Банківські рахунки

Банківський рахунок є частиною модуля Банк, що веде облік і допомагає в управлінні всіма банківськими рахунками, які належать вашій компанії. 

Рахунки можуть бути відкриті в одному банку або в різних банках, включаючи рахунки в іноземних валютах або у валюті вашої системи.


Передумови

  • Створені бухгалтерські рахунки для обліку банківських рахунків (План рахунків)
  • Створені необхідні валюти (Валюта)
  • Створені банки, яким належать банківські рахунки (Банк)


Для того, щоб перейти в Банківські рахунки:

1. З Головного меню Codejig ERP перейдіть у модуль Банк.
2. У модулі Банк виберіть Банківські рахунки.

Дізнатися більше

Банк
Створення нового банківського рахунку
Банківський рахунок: Загальна секція
Банківський рахунок: Перелік операцій