Купівля: Загальна секція

Загальна секція документа купівлі дозволяє вказати загальні деталі щодо всіх позицій, доданих до документа. Поля Загальної секції об'єднані в кілька логічних груп згідно з розташуванням на сторінці форми. Поля поділені на такі логічні групи:

Інформація, яка стосується постачальника

Поле

Опис

Постачальник

Виберіть постачальника зі списку постачальників, попередньо внесених у систему, або створіть нового постачальника.

Постачальники (юридичні та фізичні особи) будуть додані до системи як компанії.

 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете постачальника, ви не матимете змоги зберегти інвойс.

Адреса реєстрації

Вкажіть адресу реєстрації постачальника, на яку будуть надіслані всі офіційні повідомлення.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказана адреса реєстрації. Поле не можна редагувати.

Адреса відвантаження

Вкажіть адресу відвантаження, на яку будуть отримані товари/послуги.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказана адреса доставки. Поле можна редагувати.


Контактні дані

Поле

Опис

Менеджер із закупівель

Виберіть менеджера з закупівель, який створює інвойс, зі списку працівників вашої компанії.

Контактна особа постачальника

Виберіть контактну особу постачальника зі списку попередньо доданих до системи контактних осіб або створіть нову контактну особу.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказана контактна особа. Поле можна редагувати.

Телефон

Телефон контактної особи постачальника.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору контактної особи постачальника, якщо на сторінці контактної особи вказаний телефон. Поле можна редагувати.

Умови оплати

Поле

Опис

Банківський рахунок постачальника

Виберіть банківський рахунок, на який ви перерахуєте платіж по інвойсу для постачальника у валюті інвойсу. Ви також можете створити новий банківський рахунок.

 • У полі буде автоматично завантажений банківський рахунок, вказаний в налаштуваннях компанії за умови, якщо валюта банківського рахунку та інвойсу співпадає.
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите завантажений банківський рахунок і не вкажете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

Умови оплати

Виберіть умови оплати для інвойсу. В Codejig ERP, умови оплати включають наступні компоненти: термін оплати, де вказано, коли потрібно сплатити всю суму інвойсу, та умови надання знижки, які пропонують знижки за здійснення ранньої оплати. Наприклад, Термін 14 днів означає, що оплату потрібно перерахувати протягом 14 днів від вказаної дати.

 • Для кожної з доступних умов оплати можна вказати знижку за здійснення ранньої оплати. Знижка за здійснення ранньої оплати зменшує суму, яку ваша компанія винна постачальнику, якщо ви оплатите інвойс до вказаної дати. Наприклад, якщо ви оплатите інвойс протягом 5 днів від дати отримання замість стандартних 14 днів, ви можете знизити суму до оплати на 4%. В умовах оплати це може бути описано як 4% за 5 днів.
 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказані умови оплати. Поле можна редагувати.

Термін оплати

Термін оплати є датою, до якої потрібно оплатити інвойс. Якщо інвойс неоплачений, сума інвойсу стає простроченою після закінчення терміну оплати.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказані умови оплати. Поле можна редагувати. Якщо ви зміните термін оплати, вам потрібно буде вказати нові умови оплати.

Умови порушення терміну оплати

Виберіть умови порушення терміну оплати постачальнику або створіть нові. В Codejig ERP умови порушення терміну оплати визначають пеню за несвоєчасну оплату інвойсу. Пеня нараховується після прострочення терміну оплати.

 • Поле буде заповнене автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказані умови порушення терміну оплати. Поле можна редагувати.


Якщо інвойс не був оплачений, на сторінці списку інвойсів, у стовпчику Неоплачена сума значення буде відображене червоним. Після оплати інвойсу неоплачена сума буде обнулена.

 
Інформація, яка стосується документа

Поле

Опис

Номер

Номер присвоюється інвойсу автоматично при збереженні.

Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер і вводити номер інвойса вручну.

Після зміни номера інвойсу автоматичне нумерування наступних інвойсів буде продовжено, але відправною точкою нумерування стане інвойс зі зміненим номером.

