Позиція: Перелік операцій

Використовуйте Перелік операцій для того, щоб побачити всі пов'язані з бухобліком і запасами операції, які стосуються позиції і були ініційовані певними документами. 

Вкладка відображається для типів Запаси і Основні засоби, оскільки операції з запасами запускають тільки документи, які стосуються запасів або основних засобів.

Звіт недоступний для щойно створених документів, оскільки в системі ще немає пов'язаних з бухобліком і запасами даних, на основі яких його можна побудувати. Лише після того, як для поцизії в системі буде записано операції, пов'язані з бухобліком і запасами, звіт зможе проаналізувати інформацію, отриману з цих операцій, і відобразити її у формі згенерованої таблиці.

Ви можете згенерувати два типи звітів на основі вибраного типу історії:

  • Бухоблік - будуть відображені лише пов'язані з бухобліком операції, внесені в журнал операцій.  
  • Складський облік - будуть відображені всі пов'язані з запасами операції, внесені в журнал операцій.

При переході на вкладку Перелік операцій, для позиції, для якої в системі буде записано пов'язані з бухобліком і запасами операції, стандартно буде відображено звіт на основі типу історії Бухоблік, в якому містяться всі бухгалтерські операції, створені і записані в системі для позиції за весь період діяльності компанії.

Для того, щоб побудувати звіт для позиції, вкажіть дату початку і кінця періоду (поля Дата з і Дата до), щоб обмежити період для аналізу, після чого виберіть один з двох типів звітів (Бухоблік або Складський облік) і виставіть фільтри, за необхідності.

Операції, які були ініційовані за вказаний період, будуть відображені як рядки звіту, разом з ними будуть відображені певні пов'язані з бухобліком і запасами деталі, залежно від вибраного типу історії.

Залишки, надходження та видатки будуть відображені в секції звіту Залишки.

  • Бухоблік
Якщо ви створюєте звіт на основі пов'язаних з бухобліком операцій, у звіті будуть відображені наступні поля:

Поле

Опис

Початкові залишки

Початкові залишки позиції в системі на дату початку періоду, за який відображено звіт. 

Надходження

Загальна сума надходжень за вказаний період у основній валюті компанії.  

Видаток

Загальна сума видатків за вказаний період у основній валюті компанії.

Залишок

Залишок позиції в системі на дату кінця періоду, за який відображено звіт. 

Початкова кількість

Кількість позиції, наявна в системі на дату початку періоду, за який відображено звіт

Надходження, к-ть 

Отримана (придбана або укомплектована) кількість товару за вказаний період, відображений у звіті.  

Видаток, к-ть

Продана кількість товару, списана або зарезервована за вказаний період, відображений у звіті.

Залишок, к-ть

Кількість позиції, наявна в системі на дату кінця періоду, за який відображено звіт.  

 
Кожна операція, яка була записана в системі за вказаний період, буде відображена як лінійний елемент в таблиці. Для кожної операції у звіті будуть відображені наступні деталі:

Поле

Опис

Дата

Дата проведення операції.

Документ

Документ, який ініціював проведення операції.

Рахунок

Рахунок, на який було записано операцію.

Сума Дт

Сума надходжень у основній валюті компанії, яка була записана на вказаний рахунок в результаті проведення операції.

Сума Кт

Сума видатків у основній валюті компанії, яка була списана з вказаного рахунку в результаті проведення операції.

Залишок

Залишок на вказаному рахунку після проведення операції.

Залшок після проведення операції розраховується з урахуванням операцій, дата яких передувала цій операції. 

Наприклад, у вас є позиція сумою на 2000 євро, і ви продаєте цієї позиції на 700 євро.

Система розрахує залишок після проведення операції наступним чином:

2000-700=1300, отже, система запише біля операції новий залишок сумою 1300 євро.


Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля:

Поле

Опис

Рахунок - кореспондент

Рахунок-кореспондент, з яким пов'язаний вказаний рахунок і на який записано контр-операцію.

Аналітика - кореспондент

Додаткові деталі контр-операції, записаної на рахунок-кореспондент.

 
Ви можете відфільтрувати операції у звіті.
 
Для фільтрування відображених операцій ви можете застосувати наступні фільтри:
 

Поле

Опис

Документ

Буде відображено операції, ініційовані вибраним документом. Інші операції відображено не буде.

Рахунок

Буде відображено операції, записані на вибраний рахунок. Інші операції відображено не буде.


