Отриманий платіж: Типи платежу

При виборі певного типу платежу з'являються специфічні для типу поля. Вони є різними для кожного типу.

Оплата від клієнта

Розширений режим - перейдіть в розширений режим, щоб мати змогу переглядати і змінювати клієнтські рахунки дебіторської заборгованості і отриманих авансів, а також рахунок витрат на комісії банків, на які мають вплив бухгалтерські операції, записані отриманим платежем.

Якщо система ідентифікує платіж як такий, що закриває відкритий інвойс, отриманий платіж закриває клієнтську заборгованість шляхом кредитування вибраного рахунку дебіторської заборгованості на загальну суму отриманого платежу.

Якщо система ідентифікує платіж як авансовий, буде кредитовано рахунок авансів. Отримана сума може також бути записана на обидва рахунки, якщо після закриття клієнтської заборгованості залишається певна надлишкова сума.
Примітка: Використовуйте розширений режим обережно. Зміна рахунків може призвести до викривлення процесу продажу і серйозних помилок у системі, якщо рахунки буде змінено помилково.
При виборі типу платежу Оплата від клієнта з'являються наступні рахунки:

Дебіторська заборгованість - рахунок - вкажіть рахунок, на який буде записаний дохід від певного клієнта.

Аванси отримані - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані аванси, отримані від певного клієнта.

Витрати на комісії банків - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані витрати на комісії банків.

Закриття неоплачених документів з продажу

Якщо ви бажаєте закрити відкритий інвойс вручну, включіть опцію Закриття неоплачених документів з продажу.

Ви отримаєте доступ до секції Неоплачені продажі. У цій секції ви може додати та відредагувати відкриті інвойси, які ви бажаєте закрити повністю або частково, на суму отриманого платежу.

Якщо ви створюєте отриманий платіж на основі певного інвойса, опція Закриття неоплачених документів з продажу включена за замовчуванням і секція містить інвойс, на основі якого було створено отриманий платіж.

Ви також можете переглядати деталі неоплаченого продажу, такі як закрита дебіторська заборгованість, знижка, %, сума знижки, сума платежу і т.д. та змінювати їх, за потреби.
Примітка: Деталі неоплаченого продажу заповнюються автоматично.
Якщо ваші зміни призведуть до появи різниці між отриманою сумою (вказаною в полі Сума отримана секції Отримана сума) та Сумою платежу, різниця буде відображена в полі Сума не розподілена між документами продажу.
Примітка: Поле Сума не розподілена між документами продажу не можна редагувати.
Ви також можете додати інші інвойси, які ви бажаєте закрити частково або повністю, вручну.

Для цього:

1. Включіть опцію Закриття неоплачених документів з продажу.
 
2. У секції Неоплачені продажі, зробіть наступне:
 
  • Для того, щоб додати всі відкриті інвойси, натисніть на кнопку Додати неоплачені продажі.
 
АБО
 
  • Для того, щоб додати інвойси вручну, натисніть +Додати новий запис.
Примітка: В обох випадках інвойси буде додано як лінійні елементи. Проте, якщо ви додасте всі відкриті інвойси шляхом натискання на кнопку Додати неоплачені продажі, які стосуються деталей неоплаченого продажу, будуть заповнені автоматично.
 
Поля неоплаченого продажу

Поле

Опис

Продаж

Інвойс, який ви бажаєте закрити повністю або частково.

Після вибору інвойса всі деталі неоплаченого продажу будуть заповнені автоматично. Проте, за потреби ви можете їх змінити.

Дата

Дата інвойса, який ви бажаєте закрити.

Валюта документа продажу

Валюта відкритого інвойса.

Неоплачена сума

Неоплачена сума відкритого інвойса.

Знижка, %

Знижка ранньої оплати у %. Вона зменшує суму, яку клієнт винен вам, якщо він оплатить інвойс до вказаної дати.

Умови, на яких надається знижка, завантажуються з умов ранньої оплати, вказаних у інвойсі.

Порівнюється вказана в інвойсі дата і дата отриманого платежу і, якщо платіж перераховано в межах періоду ранньої оплати, в полі буде відображено відсоток наданої знижки.

Сума знижки

Сума, вирахувана з тієї, яку клієнт винен вам, за умови, що він перерахує оплату до вказаної в інвойсі дати.