Дата

Дата присвоюється інвойсу автоматично в момент створення інвойса.

Дата є датою створення, проведення, отримання інвойса від постачальника.

Автоматично згенеровану дату можна редагувати.

 • Поле є обов'язковим до заповнення. Документ, в якому не вказана дата, не можна зберегти.

Номер купівлі

У полі відображається номер інвойса, який ваша компанія отримала від постачальника.

 • Поле не є обов'язковим до заповнення.

Дата купівлі

У полі відображається дата інвойса, який ваша компанія отримала від постачальника.

 • Поле не є обов'язковим до заповнення.

Посилання

Посилання присвоюється інвойсу автоматично в момент створення відповідно до стандарту ISO 11649.


Загальна сума документа

Поле

Опис

Валюта

Виберіть валюту, в якій будуть вказані ціни на товари і послуги в інвойсі.

 • Валюту інвойсу буде заповнено автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці постачальника вибрано валюту. Поле можна редагувати.
 • Якщо на сторінці постачальника не вказано валюту, валюту буде заповнено автоматично зі сторінки налаштувань компанії.
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнену валюту і нічого не виберете взамін, ви не матимете змоги зберегти документ.

Загальна сума

Відображає загальну суму доданих до інвойсу товарів і послуг у вибраній валюті.

 • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.

Сума без ПДВ

Відображає загальну суму доданих до інвойсу товарів і послуг без ПДВ.

 • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.

Сума ПДВ

Відображає загальну суму ПДВ, додану до суми без ПДВ, або загальну суму доданих до інвойсу товарів і послуг з урахуванням ПДВ.

 • Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.

Сума з урахуванням ПДВ

Якщо ви бажаєте вказати ціну позиції без ПДВ, не включайте опцію Сума з урахуванням ПДВ. Як наслідок, сума ПДВ буде стягнута з суми без ПДВ, яка, в свою чергу, буде розрахована як Сума без ПДВ, помножена на кількість. Сума цих двох значень становитиме загальну суму.

Якщо ви бажаєте включити ПДВ за вибраною ставкою у вказану суму для однієї позиції, включіть опцію Сума з урахуванням ПДВ. У цьому випадку, загальна сума буде дорівнювати ціні однієї позиції з ПДВ помноженій на кількість.

 
Інформація для ПДВ
 
Секція з'являється при натисканні на кнопку Розгорнути інформацію для ПДВ (pic) та містить такі поля:

Поле

Опис

ПДВ

Відображає тип ставки ПДВ, вибраний для позицій.

 • Кожна застосована ставка ПДВ відображається як окремий лінійний елемент у секції інформація для ПДВ. Наприклад, стандартна ставка застосована до трьох елементів, а понижена ставка - до п'яти. В такому разі у секції відображатиметься два лінійних елементи, стандартна і понижена ставка, які містять певну інформацію, яка стосується стягнень на основі цих ставок.

Сума ПДВ

Відображає загальну суму ПДВ, нараховану на товари і послуги, до яких було застосовано певну ставку. 


Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. 

Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля:

Поле

Опис

База ПДВ

Відображає загальну суму позицій без ПДВ, до якої застосована ставка ПДВ. ПДВ нараховується на вказану суму.

Ставка ПДВ, %

Відображає ставку ПДВ (у %) відповідно до вказаного типу ставки.

 
Якщо ви бажаєте вийти з розширеного режиму, натисніть піктограму Менше.
ПриміткаПісля виходу з розширеного режиму ваші налаштування режиму будуть збережені.
Номери платника ПДВ

Поле

Опис

Номер платника ПДВ

Ваш номер платника ПДВ. Це національний номер платника ПДВ, виданий країною, де ви зареєстровані як платник ПДВ. 

 • Номер платника ПДВ заповнюється автоматично; інформація завантажується зі сторінки Номер платника ПДВ.
 • Поле недоступне, якщо ваша компанія не зареєстрована як платник ПДВ у системі. Для того, щоб дізнатися більше про те, як зареєструвати компанію як платника ПДВ у системі, перейдіть на сторінку Наша компанія: ПДВ.

