Склад: Графіки

На цій вкладці ви можете створити та проаналізувати графіки, які відображають залишки товару на складі.

Для новостворених складів залишки товару на складі відображені не будуть, оскільки інформації про запаси для генерації графіка поки недостатньо. Графіки буде відображено лише тоді, коли буде проведено достатньо операцій з запасами і система зможе завантажити та проаналізувати цю інформацію та подати її у вигляді графіків.

Ви можете згенерувати два типи графіків:
 
  • Звіт, який показує залишки товару на складі на певну дату (Звичайний)
Звичайний звіт у вигляді кругової діаграми відображає залишки кожного товару на складі на дату, вказану в полі Початкова дата.
 
Для того, щоб створити кругову діаграму:
 
1. У полі Тип графіка виберіть Звичайний.
 
2. У полі Початкова дата вкажіть бажану дату.
 
Діаграму буде створено автоматично при виборі дати.

Діаграма відображає залишки кожного товару на складі, а також загальну кількість усіх товарів, які зберігаються на складі.

Для того, щоб побачити який товар наявний у якій кількості, наведіть курсор миші на сектор діаграми, який відображає бажаний товар.
 
  • Звіт, який показує динаміку залишків товару на складі за певний період (Розширений)
Розширений звіт у вигляді гістограми по місяцях відображає, як залишки кожного товару на складі змінювалися протягом певного періоду, вказаного в полях Дата з і Дата до.

Для того, щоб створити гістограму:

1. У полі Тип графіка виберіть Розширений.

2. Вкажіть період, за який ви бажаєте відобразити дані, зазначивши дати в полях Дата з і Дата до.

Гістограму буде створено автоматично при виборі дати.

Гістограма відображає залишки кожного товару на складі на вибраний період на початок місяця. Від'ємні залишки також показані.

Для того, щоб побачити який товар був наявний у якій кількості за вибраний період, наведіть курсор миші на сектор гістограми, який відображає бажаний товар.

Ви також можете приховати дані про певний товар з графіків. Для цього:

  • Наведіть курсор миші на бажаний товар в легенді, який ви бажаєте приховати з графіка, і клікніть по ньому.
Товар буде приховано.

Дізнатися більше