Банківський рахунок: Перелік операцій

На вкладці Перелік операцій міститься список усіх бухгалтерських і банківських операцій, які стосуються банківського рахунку, зазначеного в певних документах.

Для новостворених банківських рахунків не можна переглянути звіт, оскільки відсутні бухгалтерські і банківські операції, на основі яких звіт можна створити. Лише після здійснення певних операцій можна створити звіт на основі завантажених і проаналізованих даних і відобразити його у формі таблиці.

Ви можете згенерувати два типи звітів на основі вибраного типу історії:

  • Бухоблік - в бухгалтерському звіті будуть відображені лише бухгалтерські операції, внесені в журнал проведень.
  • Банк  - в банківському звіті будуть відображені всі банківські операції, внесені в реєстр банківських операцій.

За замовчуванням, на вкладці Перелік операцій буде відображено бухгалтерський звіт за умови, що по рахунку було здійснено банківські операції. Бухгалтерський звіт дає змогу переглянути усі бухгалтерські операції, створені для цього банківського рахунку за весь період діяльності вашої компанії.

Для того, щоб створити звіт, вкажіть початок і кінець періоду, за який ви бажаєте відобразити дані (поля Дата з і Дата до), виберіть один з типів історії та встановіть фільтри, за потреби.

Операції, здійснені у вибраний час, будуть відображені як лінійні елементи таблиці.

  • Бухоблік
Якщо ви створюєте звіт на основі бухобліку, звіт міститиме наступні поля:

Поле

Опис

Початкові залишки

Початкові залишки на банківському рахунку у системній валюті на момент початку періоду, за який створено звіт (на дату, вказану в полі Дата з).

Сума Дт

Підсумки записів за дебетом банківського рахунка, тобто дебетовий оборот за вибраний період у системній валюті.

Сума Кт

Підсумки записів за кредитом банківського рахунка, тобто кредитовий оборот за вибраний період у системній валюті.

Залишок

Залишок на банківському рахунку у системній валюті на момент кінця періоду, за який створено звіт (на дату, вказану в полі Дата до).


У випадку, якщо банківський рахунок було створено у валюті, відмінній від системної, у звіті буде відображено також наступні поля:

Поле

Опис

Початкові залишки у валюті

Початкові залишки на банківському рахунку у валюті банківського рахунка на момент початку періоду, за який створено звіт (на дату, вказану в полі Дата з).

Валютна сума Дт

Підсумки записів за дебетом банківського рахунка, тобто дебетовий оборот за вибраний період у валюті банківського рахунка.

Валютна сума Кт

Підсумки записів за кредитом банківського рахунка, тобто кредитовий оборот за вибраний період у валюті банківського рахунка.

Залишок у валюті

Залишок на банківському рахунку у валюті банківського рахунка на момент кінця періоду, за який створено звіт (на дату, вказану в полі Дата до).


Кожна операція, здійснена за вибраний період часу, відображається як лінійний елемент таблиці. Таблиця містить такі поля:

Поле

Опис

Дата

Дата здійснення операції.

Документ

Документ, що ініціював запис операції.

Сума Дт

Сума у системній валюті, яка була записана на дебет банківського рахунку.

Сума Кт

Сума у системній валюті, яка була записана на кредит банківського рахунку.

Залишок

Залишок на банківському рахунку у системній валюті після здійснення операції.

Залишок після здійснення операції розраховується у відношенні до операцій, які передували вибраній операції.

Наприклад, на вашому банківському рахунку є 2000 євро. Ви витрачаєте 700 євро.

Система розраховує залишок на банківському рахунку наступним чином:

Система відніме 700 євро від 2000 євро і запише 1300 євро як новий залишок після списання коштів.


Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля:

Поле

Опис

Рахунок-кореспондент

Рахунок, який кореспондує з певним банківським рахунком, і на який була записана протилежна операція.

Аналітика-кореспондент

Додаткова інформація стосовно протилежної операції, записаної на кореспондуючий рахунок.

Валютна сума Дт

Сума у валюті банківського рахунку, яка була записана на дебет банківського рахунку.

