Створити прайс-лист купівлі і додати записи

Для того, щоб створити новий прайс-лист:

1. У Головному меню Codejig ERP перейдіть до модуля Продажі, де виберіть Прайс-лист.

Відобразиться сторінка списку прайс-листів. Сторінка містить перелік створених прайс-листів.

2. На сторінці списку натисніть +Додати новий запис.

Вас буде перенаправлено на сторінку форми для додавання позицій до прайс-листа і введення цін на них. Сторінка складається з таких секцій:
  • Загальна секція;
  • Перелік товарів і послуг.
3. Для того, щоб додати позиції до прайс-листа, зробіть наступне:

3.1 В секції Перелік товарів і послуг додайте записи вручну у вкладках Товари і Послуги, натиснувши на кнопку Додати новий запис.

3.2. У вкладках Товари і Послуги виберіть з переліку доданих до системи товарів і послуг ті, для яких ви бажаєте виставити ціни.
 
АБО

  • У Загальній секції в полі Вид прайс-листа виберіть, на основі чого ви бажаєте виставляти ціни в поточному прайс-листі (ціни продажу або закупівельні ціни), після чого натисніть кнопку Додати товари та послуги, що дозволить вам автоматично додати усі записані в системі позиції до прайс-листа. Залежно від вибраного виду прайс-листа, позиції будуть завантажені або з попередніх прайс-листів, які містять найновішу інформацію про позиції (якщо було вибрано ціни продажу), або з пропозицій від постачальника, які містять найновішу інформацію про позиції (якщо було вибрано закупівельні ціни).

Примітка: Позиції, які не було ніколи включено в жоден прайс-лист або пропозицію від постачальника, будуть додані до прайс-листа вперше, і вам потрібно буде визначити для них ціни. Прайс-лист стане базовим для новостворених позицій та для всіх інших позицій, перенесених у нього. 
 
АБО
 
  • Для того, щоб додати позиції до прайс-листа з пропозиції від постачальника, у Загальній секції у полі Вид прайс-листа виберіть На основі пропозиції від постачальника, після чого в полі Пропозиція від постачальника виберіть пропозицію, з якої ви бажаєте додати позиції. Натисніть кнопку Додати товари та послуги для того, щоб перенести позиції і їх ціни з пропозиції.


АБО
  

  • Для того, щоб додати позиції до прайс-листа з попереднього прайс-листа, у Загальній секції у полі Вид прайс-листа виберіть На основі попереднього прайс-листа, після чого в полі Прайс-лист виберіть прайс-лист, з якого ви бажаєте додати позиції. Натисніть кнопку Додати товари та послуги для того, щоб перенести позиції і їх ціни з прайс-листа.
  1. У Загальній секції активуйте опцію Спеціальна ціна для клієнта, якщо ви бажаєте зробити цей прайс-лист прайс-листом зі спеціальною ціною для клієнта. Тоді у полі Клієнт виберіть клієнта, для якого ви бажаєте встановити спеціальні ціни. Не активуйте цю опцію, якщо ви бажаєте використовувати цей прайс-лист як загальний для всіх клієнтів, для яких не були створені спеціальні прайс-листи. 
  2. У секції Перелік товарів і послуг встановіть нову ціну продажу для кожної позиції в полі Нова ціна. 
Примітка: Для позицій, визначених в попередньому прайс-листі або пропозиції від постачальника, ви можете або ввести нову ціну для кожної позиції вручну, або встановити відсоток зміни ціни (для позицій, завантажених з попередніх прайс-листів) / відсоток націнки (для позицій, завантажених з пропозицій від постачальника) і застосувати його для всіх позицій, щоб автоматично підрахувати нову ціну.
Поле Нова ціна є обов'язковим для заповнення. Ви не зможете зберегти прайс-лист, якщо не вкажете в ньому ціни.
 
6. У секції Перелік товарів і послуг виберіть одиницю виміру для позиції, якщо ви бажаєте встановити ціну для певної одиниці виміру.  
Примітка: Для позицій, завантажених з прайс-листів або пропозицій від постачальника, завантажується також одиниця виміру. Проте, ви можете змінити її за необхідності. Поле Одиниця виміру не є обов'язковим для заповнення. Якщо ви не виберете одиницю виміру для позиції, ціну на позицію буде прив'язано до базової одиниці виміру позиції, вказаної в даних позиції.
7. Натисніть Зберегти.
Примітка: Для того, щоб зберегти документ, вам потрібно заповнити всі обов'язкові для заповнення поля, відмічені зірочкою (*). 
Для того, щоб Codejig ERP могла завантажити дані з прайс-листа, вам необхідно провести прайс-лист. Непроведені прайс-листи вважаються чернетками і не мають впливу на систему.
 
Для того, щоб дізнатися більше про проведення документів, перейдіть на сторінку Провести/розпровести документи.
 
Для того, щоб переглянути проводки, внесені документом, натисніть на піктограму Журнал проведень на сторінці списку навпроти запису в таблиці, який представляє цей документ, або натисніть кнопку Показати проводки на панелі інструментів сторінки форми документа.

 
Дізнатися більше