Курс обміну валют: Загальна секція

Загальна секція дає змогу вказати курси обміну для різних валют, а також номер і дату новоствореного документа. Загальна секція містить наступні підсекції, які групують логічно об'єднані поля: Курс обміну валюти і Інформація, що стосується документа.


Курс обміну валюти

Курси обміну валют буде додано в таблиці як лінійні елементи.

Для того, щоб встановити курс обміну валюти, заповніть наступні поля:

Поле

Опис

Валюта

Виберіть валюту з випадного списку або створіть нову валюту.

Курс обміну валюти

Вкажіть курс обміну для вибраної валюти.


Інформація, що стосується документа

Поле

Опис

Номер

Номер присвоюється документу автоматично при збереженні.

Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер і вводити номер документа вручну.

Після зміни номера документа автоматичне нумерування наступних документів буде продовжено, але відправною точкою нумерування стане документ зі зміненим номером.

Дата

Поле буде заповнене автоматично при створенні документа.

Вказана дата є датою створення документа в системі і датою проведення документа.

Ви можете змінювати автоматично заповнену дату, за потреби.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не вкажете дату документа, ви не матимете змоги зберегти документ.


Дізнатися більше

Створення нового курсу обміну валют
Курс обміну валют