Створення прайс-листів купівлі

Ви можете створювати кілька прайс-листів, тому вам не потрібно постійно коригувати один і той самий прайс-лист, змінюючи в ньому ціни. Такий підхід також дозволяє відстежувати коливання цін і аналізувати тактику ціноутворення.

В Codejig ERP доступно чотири підходи до створення прайс-листів:

Примітка: Усі описані нижче підходи застосовуються як для створення загальних прайс-листів для всіх клієнтів, так і створення прайс-листів спеціально для певного клієнта. 

  • Додавання позицій до прайс-листів вручну
Ви можете додавати записи до новоствореного прайс-листа і виставляти ціни для кожної позиції вручну. Коли ви створюєте перший і всі наступні списки таким чином, вам необхідно щоразу додавати записи і виставляти ціни вручну. Крім того, в результаті використання такого підходу ваші позиції будуть розподілені між кількома прайс-листами. Тому Codejig ERP доведеться завантажувати дані щодо різних позицій з різних базових прайс-листів.

Прайс-лист вважається базовим для позиції, якщо він містить найпізніші дані про ціну товара чи послуги. Зазвичай, це прайс-лист з найпізнішою датою.

Наприклад, є два прайс-листи - №1 і №2. Прайс-лист №2 датований 12/12/2018 і містить позиції А, Б, В. Прайс-лист №1 датований 10/12/2018 і містить позиції А, Б, А1, В1. Менеджер з продажу створює замовлення на позиції А, Б, А1 і В1. Ціни на позиції А і Б будуть завантажені з прайс-листа №2, датованого 12/12/2018, оскільки хоча прайс-лист №1 теж містить інформацію про ціни на позиції А і Б, інформація в прайс-листі №2 новіша. Проте, ціни на позиції А1 і В1 будуть завантажені з прайс-листа №1, бо в новішому прайс-листі інформація про них відсутня.

  • Автоматичне додавання позицій до прайс-листів 
Ви можете автоматично додавати всі позиції, записані в системі, до прайс-листів. В результаті ви отримаєте один повний прайс-лист, який міститиме всі існуючі на час створення прайс-листа позиції. Якщо ви вирішите скористатись цим підходом, вам потрібно вирішити, які ціни ви бажаєте відображати в прайс-листі. Ви можете відображати ціни продажу або ціни купівлі для доданих позицій. Якщо ви вирішите відображати ціни продажу, ціни буде завантажено з прайс-листів, які містять найновішу інформацію про ціни на позиції. Якщо ви вирішите відображати закупівельні ціни, їх буде завантажено з пропозицій від постачальника, які містять найновішу інформацію про ціни на позиції.

Якщо ви використаєте цей підхід для створення першого прайс-листа в системі, рекомендується базувати ваш прайс-лист на закупівельних цінах, оскільки немає прайс-листів, з яких можна завантажити інформацію про ціни. В іншому випадку, вам потрібно вказувати ціни на додані позиції вручну. Для наступних прайс-листів, які відображатимуть ціни продажу, інформацію буде завантажено з базових прайс-листів, незалежно від того, чи ці прайс-листи було створено вручну, чи автоматично. Codejig ERP автоматично скопіює дані в наступні прайс-листи, користуючись тією самою логікою, що описана вище - дані буде завантажено з прайс-листів, які містять найновішу інформацію про ціни на позиції.

Ціни на позиції, вказані в базових прайс-листах або базових пропозиціях від постачальника, будуть вказані в новому прайс-листі разом з датою, коли вони були внесені в систему, і ви не маєте змоги їх редагувати. Проте, ви можете виставити нові ціни продажу на позиції.

Ви можете або вручну виставити нову ціну для кожної позиції, у такому разі відсоток зміни ціни (якщо прайс-лист на базі цін продажу) або відсоток націнки (якщо прайс-лист на базі закупівельних цін) буде підраховано автоматично для кожної позиції, або ви можете виставити відсоток зміни ціни і відсоток націнки і застосувати його до всіх позицій у списку, у такому разі ціну буде пораховано автоматично для кожної позиції.

Якщо певні позиції було додано до системи пізніше і вони не відображені в жодному прайс-листі або пропозиції від постачальника, їх буде додано до прайс-листа вперше, і вам необхідно буде виставити для них ціни. Прайс-лист стане базовим для доданих позицій і для всіх інших позицій, перенесених в нього. В результаті Codejig ERP зможе завантажити найновішу інформацію про ціни на позиції з одного з найновіших базових прайс-листів.  

  • Додавання позицій з певної пропозиції від постачальника
Якщо ви використовуєте цей підхід, ви вибираєте певну пропозицію від постачальника і копіюєте позиції і їхні ціни з пропозиції від постачальника до прайс-листа. Вартість товару або послуги, вказана в пропозиції, буде вказана, і ви не можете її редагувати. Однак ви можете вказати ціну продажу для цієї позиції. При виставленні нової ціни продажу для позиції, націнка також буде додана як відсоток, приплюсований до вартості товару або послуги. Або ж ви можете вказати відсоток націнки і застосувати його до всіх позицій, у такому випадку ціни продажу будуть підраховані автоматично для кожної позиції на основі суми вартості кожної позиції і націнки.

Наступні прайс-листи також будуть завантажувати дані з цього прайс-листа, якщо він буде базовим для певних позицій.

  • Додавання позицій з певного прайс-листа
Ви можете створювати нові прайс-листи на основі наявних. Якщо ви вирішите скористатись цим підходом, ви вибираєте певний прайс-лист і копіюєте позиції з цінами з нього в новий прайс-лист. Ціни на скопійовані позиції, вказані в вибраному прайс-листі, будуть перенесені разом з датою, коли вони були виставлені, і ви не зможете їх змінити. Проте, ви можете вказати ціни продажу для скопійованих позицій. При виставленні нових цін продажу для позиції, зміна ціни також буде додана як відсоток до оригінальної ціни на позицію. Або ви можете вказати зміну відсотка і застосувати її до всіх позицій, після чого ціни продажу будуть автоматично підраховані для кожної позиції на основі суми ціни на кожну позицію і відсотка зміни.
Примітка: Базовий прайс-лист є прайс-листом, який містить найновіші ціни на позиції. Codejig ERP завантажує дані для документів продажу і наступних прайс-листів з базового прайс-листа.

Дізнатися більше