Номер ПДВ постачальника

Номер платника ПДВ постачальника. Це національний номер платника ПДВ, виданий країною, де постачальник зареєстрований як платник ПДВ.

 • Номер платника ПДВ постачальника заповнюється автоматично; інформація завантажується з відповідного запису в системі, створеного на сторінці компанії.
 • Поле порожнє, якщо постачальник не ідентифікований системою як платник ПДВ. Для того, щоб дізнатися, як вказати номер платника ПДВ постачальника, перейдіть на сторінку Номери платника ПДВ.
 

Розширений режим


Перейдіть в розширений режим для того, щоб переглянути рахунки, на які записуються кредиторська заборгованість і аванси постачальникам.

Поле/Кнопка

Опис

Встановити рахунки за замовчуванням

Натисніть на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням для того, щоб автоматично встановити рахунки за замовчуванням для постачальника і для позицій, доданих в секції Перелік товарів і послуг. Рахунки постачальника будуть завантажені з відповідного запису постачальника і для кожної доданої позиції будуть завантажені рахунки з пов'язаного запису про позицію.

 • Коли ви натиснете на кнопку Встановити рахунки за замовчуванням, заповнені для всіх доданих позицій рахунки буде видалено, і натомість буде завантажено рахунки за замовчуванням, вказані у відповідних записах про позиції. Таким чином, якщо одного разу ви вибрали альтернативні рахунки запасів для позицій і не бажаєте їх змінювати, не натискайте на цю кнопку.

Кредиторська заборгованість - рахунок

Коли ви отримуєте інвойс, сума, яку ви винні постачальнику за надані товари і послуги, записується на рахунок кредиторської заборгованості як кредит. Сума кредиторської заборгованості записується у валюті інвойса і в основній валюті, яка конвертується у валюту інвойсу по курсу валют на момент виставлення інвойса.

 • Поле заповнюється автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказаний рахунок для обліку кредиторської заборгованості. Поле можна редагувати.
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

Аванси постачальникам - рахунок

Якщо ви перерахували певну суму як аванс до отримання інвойса, ця сума буде записана на рахунок авансів постачальникам як дебет у валюті інвойса і в основній валюті, яка конвертується у валюту інвойсу по курсу валют на момент виставлення інвойса.

Після виставлення інвойса, перерахована сума, що не перевищує вказану в інвойсі суму, буде зарахована на рахунок авансів постачальникам як кредит у валюті інвойса і в основній валюті, яка конвертується у валюту інвойсу по курсу валют на момент виставлення інвойса

Сума, що перевищує вказану в інвойсі суму, буде зарахована на рахунок дебіторської заборгованості як кредит у валюті інвойса і в основній валюті, яка конвертується у валюту інвойсу по курсу валют на момент виставлення інвойса.

 • Поле заповнюється автоматично після вибору постачальника, якщо на сторінці компанії вказаний рахунок для обліку авансів постачальникам. Поле можна редагувати.
 • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

Центр прибутку

Вкажіть проект або відділення, на яке ви бажаєте послатися в інвойсі. Кошти будуть зараховані на вказаний центр прибутку. Звіт про прибутковість показує прибутковість кожного центру прибутку.

 • Поле не є обов'язковим до заповнення.

Створити повернення постачальнику / Повернення постачальнику

Кнопка Створити повернення постачальнику дозволяє створити повернення постачальнику напряму з інвойса. 

Якщо повернення постачальнику вже було створено, номер відповідного документа буде відображено у цьому полі.


Додаткова інформація

Поле

Опис

Нотатка

Додаткова інформація або коментарі, які стосуються інвойса.

Приєднаний файл

Додайте файли даних або зовнішні посилання, які стосуються інвойса.

 • Ви можете приєднати зображення, текстові файли, PDF файли, таблиці, стиснуті файли та інші файли даних (наприклад, CSV, XML та ін.)
 • Ви можете завантажити приєднані файли на ваш пристрій, натиснувши на назву файла.


Дізнатися більше

Купівля
Купівля: Перелік товарів і послуг