Меню фільтра

Меню фільтра дозволяє вам визначити умови, за якими Codejig ERP відображатиме інформацію, яку ви прагнете переглянути.

Для того, щоб відкрити меню фільтра, перейдіть до таблиці, яку ви бажаєте відфільтрувати, і натисніть на кнопку фільтра (pic) на панелі інструментів.
 
Меню фільтра містить такі елементи:
 
  • Перелік полів
Виберіть поле, за яким ви бажаєте відфільтрувати інформацію.
 
Перелік містить поля, які є заголовками стовпчиків таблиці. Перелік містить також заголовки тих стовпчиків, які є прихованими у таблиці.
 
  • Оператори порівняння
Виберіть один з операторів порівняння для того, щоб встановити правило для фільтрування даних у таблиці за вибраним полем.
 
У Codejig ERP доступні такі оператори:
 

Оператор порівняння

Опис

Рівне

Відображає/Шукає усі рядки, значення вказане в яких рівне вказаному в полі Значення.

Не рівне

Відображає/Шукає усі рядки, значення вказане в яких відрізняється від вказаного в полі Значення.

Більше

Відображає/Шукає усі рядки, значення вказане в яких більше від вказаного в полі Значення.

Більше рівне

Відображає/Шукає усі рядки, значення вказане в яких більше рівне від вказаного в полі Значення.

Менше

Відображає/Шукає усі рядки, значення вказане в яких менше від вказаного в полі Значення.

Менше рівне

Відображає/Шукає усі рядки, значення вказане в яких менше рівне від вказаного в полі Значення.

Є значення

Відображає/Шукає усі рядки, значення вказане в яких наявне.

  • Нуль не означає, що значення відсутнє. Нуль означає, що значення наявне.

Відсутнє значення

Відображає/Шукає усі рядки, значення вказане в яких відсутнє.

  • Нуль не означає, що значення відсутнє. Нуль означає, що значення наявне.

Містить

Оператор використовується тільки для текстових полів.

Відображає/Шукає усі рядки, в яких вказане в текстовому полі значення відповідає вказаному в полі Значення.

Наприклад, якщо в полі Значення ввести "Dr", фільтр знаходить усі рядки, де в назві міститься “Dr” або похідні від нього, такі як “Dr.".


Однак, вибір оператора порівняння, доступного в кожному окремому випадку, залежить від типу вибраного поля. Не всі оператори сумісні з усіма полями. Наприклад, арифметичні оператори не застосовуються до текстових полів, а містить - до числових. Отже, якщо ви вирішите відфільтрувати дані за назвою (яка є текстовим полем), такі оператори як більше, більше рівне, менше, менше рівне, рівне, не рівне будуть недоступними.

  • Значення
Залежно від типу вибраного поля, виберіть або введіть критерій / значення для фільтрування даних.

Наприклад, для того, щоб відобразити загальну суму більшу рівну 5 000, введіть 5 000 в поле Значення. Або, якщо ви бажаєте переглянути всі інвойси, видані певним менеджером з продажів, виберіть конкретного працівника зі списку.

  • Кнопка Застосувати
Підтверджує умови фільтра і встановлює фільтр.


Дізнатися більше
Фільтрування даних у таблицях