Сума знижки вираховується наступним чином:

Сума знижки = Сума платежу x Знижка, %

Закрита дебіторська заборгованість

Сума дебіторської заборгованості за певний неоплачений інвойс, яку буде закрито отриманим платежем.

Сума закритої дебіторської заборгованості вираховується наступним чином:

Сума закритої дебіторської заборгованості = Сума платежу - Сума знижки (за умови надання знижки)

Неоплачена сума у валюті платежу

Неоплачена сума відкритого інвойса у валюті платежу.

Сума платежу

Загальна сума інвойса після застосування знижки.


Якщо ви створюєте отриманий платіж для одного або кількох інвойсів з нуля, не на основі певного інвойса, опція Закриття неоплачених документів з продажу буде за замовчуванням виключена. Якщо ви не включатимете її, для закриття відкритих інвойсів буде застосовано метод FIFO (the first in, first out), що означає, що інвойси, поставлені на облік першими, вибувають з обліку теж першими.

Закриття інвойсів по методу FIFO означає, що:
 
Виставлені відкриті інвойси будуть закриті автоматично, причому ті інвойси, що були виставлені першими, будуть закриті отриманим платежем першими. Сума отриманого платежу буде розподілена між неоплаченими продажами відповідно до суми інвойсу. Якщо сума недостатня, аби покрити всі відкриті інвойси, деякі інвойси (останні виставлені) залишаться неоплаченими або оплаченими частково. Неоплачена сума буде дебіторською заборгованістю клієнта. Якщо сума отриманого платежу перевищує суму всіх відкритих інвойсів, надлишкова сума буде записана на рахунок авансів від клієнтів.
 
Надходження від обміну валюти

При виборі типу платежу Надходження від обміну валюти секція Інформація про суму платежу буде розгорнута за замовчуванням, а в секції Розширений режим з'являються наступні рахунки:

Витрати від продажу валюти - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані витрати від продажу валюти.

Дохід від продажу валюти - рахунок - вкажіть рахунок, на який буде записаний дохід від продажу валюти.

Витрати на комісії банків - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані витрати на комісії банків.

Розширений режим - перейдіть в розширений режим, щоб мати змогу переглядати і змінювати рахунки, на які будуть записані доходи і витрати від продажу валюти, спричинені обміном валюти. Система сама ідентифікує, чи доходи і витрати спричинені коливанням курсу валют і зробить відповідні записи.
Примітка: Використовуйте розширений режим обережно. Зміна рахунків може призвести до викривлення процесу продажу і серйозних помилок у системі, якщо рахунки буде змінено помилково.

Повернення від постачальника

При виборі типу платежу Повернення від постачальника з'являються наступні рахунки:

Дебіторська заборгованість - рахунок - вкажіть рахунок, на який буде записаний дохід від певного постачальника.

Аванси отримані - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані аванси, отримані від певного постачальника.

Витрати на комісії банків - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані витрати на комісії банків.

Розширений режим - перейдіть в розширений режим, щоб мати змогу переглядати і змінювати рахунки, на які будуть записані заборгованість вашої компанії і аванси, отримані від певного постачальника
На вказані рахунки мають вплив бухгалтерські операції, записані отриманим платежем.

Залежно від того, як система ідентифікує платіж, проведення або зменшить вашу заборгованість перед вибраним постачальником, або збільшить суму авансів, отриманих від постачальника.

ПриміткаВикористовуйте розширений режим обережно. Зміна рахунків може призвести до викривлення процесу продажу і серйозних помилок у системі, якщо рахунки буде змінено помилково.

Інший отриманий платіж
 
При виборі типу платежу Інший отриманий платіж з'являються наступні рахунки:

Дебіторська заборгованість - рахунок - вкажіть рахунок, на який буде записаний дохід від певного платника. Отриманий платіж закриє заборгованість шляхом кредитування на отриману суму.

Витрати на комісії банків - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані витрати на комісії банків.


Інші доходи

При виборі типу платежу Інші доходи з'являються наступні рахунки:

Дебіторська заборгованість - рахунок - вкажіть рахунок, на який буде записаний дохід від певного платника.

Витрати на комісії банків - рахунок - вкажіть рахунок, на який будуть записані витрати на комісії банків.


Дізнатися більше