Курс обміну валют

Курс обміну валют є документом модулю Банк Codejig ERP, який веде облік курсів обміну валют, попередньо виставлених у системі, (для того, щоб дізнатися більше, перейдіть у розділ Початок роботи) у порівнянні з валютою, виставленою як основна для вашої компанії в системі.

Примітка: Рекомендовано спершу встановити валюту для вашої компанії (у налаштуваннях компанії), після чого створити або проімпортувати набір курсів обміну валют для того, щоб впевнитися у правильному здійсненні розрахунків курсу валют у документах продажу і купівлі в майбутньому.

Це окремий документ, який не вносить змін в журнал запасів або проведень. Створений і проведений документ робить запис у журналі Валютні курси.

Примітка: Для документа Курс обміну валют відсутній функціонал копіювання.

Для того, щоб перейти до Курсу обміну валют:

1. У Головному меню Codejig ERP перейдіть у модуль Банк.
2. У модулі банк виберіть Курс обміну валют.


Дізнатися більше

Валюти
Створення нового курсу обміну валют
Курс обміну валют: Загальна секція