Перейти до файлів даних у випадному списку

Ви можете відкрити документи або записи, відображені як опції вибору у випадному списку для перегляду та редагування записаних в них даних. Наприклад, ви можете перейти до запису певного складу з випадного списку складу. Для цього:

  1. Розгорніть список, натиснувши на стрілку поруч з назвою поля Склад.
  2. Виберіть склад з доступних опцій.

Вибраний склад відобразиться в полі.

  1. Наведіть курсор миші на поле, внаслідок чого справа з'явиться кнопка Перейти до.
  2. Натисніть на кнопку, внаслідок чого відкриється нова вкладка.

Вас буде перенаправлено на запис складу, створений у каталозі Склад. Вкладка, з якої вас було перенаправлено, лишається відкритою. Введена в ній інформація не зберігається автоматично.

Ви можете переглядати або редагувати запис.

Якщо ви внесете певні зміни в запис, який використовується серед опцій вибору, наприклад, перейменуєте склад, то такі зміни будуть автоматично відображені в списку.

Примітка: Для того, щоб оновити інформацію в списку, вам не потрібно перезавантажувати сторінку, яка містить випадний список. При перезавантаженні сторінки ви втратите всю введену раніше незбережену інформацію.

 

Дізнатися більше