Сума ПДВ

Відображає загальну суму ПДВ, додану до суми без ПДВ, або загальну суму доданих до повернення товарів і послуг з урахуванням ПДВ.

 • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.

Сума з урахуванням ПДВ

Якщо ви бажаєте вказати ціну позиції без ПДВ, не включайте опцію Сума з урахуванням ПДВ. Як наслідок, сума ПДВ буде стягнута з суми без ПДВ, яка, в свою чергу, буде розрахована як Сума без ПДВ, помножена на кількість. Сума цих двох значень становитиме загальну суму.

Якщо ви бажаєте включити ПДВ за вибраною ставкою у вказану суму для однієї позиції, включіть опцію Сума з урахуванням ПДВ. У цьому випадку, загальна сума буде дорівнювати ціні однієї позиції з ПДВ помноженій на кількість.

 
Інформація для ПДВ
 
Секція з'являється при натисканні на кнопку Розгорнути інформацію для ПДВ (pic) та містить такі поля:

Поле

Опис

ПДВ

Відображає тип ставки ПДВ, вибраний для позицій.

 • Кожна застосована ставка ПДВ відображається як окремий лінійний елемент у секції інформація для ПДВ. Наприклад, стандартна ставка застосована до трьох елементів, а понижена ставка - до п'яти. В такому разі у секції відображатиметься два лінійних елементи, стандартна і понижена ставка, які містять певну інформацію, яка стосується стягнень на основі цих ставок.

Сума ПДВ

Відображає загальну суму ПДВ, нараховану на товари і послуги, до яких було застосовано певну ставку.


Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. 

Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля:

Поле

Опис

База ПДВ

Відображає загальну суму позицій без ПДВ, до якої застосована ставка ПДВ. ПДВ нараховується на вказану суму.

Ставка ПДВ, %

Відображає ставку ПДВ (у %) відповідно до вказаного типу ставки.


Якщо ви бажаєте вийти з розширеного режиму, натисніть піктограму Менше.

ПриміткаПісля виходу з розширеного режиму ваші налаштування режиму будуть збережені.

Номери платника ПДВ

Поле

Опис

Номер платника ПДВ

Ваш номер платника ПДВ. Це національний номер платника ПДВ, виданий країною, де ви зареєстровані як платник ПДВ. 

 • Номер платника ПДВ заповнюється автоматично; інформація завантажується зі сторінки Номер платника ПДВ.
 • Поле недоступне, якщо ваша компанія не зареєстрована як платник ПДВ у системі. Для того, щоб дізнатися більше про те, як зареєструвати компанію як платника ПДВ у системі, перейдіть на сторінку Наша компанія: ПДВ.

Номер ПДВ постачальника

Номер платника ПДВ постачальника. Це національний номер платника ПДВ, виданий країною, де постачальник зареєстрований як платник ПДВ.

 • Номер платника ПДВ постачальника заповнюється автоматично; інформація завантажується з відповідного запису в системі, створеного на сторінці компанії.
 • Поле порожнє, якщо постачальник не ідентифікований системою як платник ПДВ. Для того, щоб дізнатися, як вказати номер платника ПДВ постачальника, перейдіть на сторінку Номери платника ПДВ. 

Розширений режим

Перейдіть в розширений режим для того, щоб переглянути рахунки, на які записуються кредиторська заборгованість і аванси постачальникам.

Повернення постачальнику відміняє бухгалтерські операції, внесені інвойсом. Воно робить обернені записи на рахунки кредиторської заборгованості і авансів постачальникам.

Рахунки заповнюються автоматично з вибраного інвойса. За потреби ви можете їх змінити.

Змінити рахунки можна в режимі редагування. 

Поле/Кнопка
Опис
Встановити рахунки за замовчуванням

Натисніть на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням для того, щоб автоматично встановити рахунки за замовчуванням для постачальника і для позицій, доданих в секції Перелік товарів і послуг. Рахунки постачальника будуть завантажені з відповідного запису постачальника і для кожної доданої позиції будуть завантажені рахунки з пов'язаного запису про позицію.

 • Коли ви натиснете на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням, заповнені для всіх доданих позицій рахунки буде видалено, і натомість буде завантажено рахунки за замовчуванням, вказані у відповідних записах про позиції. Таким чином, якщо одного разу ви вибрали альтернативні рахунки запасів для позицій і не бажаєте їх змінювати, не натискайте на цю кнопку.
Кредиторська заборгованість - рахунок

Коли ви надсилаєте повернення, сума, яку постачальник винен вам за повернуті товари і послуги, записується на рахунок кредиторської заборгованості як дебет. Сума кредиторської заборгованості записується у валюті повернення і в основній валюті, яка конвертується у валюту повернення по курсу валют на момент створення повернення.

 • Поле заповнюється автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказаний рахунок для обліку кредиторської заборгованості. Поле можна редагувати.
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.
Аванси постачальникам - рахунок

Повернута постачальником сума за повернуті товари і послуги, що не перевищує вказану в інвойсі суму авансу, зараховується на рахунок авансів постачальникам як дебет у валюті повернення і в основній валюті, яка конвертується у валюту повернення по курсу валют на момент його створення

Повернута постачальником сума, що перевищує вказану в інвойсі суму, зараховується на рахунок дебіторської заборгованості як дебет у валюті повернення і в основній валюті, яка конвертується у валюту повернення по курсу валют на момент його створення.

 • Поле заповнюється автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказаний рахунок для обліку авансів постачальникам. Поле можна редагувати.
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.
Інші витрати - рахунок

Вкажіть рахунок для інших типів витрат, які можуть виникнути при очищенні або виправленні інвойса, вибраного в полі Повернута купівля. 

Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

Інші доходи - рахунок

Вкажіть рахунок для інших типів доходів, які можуть виникнути при очищенні або виправленні інвойса, вибраного в полі Повернута купівля. 

Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

Центр прибутку

Вкажіть проект або відділення, на яке ви бажаєте послатися в поверненні постачальнику. Кошти будуть зараховані на вказаний центр прибутку. Звіт про прибутковість показує прибутковість кожного центру прибутку.

Додаткова інформація

Поле

Опис

Нотатка

Додаткова інформація або коментарі, які стосуються повернення.

Приєднаний файл

Додайте файли даних або зовнішні посилання, які стосуються повернення.

 • Ви можете приєднати зображення, текстові файли, PDF файли, таблиці, стиснуті файли та інші файли даних (наприклад, CSV, XML та ін.)
 • Ви можете завантажити приєднані файли на ваш пристрій, натиснувши на назву файла.


Дізнатися більше

Повернення постачальнику
Повернення постачальнику: Перелік товарів і послуг