Валютна сума Кт

Сума у валюті банківського рахунку, яка була записана на кредит банківського рахунку.

Залишок у валюті

Залишок на банківському рахунку у валюті банківського рахунку після здійснення операції.

Залишок після здійснення операції розраховується у відношенні до операцій, які передували вибраній операції.

Наприклад, на вашому банківському рахунку є 2000 євро. Ви витрачаєте 700 євро.

Система розраховує залишок на банківському рахунку наступним чином:

Система відніме 700 євро від 2000 євро і запише 1300 євро як новий залишок після списання коштів.


Ви можете виставити фільтри для операцій, які відображаються по рахунку.

Для типу історії Бухоблік доступні такі фільтри:

Поле

Вплив на звіт

Документ

Відображає операції, ініційовані вибраним документом.


Ви також можете використовувати вбудовані системні фільтри. Але в такому разі поточні залишки, сукупні залишки і обороти не будуть перераховані за вказаний період. Натомість, вони будуть відображені з урахуванням усіх операцій, навіть тих, які не включені у звіт.

  • Банк
Якщо за основу для створення звіту ви вибираєте банк, звіт міститиме такі ж поля, як і звіт, створений на основі бухобліку, за винятком декількох відмінностей.

Кожна операція, здійснена за вибраний період часу, відображається як лінійний елемент таблиці. Таблиця містить такі поля:

Поле

Опис

Дата

Дата здійснення операції.

Документ

Документ, що ініціював запис операції.

Тип платежу

Тип отриманого або сплаченого платежу.

Отримувач платежу/Платник

Компанія, яка отримала або сплатила вказану суму.

Сума Дт

Сума у системній валюті, яка була записана на дебет банківського рахунку.

Сума Кт

Сума у системній валюті, яка була записана на кредит банківського рахунку.

Залишок

Залишок на банківському рахунку у системній валюті після здійснення операції.

Залишок після здійснення операції розраховується у відношенні до операцій, які передували вибраній операції.

Наприклад, на вашому банківському рахунку є 2000 євро. Ви витрачаєте 700 євро.

Система розраховує залишок на банківському рахунку наступним чином:

Система відніме 700 євро від 2000 євро і запише 1300 євро як новий залишок після списання коштів.


Додаткові поля лінійного елемента

Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля:

Поле

Опис

Валютна сума Дт

Сума у валюті банківського рахунку, яка була записана на дебет банківського рахунку.

Валютна сума Кт

Сума у валюті банківського рахунку, яка була записана на кредит банківського рахунку.

Залишок у валюті

Залишок на банківському рахунку у валюті банківського рахунку після здійснення операції.

Залишок після здійснення операції розраховується у відношенні до операцій, які передували вибраній операції.

Наприклад, на вашому банківському рахунку є 2000 євро. Ви витрачаєте 700 євро.

Система розраховує залишок на банківському рахунку наступним чином:

Система відніме 700 євро від 2000 євро і запише 1300 євро як новий залишок після списання коштів. 


Якщо ви бажаєте вийти з розширеного режиму, натисніть піктограму Менше.
Примітка: Після виходу з розширеного режиму ваші налаштування режиму будуть збережені.

Ви можете виставити фільтри для операцій, які відображаються по рахунку.

Для типу історії Банк доступні такі фільтри:

Поле

Вплив на звіт

Документ

Відображає операції, ініційовані вибраним документом.

Тип платежу

Відображає операції, ініційовані вибраним типом платежу.

Отримувач платежу/Платник

Відображає операції, ініційовані вибраним отримувачем платежу/платником. 


Поточні залишки, сукупні залишки і обороти будуть перераховані за вказаний період і відображені з урахуванням операцій, включених у звіт.

За потреби ви можете застосувати кілька фільтрів.

Ви також можете використовувати вбудовані системні фільтри. Але в такому разі поточні залишки, сукупні залишки і обороти не будуть перераховані за вказаний період. Натомість, вони будуть відображені з урахуванням усіх операцій, навіть тих, які не включені у звіт.


Дізнатися більше

Банківські рахунки
Створення нового банківського рахунку
Банківський рахунок: Загальна секція