Списання

Списання слугує для того, щоб списати певні запаси. Списання проводять, коли запаси стають застарілими, їх було пошкоджено, вкрадено, забраковано або (тимчасово) втрачено.

Списання запасів приводить до зменшення кількості запасів, оскільки списані товари було фізично вилучено зі складу. Загальна вартість запасів буде також зменшена на вартість списаних товарів, розраховану згідно з вибраним методом списання запасів.

Для того, щоб дізнатися більше про підтримувані методи списання запасів та їх встановлення, перейдіть на сторінку Наша компанія: Основне.

Зменшення кількості і суми буде відображено в реєстрі запасів і журналі проведень. Рахунки запасів, на які будуть записані списані товари, будуть кредитовані на суму товарів,  а витрати, які виникли в результаті списання запасів, будуть дебетовані на рахунок витрат.

Для того, щоб перейти до списання:

  1. З Головного меню Codejig ERP перейдіть в модуль Запаси.
  2. У модулі Запаси виберіть Списання.

Дізнатися більше
Створення нового списання запасів
Списання: Загальна секція
Списання: Товари для списання