Отриманий платіж: Загальна секція

Загальна секція дозволяє вказувати, переглядати і змінювати деталі платежу разом з інформацією, яка стосується усіх типів платежу. Загальна секція містить наступні підсекції, які групують логічно об'єднані поля:

Деталі платежу

Поле/Кнопка

Опис

Тип платежу

Вкажіть тип платежу, який ви бажаєте записати. Виберіть тип зі списку визначених наперед платежів:

 • Інші доходи - виберіть цей тип платежу, якщо вам потрібно записати доходи від діяльності, відмінної від ваших типових операцій, наприклад, відсоток від інвестицій та ін.
 • Інший отриманий платіж - використовуйте для запису платежів, отриманих від інших сторін, ніж клієнти чи постачальники за проведення певних фінансових операційНаприклад, погашення заборгованості.
 • Оплата від клієнта - виберіть цей тип платежу, коли ви закриваєте інвойс або отримуєте аванс до надання товарів і послуг.
 • Надходження від обміну валюти - використовуйте для запису коштів, отриманих від обміну іноземної валюти. 
 • Повернення від постачальника - використовуйте для запису повернень, отриманих від постачальника.

Платник

Виберіть бізнес партнера, який здійснює оплату, зі списку створених бізнес партнерів.

Поле доступне для всіх типів платежу, окрім Надходження від обміну валюти. При виборі Надходження від обміну валюти платником вважається банк.

Банківський рахунок

Банківський рахунок компанії, на який ви отримали платіж від вибраного бізнес партнера.

 • Поле заповнюється автоматично. Це основний банківський рахунок вашої компанії, вказаний в налаштуваннях компанії.   

Банківський рахунок з

Банківський рахунок, з якого ваш бізнес партнер надіслав вам платіж.  

 • Поле не є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не маєте інформації про банківські рахунки вашого бізнес партнера, залиште поле незаповненим.

Залишок на рахунку після оплати

Сума на вибраному банківському рахунку після отримання оплати від вашого бізнес партнера.

Закриття неоплачених документів з продажу

Опція з'являється тільки при виборі типу Оплата від клієнта у полі Тип платежу

Включіть цю опцію, якщо ви бажаєте вручну вказати інвойси, які будуть частково або повністю закриті. 

Якщо ви створюєте отриманий платіж для інвойса або інвойсів з нуля без посилання на минулий інвойс, опція Закриття неоплачених документів з продажу виключена за замовчуванням. Якщо ви не включатимете її, для закриття інвойсів буде застосовано метод FIFO (the first in, first out).

При включенні опції на формі з'являється кнопка Додати неоплачені продажі і поле Сума не розподілена між документами продажу.

Також відкривається доступ до секції Неоплачені продажі.

Спосіб заповнення

Опція з'являється тільки при виборі типу Оплата від клієнта у полі Тип платежу.

Вкажіть, що закриє отриманий від клієнта платіж: відкриті інвойси або рахунки на оплату.

Додати неоплачені продажі

Кнопка з'являється після включення опції Закриття неоплачених документів з продажу

Натисніть на кнопку Додати неоплачені продажі після вибору бажаного способу заповнення.

Сума не розподілена між документами продажу

Кнопка з'являється після включення опції Закриття неоплачених документів з продажу

Якщо між отриманою сумою (вказаною в полі Сума отримана) і сумою платежу, виділеною на кожний інвойс, який має бути закритий, є розбіжності, різниця буде відображена в полі Сума не розподілена між документами продажу.

Ви не зможете зберегти отриманий платіж, якщо між отриманою сумою і загальною сумою, виділеною на закриття відкритих інвойсів, є різниця.


Інформація, що стосується документа

Поле

Опис

Номер

Номер присвоюється отриманому платежу автоматично при збереженні.

Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер і вводити номер отриманого платежу вручну.

Після зміни номера отриманого платежу автоматичне нумерування наступних документів буде продовжено, але відправною точкою нумерування стане отриманий платіж зі зміненим номером.

Дата

Дата присвоюється отриманому платежу автоматично в момент створення документа.

Дата є датою створення і проведення отриманого платежу.

Автоматично згенеровану дату можна редагувати.


Отримана сума

Якщо ваш банк стягує комісію за обробку грошових надходжень (міжнародні грошові перекази), вам необхідно вказати суму комісії в цій секції.

Поле

Опис

Валюта

Валюта платежу.

Сума отримана

Сума платежу, яку ваша компанія отримала у вибраній валюті.