Також ви можете відфільтрувати операції за допомогою стандартних системних фільтрів. Проте, у такому разі підсумкові дані не будуть розраховані з урахуванням виключно тих операцій, які відображені у звіті. Вони будуть розраховані з урахуванням усіх операцій, навіть тих, які не включені у звіт.

  • Складський облік
Якщо ви створюєте звіт на основі пов'язаних з запасами операцій, у звіті будуть відображені наступні поля:

Поле

Опис

Початкові залишки

Початкові залишки позиції в системі на дату початку періоду, за який відображено звіт.

Надходження

Загальна сума надходжень за вказаний період у основній валюті компанії.

Видаток

Загальна сума видатків за вказаний період у основній валюті компанії.

Залишок

Залишок позиції в системі на дату кінця періоду, за який відображено звіт.

Початкова кількість

Кількість позиції, наявна в системі на дату початку періоду, за який відображено звіт

Надходження, к-ть 

Отримана (придбана або укомплектована) кількість товару за вказаний період, відображений у звіті.  

Видаток, к-ть

Продана кількість товару, списана або зарезервована за вказаний період, відображений у звіті.

Залишок, к-ть

Кількість позиції, наявна в системі на дату кінця періоду, за який відображено звіт.  

 
Кожна операція, яка була записана в системі за вказаний період і вплинула на складський облік, буде відображена як лінійний елемент в таблиці. Для кожної операції у звіті будуть відображені наступні деталі:

Поле

Опис

Дата

Дата проведення операції.

Документ

Документ, який ініціював проведення операції.

Стан

Стан позиції, який вона отримала в результаті операції - чи позиція є у наявності, зарезервована, очікується.

Статус

Статус позиції, ініційований документом - чи позиція була замовлена, доставлена, отримана з/без документів продажу/купівлі. 

Рахунок

Рахунок запасів, на який записано операцію.

Це рахунок, вказаний у документі, який ініціював операцію.  

Склад

Склад, пов'язаний з операцією.

Це склад, вказаний у документі, який ініціював операцію.  

Сектор складу

Сектор складу, пов'язаний з операцією.

Це сектор складу, вказаний у документі, який ініціював операцію, або сектор складу, вибраний автоматично для процесів продажу, комплектування товару.   

Зміна кількості

Кількість, на яку змінилася загальна кількість позиції в результаті проведення операції (додатня або від'ємна).

Зміна суми

Сума, на яку змінилася загальна сума позиції в результаті проведення операції (додатня або від'ємна).

Залишок, к-ть

Загальна кількість позиції в результаті проведення операції.

Залишок, сума

Загальна сума позиції в результаті проведення операції.


Додаткові поля лінійного елемента 

Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля: 

Поле

Опис

Постачальник

Відображає постачальника, в якого товар було придбано або замовлено.

Клієнт

Відображає клієнта, який зарезервував або придбав товар. 

Партія

Документ, який записав позицію як запаси (наприклад, купівля, надходження товарів і послуг, комплектування товару і т.д.).

 
Якщо ви бажаєте вийти з розширеного режиму, натисніть піктограму Менше.
Примітка: Після виходу з розширеного режиму ваші налаштування режиму будуть збережені.
Ви можете відфільтрувати операції у звіті.
 
Для фільтрування відображених операцій ви можете застосувати наступні фільтри:

Поле

Опис

Документ

Буде відображено операції, ініційовані вибраним документом. Інші операції відображено не буде.

Стан

Буде відображено операції, завдяки яким позиція отримала певний стан. Інші операції відображено не буде.

Статус

Буде відображено операції, завдяки яким позиція отримала певний ініційований документом статус. Інші операції відображено не буде.

Рахунок

Буде відображено операції, записані на вибраний рахунок. Інші операції відображено не буде.

Склад

Буде відображено операції, пов'язані з вказаним складомІнші операції відображено не буде.

Сектор складу

Буде відображено операції, пов'язані з вказаним сектором складу. Інші операції відображено не буде.

 
Завдяки використанню спеціальних фільтрів підсумкові дані будуть розраховані з урахуванням виключно тих операцій, які відображені у звіті

За потреби, ви можете застосувати декілька фільтрів одночасно.
 
Також ви можете відфільтрувати операції за допомогою стандартних системних фільтрів. Проте, у такому разі підсумкові дані не будуть розраховані з урахуванням виключно тих операцій, які відображені у звіті. Вони будуть розраховані з урахуванням усіх операцій, навіть тих, які не включені у звіт.

Дізнатися більше