Управління даними: класи і файли даних

У Codejig ERP ви можете вводити, зберігати, переглядати, змінювати, видаляти, експортувати та імпортувати дані, які будуть пізніше оброблені системою відповідно до імплементованої/внутрішньої системної логіки.

Система дозволяє керувати всіма вашими даними у формі файлів даних, створених в межах класів даних Codejig.


У Codejig ERP є чотири класи даних:

  • Документ
  • Каталог
  • Журнал 
  • Звіт

Кожна сторінка Codejig ERP представляє певний клас даних. Наприклад, у модулі Продажі всі сторінки, окрім сторінок Генератор документів продажу, Експорт документів продажу та Клієнти, належать до класу даних Документ. Тому в документації ці сторінки також називаються документами. Інші сторінки модулю представляють клас даних Каталог. Тому в документації вони називаються каталогами.

Ви можете створювати кілька файлів даних у межах класів даних. Класи даних визначають головні функції файлів даних, їхню роль у системі та спосіб керування та ведення запису таких файлів даних у системі Codejig ERP.

Файли даних, створені в межах класу даних Документ, можуть бути проведені як журнальні записи у різних системних журналах і Журналі проведень. Їхнім наслідком є бухгалтерські операції, які мають вплив на фінансову звітність вашого бізнесу. Файли даних, створені в межах класу даних Документ, узагальнено називаються документами. Наприклад, інвойси та замовлення на купівлю і продаж є документами.

Файли даних, створені в межах класу даних Каталог, не мають впливу на фінансову звітність, оскільки не можуть бути проведені. В документації такі файли даних називаються записами. Усі дані, що є важливими для ведення вашого бізнесу, однак не мають впливу на фінансову звітність, називаються в Codejig ERP записами. Наприклад, ділові партнери, банки, валюти, позиції запасів є записами в системі.

Усі системні журнали представляють клас даних Журнал. Файли даних, створені в межах класу даних Журнал, називаються журнальними записами. Ви не створюєте журнальні записи вручну. Система створює їх автоматично при проведенні документів. Журнальні записи представляють викликані документами операції, і записують певну інформацію про ці операції в системні журнали. Система обробляє бухгалтерські дані виключно на основі існуючих журнальних записів. 

Усі системні звіти, доступні в модулі Звіти, представляють клас даних Звіт. Відмінною особливістю класу даних Звіт є те, що після створення звіту ви не можете зберегти в ньому дані. Ви можете зберегти тільки визначені параметри та налаштування. Таким чином, файли даних, створені в межах класу даних Звіт, не підпадають під класичне визначення звіту повністю. Радше, вони є шаблонами, згідно з якими можуть бути створені звіти. У будь-якому випадку, в документації такі файли даних називаються звітами. Звіти беруть дані з системних журналів.

Підводячи підсумок, у Codejig ERP розрізняють такі типи файлів даних:

  • Документи
  • Записи
  • Журнальні записи
  • Звіти
Управління кожним типом файлів даних відбувається аналогічно, за винятком проведення, яке є доступним лише для документів.

Терміни документ, каталог, журнал, звіт, запис і журнальний запис використовуються в статтях документації для опису призначення і можливостей різних частин системи.


Дізнатися більше
Звіти