 • Якщо ваш банк стягує комісію за обробку грошових надходжень (міжнародні грошові перекази), вам слід вказати суму після вирахування комісії у цьому полі. Суму комісії слід ввести окремо і вона буде класифікована як витрати, понесені вашою компанією, оскільки заборгованість клієнта буде закрита на суму до вирахування комісії. Наприклад, клієнт перераховує платіж у розмірі 2000 євро для закриття відкритого інвойса на ваш банківський рахунок, але банк стягує 1% комісії за зарахування, за яке відповідальна ваша компанія, у такому разі ви записуєте 20 євро як суму комісії і 1980 євро як суму, отриману від клієнта в полі Сума отримана. Проте, заборгованість клієнта буде закрита на суму 2000 євро, а не на суму 1980 євро. Вирахувана банком комісія у розмірі 20 євро буде класифікована як витрати, які несе ваша компанія.

Сума отримана без вирахування комісії

Сума платежу, отримана у вибраній валюті від продажу іноземної валюти до вирахування комісії за обмін валюти

Обов'язково вручну ввести остаточну суму, отриману від продажу іноземної валюти після вирахування усіх комісій у полі Сума отримана. У такому разі сума комісії буде вирахувана автоматично.

Якщо ви змінюєте суму комісії вручну, сума в національній валюті і курс обміну будуть перераховані.

Сума комісії банку

Зазначте суму комісії, сплачену банку у вибраній валюті.

Приклад: Якщо клієнт перераховує платіж на суму 1000 євро для закриття відкритого інвойса на ваш банківський рахунок, але банк стягує комісію у розмірі 2% за зарахування коштів, за яке відповідальна ваша компанія, ви записуєте 20 євро як суму комісії і 980 євро як суму, отриману від клієнта в полі Сума отримана. Проте, заборгованість клієнта буде закрита на суму 1000 євро, а не на суму 980 євро. Вирахувана банком комісія у розмірі 20 євро буде класифікована як витрати, які несе ваша компанія.

Інформація про суму платежу

Поле

Опис

Інформація про суму сплачену клієнтом

Включіть цю опцію, якщо ви бажаєте переглянути або вручну змінити інформацію про суму, сплачену клієнтом.

Коли опція включена, в секції з'являються приховані поля.

Оригінальна валюта платежу

Оригінальна валюта, в якій було перераховано платіж.

Сума сплачена платником (без комісії)

Сума платежу, відправлена вашій компанії в оригінальній валюті.

Сума сплачена платником

Сума платежу, відправлена в оригінальній валюті до зняття комісії за обмін валюти.

Комісія банку платника

Зазначте суму комісії, сплачену банку платника в оригінальній валюті.

Курс обміну валюти

Вкажіть курс обміну, за яким було продано вибрану валюту.

Непрямий курс обміну

Включіть цю опцію, якщо зазначений курс обміну непрямий.


Призначення платежу

Поле

Опис

Призначення платежу

Поле дозволяє вказати призначення платежу. Опис буде додано до платежу і він має відповідати опису, вказаному в банківській виписці.


Розширений режим

Секція Розширений режим дає можливість вручну налаштувати певні рахунки для запису операції або вказати рахунки, передбачені в налаштуваннях компанії (сторінка Наша компанія, модуль Налаштування). 

Розгорніть секцію для того, щоб переглянути або змінити рахунки дебіторської заборгованості і отриманих авансів від клієнтів, на які мають вплив операції, внесені отриманим платежем.

Поле/Кнопка

Опис

Встановити рахунки за замовчуванням

Натисніть на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням для того, щоб автоматично завантажити рахунки, встановлені на сторінці налаштувань для запису отриманого платежу. 

Дебіторська заборгованість - рахунок

Виберіть рахунок, на який буде записана дебіторська заборгованість.

Ви може заповнити поле вручну або натиснувши на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням.

 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете рахунок дебіторської заборгованості, ви не матимете змоги зберегти документ.

Аванси отримані - рахунок

Виберіть рахунок, на який будуть записані отримані аванси.

Ви може заповнити поле вручну або натиснувши на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням.

 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете рахунок отриманих авансів, ви не матимете змоги зберегти документ.

Витрати на комісії банків - рахунок

Виберіть рахунок витрат, на який будуть записані витрати на комісії банків.


Додаткова інформація

Поле

Опис

Нотатка

Додаткова інформація або коментарі, які стосуються отриманого платежу.

Приєднаний файл

Додайте файли даних або зовнішні посилання, які стосуються отриманого платежу.

 • Ви можете приєднати зображення, текстові файли, PDF файли, таблиці, стиснуті файли та інші файли даних (наприклад, CSV, XML та ін.)
 • Ви можете завантажити приєднані файли на ваш пристрій, натиснувши на назву файла.


Дізнатися більше
Отримані платежі
Створення отриманих платежів на основі документів продажу
Створення нового отриманого платежу
Отриманий платіж: Типи платежу